Головна

VІI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

  1. I. Александр II. Отмена крепостного права в России.
  2. III. Права.
  3. IV Права и обязанности сторон - участников учебного процесса
  4. IV. Права и обязанности исполнителя
  5. Lt;3> См. подробнее: Ломакин Д. В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. М.: Статут, 2005.
  6. VI. Система российского права. Отрасли права.

7.1. На студентів покладаються такі обов'язки:

1. Під час педагогічної практики студент-практикант є членом колективу школи (МНВК, ПТНЗ), виконує обов'язки, покладені на нього правилами внутрішнього розпорядку і дирекцією навчального закладу, а саме:

а) обов'язки чергового по школі (МНВК, ПТНЗ);

б) обов'язки класного керівника (вихователя) класу (групи);

в) всі інші доручення і обов'язки, які покладаються на нього дирекцією школи (МНВК, ПТНЗ) за домовленістю з керівником практики від університету.

2. Протягом усієї практики приходити в школу (МНВК, ПТНЗ) до початку занять і перебувати в навчальному закладі не менше 6-ти годин на день.

3. Виконувати всі види робіт, передбачені інструкцією з проведення практики, відповідально і ретельно готуватися до кожного уроку (заняття) і вести позакласну (позаурочну) роботу.

4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку школи (МНВК, ПТНЗ) і розпорядження керівника практики. В разі порушення дисципліни, невиконання вимог вчителя-методиста, директора і керівника практики від університету студент може бути знятий з практики.

5. Студент-практикант зобов'язаний детально вивчити "Правила для учнів" і в практичній діяльності в школі (МНВК, ПТНЗ) керуватися цими правилами, вимагати від учнів їх ретельного дотримання.

6. Виховувати в учнів відповідальність за доручену їм роботу, акуратність в роботі, охайність і ввічливість до інших. Практикант повинен бути взірцем моралі, гуманності, дисциплінованості й працьовитості для учнів. Він повинен:

а) при вході в школу (МНВК, ПТНЗ) залишати верхній одяг в гардеробі;

б) з'являтися в школу (МНВК, ПТНЗ) в чистому одязі, охайним;

в) бути ввічливим з педагогами, обслуговуючим персоналом і учнями школи (МНВК, ПТНЗ);

г) обов'язково ввічливо відповідати на привітання учнів при зустрічі з ними, поза аудиторією (на вулиці, в громадських місцях тощо).

7. Студент-практикант несе відповідальність за життя дитини, створює умови для її навчання й виховання, розуміючи й поважаючи її самоцінність.

8. З перших днів роботи в школі (МНВК, ПТНЗ) студент-практикант повинен ознайомитися з правилами і традиціями виховання учнів, які склалися в навчальному закладі, і в своїй роботі дотримуватись цих правил, а саме:

а) визначити, як звертатись до учнів: на "ти" чи на "ви", залежно від того, яке звертання прийнято в тому чи іншому класі школи (МНВК, ПТНЗ);

б) входити до класу (групи) після дзвінка для учнів, залишатися в класі до кінця уроку, не входити в клас після того, як урок (заняття) розпочався, не допускати під час уроку (заняття) перешіптування з товаришами, пересаджування з місця на місце тощо;

в) не допускати в коридорах школи (МНВК, ПТНЗ), під час уроку (заняття) шуму, крику і голосних розмов, а в кабінеті викладачів завжди поводитись виховано;

г) звертатись в присутності учнів до своїх товаришів-студентів лише по імені і по батькові.

9. Під час практики студенти перебувають у безпосередньому розпорядженні свого керівника практики та вчителя-методиста школи (МНВК, ПТНЗ).

10. В окремих випадках і лише з дозволу керівника-практики або вчителя-методиста допускається звільнення студента-практиканта для роботи в методичних кабінетах, бібліотеках тощо, для підготовки до проведення залікового уроку (заняття) чи виховного заходу.

11. Студент-практикант повинен турбуватись про честь факультету університету, дотримуватись традицій і підтримувати його авторитет.

7.2. Студент має такі права:

1. Під час педагогічної практики студент-практикант є членом колективу школи (МНВК, ПТНЗ) і користується правами вчителя.

2. Під час практики студенти нарівні із вчителями користуються бібліотекою та посібниками кабінетів і лабораторій, виконуючи встановлені навчальним закладом правила (порядок одержання книг і посібників, терміни користування і повернення, дбайливе ставлення до книги тощо).

Студент, робота якого на педагогічній практиці визнана незадовільною, не допускається до складання державних іспитів. З дозволу ради факультету, йому призначають повторне проходження практики без відриву від навчальних занять.

На період практики одного із студентів призначають старостою групи, яка працює в школі (МНВК, ПТНЗ). До обов'язків старости входить облік відвідування студентами школи (МНВК, ПТНЗ), повідомлення про колективні консультації, семінари тощо.VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | VІIІ. ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПОВОГО КЕРІВНИКА ПЕДПРАКТИКИ

Мета педагогічної практики. | Завдання педпрактики | І. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІ. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІІ. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | ІV. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | V. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | Х. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДПРАКТИКИ | Основна література | Додаткова література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати