Головна

ІV. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

  1. VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
  2. Документальне забезпечення діяльності фінансового управління та звітність про виконання бюджету
  3. Звітність з питань речового забезпечення
  4. Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів
  5. ІІІ. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА
  6. Консолідована фінансова звітність

(магістр, денна форма навчання)

Після проходження педпрактики студент протягом 3-х днів повинен здати на кафедру професійної педагогіки і трудової підготовки папку з титульним аркушем у якій повинні бути наступні матеріали:

1) щоденник (робочий зошит), в якому відображені: відомості про школу (МНВК або ПТНЗ), розклад уроків (занять), список учнів класу (групи), індивідуальний план, протоколи і аналізи відвіданих занять та виховних заходів; самоаналізи проведених занять та виховних заходів: план-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ , креслення, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків (див. додаток 2);

2) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 протоколи і аналізи відвіданих і самоаналізи проведених занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гурткових занять, виховних заходів (по одному з кожного предмету і виховного заходу) з оцінками і підписами методистів (див. додатки 4,5);

3) окремо оформлені на аркушах паперу формату А4 розширені календарно-тематичні (перспективно-тематичні) плани з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ , креслення, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків технічної або прикладної творчості, які узгоджені з учителем (викладачем) і затверджені методистом, за їх підписами та вказаною датою (І тиждень практики) (див. додатки 7, 8, 9, 10);

4) окремо оформлені на аркушах формату А4 плани-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ , креслення, ОПД (економіки) або інформатики або інформатики, гуртка технічної або прикладної творчості ― по одномуз кожного предмету, з оцінками і підписами вчителів і методистів (див. додатки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);

5) окремо оформлену на аркушах формату А4 план-розробку виховного заходу у закріпленому класі з оцінкою та підписами класного керівника і методиста з педагогіки (див. додаток 18);

6) окремо оформлену на аркушах формату А4 методичну розробку з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ з оцінкою і підписом методиста;

7) ескізи або фотографії виготовлених наочних посібників, макетів, моделей, навчального обладнання тощо для школи або навчальних майстерень, кабінетів з оцінкою і підписами вчителя та методиста зі спеціальності;

8) окремо оформлений на аркушах формату А4 сценарій позакласного заходу з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ з оцінкою і підписом методиста;

9) окремо оформлену на аркушах формату А4 психолого-педагогічну характеристику на клас (групу) за відповідною схемою з оцінкою і підписом методиста з психології (див. додаток 20);

10) практичний виріб та техніко-технологічну документацію на його виготовлення з оцінкою і підписом методиста;

11) курсова робота з оцінкою і підписом наукового керівника;

12) заповнені анкети (не менше 20) і таблицю з аналізом результатів анкетування учнів 10-11 класів з метою профорієнтації (див. додаток 21);

13) характеристика із загальноосвітнього навчального закладу чи ПТНЗ на студента-практиканта, у якій зазначається, що він працював вчителем трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, класним керівником, керівником гуртка технічної чи прикладної творчості, на якому рівні він проводив ці заняття і виховні та позакласні заходи зі спеціальності, які новітні педагогічні технології при цьому використовував, оцінка роботи студента-практиканта педагогічною радою (із зазначенням № протоколу і дати) та вказівкою того, що характеристика видана для подання в РДГУ, підписанавсімавчителями-предметниками (викладачами), класним керівником і директором та завірена печаткою навчального закладу (див. додаток 22);

14) окремо оформлений на аркушах формату А4 письмовий звіт з педагогічної практики за відповідною схемою (див. додаток 23) за підписами студента та групових і факультетського методистів.ІІІ. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | V. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ

Мета педагогічної практики. | Завдання педпрактики | І. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІ. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | VІI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ | VІIІ. ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПОВОГО КЕРІВНИКА ПЕДПРАКТИКИ | Х. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДПРАКТИКИ | Основна література | Додаткова література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати