Головна

Цілі і завдання педагогічної практики

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. I. Робоча програма педагогічної практики
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

Основний метою першій педагогічної практики є формування у студентів психологічної та функціональної готовності до майбутньої професійно-педагогічної діяльності через поетапне практичне освоєння її змісту і функцій.

Завдання практики:

а) адаптація студентів до умов майбутньої професійно-педагогічної діяльності;

б) розвиток інтересу до професії і формування педагогічної самосвідомості;

в) закріплення, поглиблення і розвиток знань і вмінь, отриманих з технічних, психолого-педагогічним та іншим дисциплінам, формування вміння системного їх застосування;

г) практичне освоєння дидактико-методичних, організаторських, виховних, виробничо-технологічних функцій професійно-педагогічної діяльності;

д) формування педагогічного мислення і умінь педагогічної рефлексії;

е) розвиток творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;

ж) пошук і становлення індивідуального стилю педагогічної діяльності.

Зміст і характер діяльності студентів

Підготовчо-рефлексивний етап.

Даний етап практики готує студента до входження в соціальну роль викладача, майстра виробничого навчання, педагога-вихователя. Етап здійснюється протягом 7-го семестру.

Студент повинен усвідомити, осмислити стоять перед ним завдання. У цей період проводяться:

- Вступна лекція «Педагогічна практика - цілі, завдання і зміст»;

- Цикл лекцій, присвячених педагогічній майстерності;

- Тестування педагогічних здібностей;

- Самоаналіз результатів тестування;

- Індивідуальні консультації педагогів, психологів, методистів, викладачів інженерних дисциплін спеціалізації.

Адаптаційний етап.

Адаптаційний етап здійснюється під час практики в конкретному навчальному закладі. У цей період студент:

- Знайомиться з педагогічним колективом, з керівником навчального
 закладу, викладачами та майстрами виробничого навчання, які курирують його діяльність;

- Знайомиться з учнями навчальної групи, вивчає їх, розмовляє з майстром виробничого навчання про особливості колективу групи, спілкується з групою;

- Знайомиться з навчальним закладом, його матеріально-технічною базою, вивчає оснащення кабінетів, лабораторій і майстерень;

- Вивчає навчально-виховний процес, його специфіку в даному
 навчальному закладі;

- Відвідує уроки викладачів технічних дисциплін і майстрів
 виробничого навчання, а також позакласні виховні заходи;

- Веде особистий щоденник, де записує свої враження, аналізує,
 осмислює отриману інформацію, планує свою роботу.

В адаптаційний період студенту допомагають керівники навчального закладу, що курирують викладача і майстра виробничого навчання.

Діяльнісний етап (навчально-виховна робота студента).

Дидактико-методична робота практиканта присвячена уроку як базової одиниці навчального процесу і передбачає підготовку і проведення уроків із загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, а також з виробничого навчання. Вся навчальна діяльність практиканта спрямована на освоєння різноманітних технологій навчання на уроці і методики їх підготовки.

Студент працює за програмою дидактико-методичної діяльності, згідно з якою він повинен:

1. відвідати уроки теоретичного навчання, що проводяться різними викладачами;

2. відвідати уроки виробничого навчання, що проводяться різними майстрами;

3. провести узагальнюючий аналіз відвіданих уроків (окремо теоретичного і виробничого навчання);

4. підготувати традиційні уроки теоретичного та виробничого навчання;

5. підготовлений план - конспект уроків обговорити з викладачами та майстрами виробничого навчання;

6. провести 3-5 уроків теоретичного і 2-3 уроки виробничого навчання;

7. проаналізувати, осмислити проведені уроки;

8. підготувати уроки теоретичного та виробничого навчання з використанням активних методів;

9. провести 3-5 уроків теоретичного і 2-3 уроки виробничого навчання з використанням різних активних методів навчання;

10. провести самоаналіз проведених уроків;

11. оформити для звіту дидактичні матеріали, які використовувалися в навчальному процесі методичні вказівки до виконання програми

Дидактико-методична діяльність

1. Відвідати уроки теоретичного навчання, що проводяться різними викладачами.

Основними завданнями практиканта при відвідуванні та аналізі занять є:

- Спостереження за ходом і динамікою уроку;

- Вивчення методики уроку: цілі і завдання уроку; структура уроку; методика актуалізації знань, викладу, закріплення нового навчального матеріалу, контролю та оцінки роботи учнів;

- Відбір і логіка побудови змісту навчального матеріалу; ставлення учнів до уроку;

- Рівень реалізації індивідуального підходу, самостійності мислення учнів, творчої, пошукової діяльності учнів;

- Вивчення методичних нововведень, які застосовуються на уроці: нетрадиційні методи і методичні прийоми, процедура, їх реалізації, незвичайність наочних посібників і дидактичних засобів;

- Нестандартність підходу до відбору змісту навчального матеріалу і т.д .;

- Аналіз уроку: студент аналізує, осмислює відвіданий урок і
 записує свої враження і результати аналізу в особистий щоденник.

Ведення особистого щоденника - одне з найважливіших вимог програми. Щоденник допомагає студенту більш усвідомлено (рефлексивно) підійти до освоєння їм майбутньої професійно-педагогічної діяльності. Щоденник - це особистий досвід, переживання, самоаналіз, це засіб становлення індивідуального стилю, тому кожному студенту необхідно вести щоденник. Зміст щоденника не є предметом вивчення або ознайомлення інших осіб.

Аналізуючи відвіданий урок, студент повинен відповісти для себе на наступні питання:

а) наскільки досягнуті цілі і завдання уроку;

б) що не досягнуто, недостатньо реалізовано;

в) чому навчився, ніж збагатив свої знання і досвід;

г) які цікавіше знахідки є у викладача;

д) які моменти можна відзначити для себе, щоб потім використовувати в своїй роботі;

е) які елементи уроку можна було б провести по-іншому;

ж) загальні враження в цілому.

2. Відвідати уроки виробничого навчання, що проводяться різними майстрами.

Основні завдання практиканта при відвідуванні та аналізі занять виробничого навчання.

- Спостереження за ходом і динамікою уроку виробничого навчання;

- Вивчення методики уроку, цілей і завдань, структури уроку;

- Методика вступного, поточного і заключного інструктажу;

- Деталі (об'єкти праці), що виготовляються учнями; правильність і цілісність використання цих деталей в якості об'єктів виробничого навчання;

- Ставлення до уроку учнів;

- Рівень реалізації індивідуального підходу, самостійності і творчості в діяльності учнів;

- Вивчення методичних нововведень, які застосовуються на уроці: нетрадиційні методи і прийоми, їх реалізація, незвичайність дидактичних засобів і
 наочних посібників, нові ідеї, які здійснюються на уроці;

- Самоаналіз уроку (проводиться аналогічно самоаналізу уроку теоретичного навчання).

3. Провести узагальнюючий аналіз відвіданих уроків окремо теоретичного і виробничого навчання (два узагальнюючих аналізу включаються до звіту).

Мета узагальнюючого аналізу: осмислення, систематизація та узагальнення досвіду спостережень, навчання і аналізу уроків.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Організація діяльності студентів

Очікувані результати | Перелік звітної документації студентів-практикантів | ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ | Схема аналізу уроку | Організація діяльності студентів | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УРОКУ СТУДЕНТА-практикантів | КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ | ПІДСУМКОВА ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА | ОРІЄНТОВНА СХЕМА СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНІВ | НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати