Головна

ІІ. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ

  1. II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  3. II. Завдання та вправи
  4. II. Завдання та вправи
  5. II. Завдання та вправи
  6. II. Завдання та вправи
  7. II. Завдання та вправи

(магістр, денна форма навчання)

Студент-практикант виконує завдання, визначені програмою практики під керівництвом і з допомогою методистів, вчителів та класного керівника відповідно до навчально-методичної карти. Тривалість робочого часу студентів складає 54 академічні години на тиждень незалежно від віку студентів при проходженні педпрактики, не пов'язаної із виконанням виробничої (фізичної) праці. З них 36 год. відводиться на роботу в навчальному закладі, що відображається в журналі практики, і 18 год. на самостійну роботу з підготовки студента до занять. Кожен студент-практикант має бути в школі щодня (МНВК, ПТНЗ) протягом 6 годин. У цей час він повинен відвідувати уроки (заняття) і виховні заходи, працювати з учнями, консультуватися із вчителями, проводити роботу з батьками, вивчати різноманітну документацію, досліджувати питання психолого-педагогічного та методичного спрямування, проводити уроки (заняття), позакласну роботу (гурткові заняття), профорієнтаційну роботу з учнями, виконувати обов'язки класного керівника в закріпленому класі (групі), проводити виховну роботу згідно плану класного керівника, відвідувати педради та засідання методичної комісії школи (МНВК, ПТНЗ) з трудового навчання, професійного навчання, профільного навчання, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ та ОПД (економіки) або інформатики. За час проходження практики студент веде щоденник, де відображає всі види робіт згідно завдань.

За період проходження педпрактики студент-практикант зобов'язаний виконати наступні завдання:

1) скласти індивідуальний план та графік роботи на період педагогічної практики (І тиждень) (див. додаток 3);

2) відвідати і виконати аналіз занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, спеціальної технології, матеріалознавства в групах ПТНЗ (не менше 4), креслення (не менше 2), ОПД (економіки) або інформатики (не менше 2), гурткових занять (не менше 2), виховних заходів (не менше 3) вчителів (викладачів) і класних керівників та студентів-практикантів;

3) розробити і відповідним чином оформити календарно-тематичні (перспективно-тематичні) плани занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків в закріплених класах на період практики (І тиждень);

4) розробити і відповідним чином оформити плани-конспекти занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, креслення в ЗНЗ, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в ПТНЗ, ОПД (економіки) або інформатики, гуртків в закріплених класах на період практики;

5) провести заняття з трудового навчання в 8-9 класах (1 пробне + 2 залікові заняття), профільного (професійного) навчання в 10-11 класах (1 пробне + 2 залікові заняття), зі спеціальної дисципліни (спецтехнології) в ПТНЗ (1 пробне + 2 залікові заняття), загальнотехнічних дисциплін - матеріалознавства (1 пробне + 2 залікові заняття) та креслення (1 пробне + 1 залікове заняття) в ПТНЗ, креслення (в ЗНЗ) (1 пробне + 1 залікове заняття), ОПД (економіки) або інформатики (1 пробне + 2 залікові заняття), гурткові заняття (1 залікове заняття) зі спеціальності в закріплених класах на період практики, позакласні заходи (по одному заліковому заходу з першої та другої спеціальностей);

6) скласти плани-розробки виховних заходів та провести їх у закріпленому класі (групі) (не менше 2);

7) виконати методичну розробку до занять з трудового навчання в 8-9 класах, профільного (професійного) навчання в 10-11 класах, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін в групах ПТНЗ і використати її під час проведення залікових занять (тестова контрольна робота, набір карток, активні, змагальні, інтерактивні та інформаційні методи тощо);

8) виготовити наочні посібники, макети, моделі, навчальне обладнання тощо для школи (МНВК або ПТНЗ) або навчальних майстерень, кабінетів;

9) провести по одному заліковому позакласному заходу зі спеціальності (один з них - профорієнтаційної спрямованості на професію вчителя трудового навчання (технологій і креслення);

10) оволодіти методами психолого-педагогічного дослідження класу (групи) та скласти на нього психолого-педагогічну характеристику;

11) розробити і виготовити практичний виріб для виставки на підсумкову конференцію з педпрактики (розробка конструкції виробу ― креслення, технологічної послідовності виготовлення виробу ― технологічні та інструкційні картки і сам виріб);

12) провести та описати результати педагогічного експерименту з теми курсової роботи та підготувати її чорновий варіант;

13) проводити профорієнтаційну роботу з учнями, провести анкетування учнів 10-11 класів з метою профорієнтації;

14) скласти звіт про педагогічну практику за відповідною схемою (див. додаток 23).

 І. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | ІІІ. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Мета педагогічної практики. | Завдання педпрактики | ІV. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | V. ЗАВДАННЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ | VI. ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА | VІI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ | VІIІ. ОБОВ'ЯЗКИ ГРУПОВОГО КЕРІВНИКА ПЕДПРАКТИКИ | Х. ОЦІНЮВАННЯ ПЕДПРАКТИКИ | Основна література | Додаткова література |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати