Головна

VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

  1. Аттестационный лист студента-практиканта
  2. Виховна робота студента-практиканта
  3. Документальне забезпечення діяльності фінансового управління та звітність про виконання бюджету
  4. Звітна документація студента-практиканта
  5. Звітність з питань речового забезпечення
  6. Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів

(спеціаліст, заочна форма навчання)

Студенти, в залежності від їх категорії, повинні здати на кафедру професійної педагогіки і трудової підготовки папку з відповідними матеріалами.

І категорія:

1) копія трудової книжки із записами про прийняття на роботу в якості вчителя трудового навчання (профільного навчання, професійного навчання), або викладача ПТНЗ зі спеціальної технології, матеріалознавства, креслення, ОПД (економіки) або інформатики та подальші переміщення на посадах в загальноосвітніх навчальних закладах, завірена підписом директора і гербовою печаткою;

2) довідка з місця роботи з обов'язковим зазначенням: посади, яку займає студент, навчального навантаження, яке він виконує у відповідних класах з трудового навчання у 8-9 класах, профільного навчання, або професійного навчання в 10-11 класах чи спеціальної технології, матеріалознавства в групах ПТНЗ, креслення у 8-9 класах, ОПД (економіки) або інформатики, гуртка технічної чи прикладної творчості, класного керівництва та вказівкою того, що довідка видана для подання в РДГУ і зареєстрована у загальноосвітньому навчальному закладі (МНВК) або ПТНЗ із записом № та дати у штампі та підписана директором і завірена печаткою навчального закладу (зразок див. у додатку 25);

3) характеристика із загальноосвітнього навчального закладу чи ПТНЗ на студента як вчителя (викладача), у якій зазначається, що він працює вчителем трудового навчання (профільного навчання чи професійного навчання, або викладачем спеціальної технології, матеріалознавства, креслення, класним керівником, керівником гуртка технічної чи прикладної творчості, на якому рівні він проводить ці заняття і виховні та позакласні заходи зі спеціальності, які новітні педагогічні технології при цьому використовує, які має досягнення у своїй роботі, оцінка роботи вчителя педагогічною радою та зазначенням того, що характеристика видана для подання в РДГУ, підписана директором і завірена печаткою навчального закладу (зразок див. у додатку 24);

4) практичний виріб та техніко-технологічна документація на нього.

ІІ категорія:

1) щоденник (робочий зошит), в якому відображені: відомості про школу (МНВК) або ПТНЗ, розклад уроків (занять), список учнів класу (групи), індивідуальний план, протоколи і аналізи відвіданих занять та виховних заходів; самоаналізи проведених занять та виховних заходів: план-конспекти занять з трудового навчання, профільного (професійного) навчання, або спеціальної технології і матеріалознавства, креслення;ОПД (економіки) або інформатики, розробки виховних і позакласних заходів з трудового навчання, профільного (професійного) навчання чи спеціальної технології, матеріалознавства (зразок див. у додатку 2);

2) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 протоколи і аналізи відвіданих і самоаналізи проведених занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного навчання чи професійного навчання в (10-11 класах), або спеціальної технології і матеріалознавства в групах ПТНЗ, креслення, ОПД (економіки) або інформатики, гурткових занять, виховних заходів (поодному з кожного предмету і виховного заходу) з оцінками і підписами методистів (зразок див. у додатках 4,5);

3) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 розширені календарно-тематичні плани з трудового навчання у 8-9 класах, профільного навчання чи професійного навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гурткової роботи з технічної чи прикладної творчості, які узгоджені із вчителем (викладачем) і затверджені методистом, за їх підписами та вказаною датою (зразок див. у додатках 7, 8, 9, 10);

4) окремо оформлені на аркушах формату А4 плани-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного навчання чи професійного навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртка технічної або прикладної творчості ― по одному, з кожного предмету оцінками і підписами вчителів (викладачів) і методистів (зразок див. у додатках 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);

5) окремо оформлену на аркушах формату А4 план-розробку одного виховного заходу у закріпленому класі (групі) з оцінкою та підписами класного керівника і методиста з педагогіки (зразок див. у додатку 18);;

6) окремо оформлений на аркушах формату А4 сценарій позакласного заходу з трудового навчання чи профільного (професійного) навчання, або спеціальноїтехнології,матеріалознавстваз оцінкоюіпідписомметодиста;

7) практичний виріб та техніко-технологічну документацію на його виготовлення з оцінкою і підписом методиста;

8) характеристика із загальноосвітнього навчального закладу на студента-практиканта, у якій зазначається, що він працював вчителем трудового навчання, профільного (професійного) навчання, або викладачем спеціальної технології, матеріалознавства, креслення, ОПД (економіки) або інформатики, класним керівником, керівником гуртка технічної чи прикладної творчості, на якому рівні він проводив ці заняття і виховні та позакласні заходи зі спеціальності, які новітні педагогічні технології при цьому використовував, оцінка роботи студента-практиканта педагогічною радою (із зазначенням № протоколу і дати) та вказівкою того, що характеристика видана для подання в РДГУ, підписанавчителями―предметниками(викладачами), класнимкерівником і директором та завіренапечаткою навчального закладу (зразок див. у додатку 22);

9) окремо оформлений на аркушах формату А4 письмовий звіт з педагогічної практики за підписами студента та групових і факультетського методистів (див. додаток 23).

ІІІ категорія:

1) щоденник (робочий зошит), в якому відображені: відомості про школу (МНВК або ПТНЗ), розклад уроків (занять), список учнів класу (групи), індивідуальний план, протоколи і аналізи відвіданих занять та виховних заходів; самоаналізи проведених занять та виховних заходів: план-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, або креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків (зразок див. у додатку 2);

2) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 протоколи і аналізи відвіданих і самоаналізи проведених занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, або креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гурткових занять, виховних заходів (по одному з кожного предмету і виховного заходу) з оцінками і підписами методистів (зразок див. у додатках 4,5);

3) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 розширені календарно-тематичні плани з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків технічної або прикладної творчості, які узгоджені з учителем (викладачем) і затверджені методистом, за їх підписами та вказаною датою (І тиждень практики) (зразок див. у додатках 7, 8, 9, 10);

4) окремо оформлені на аркушах формату А4 плани-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртка технічної або прикладної творчості ― по одному, з оцінками і підписами вчителів і методистів (зразок див. у додатках 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);

5) окремо оформлену на аркушах формату А4 план-розробку одного виховного заходу у закріпленому класі з оцінкою та підписами класного керівника і методиста з педагогіки (зразок див. у додатках 18);

6) окремо оформлений на аркушах формату А4 сценарій позакласного заходу з трудового навчання в 8-9 класах чи профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, або загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ з оцінкою і підписом методиста;

7) окремо оформлену на аркушах формату А4 психолого-педагогічну характеристику на клас (групу) за відповідною схемою з оцінкою і підписом методиста з психології (зразок див. у додатках 20);

8) практичний виріб та техніко-технологічну документацію на його виготовлення з оцінкою і підписом методиста;

9) характеристика із загальноосвітнього навчального закладу на студента-практиканта, у якій зазначається, що він працював вчителем трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, або креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, класним керівником, керівником гуртка технічної чи прикладної творчості, на якому рівні він проводив ці заняття і виховні та позакласні заходи зі спеціальності, які новітні педагогічні технології при цьому використовував, оцінка роботи студента-практиканта педагогічною радою (із зазначенням № протоколу і дати) та вказівкою того, що характеристика видана для подання в РДГУ, підписана всіма вчителями-предметниками (викладачами), класним керівником і директором та завірена печаткою навчального закладу (зразок див. у додатку 22);

10) окремо оформлений на аркушах формату А4 письмовий звіт з педагогічної практики за підписами студента та групових і факультетського методистів (див. додаток 23).V. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | VІI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Мета педагогічної практики. | Завдання педпрактики | І. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІ. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІІ. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | ІV. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | VІIІ. ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПОВОГО КЕРІВНИКА ПЕДПРАКТИКИ | Х. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДПРАКТИКИ | Основна література | Додаткова література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати