Головна

Аналіз індивідуального логопедичного заняття

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  7. II. Введення в тему заняття.

Тема і цілі відповідають змісту заняття. Структура заняття логічно витримана, мовної матеріал відповідає програмним вимогам і перспективному плану роботи. Матеріал заняття відповідає віковим та індивідуальним особливостям дитини.

У структурі заняття повністю реалізовано напрям єдності корекційних, освітніх і виховних завдань.

Зовнішній вигляд дитини відповідає навчальному процесу. Логопед налаштовує дитину на майбутню роботу, мобілізує і акцентує увагу.

Естетичність обстановки і устаткування заняття і якість дидактичного матеріалу витримані на досить високому рівні.

Логопедическое заняття логічно і послідовно збудовано, тривалість всіх запланованих етапів витримана. У структурі занять витриманий чіткий перехід від одного етапу заняття до іншого, відступів від конспекту не спостерігалося.

Логопед добре контактує з дитиною. Педагог тактовний, зовнішній вигляд відповідає професійним етичним вимогам. Мова логопеда доступна, логічна, емоційна, дикція і сила голосу відповідають професійним вимогам.

На всіх етапах заняття педагог контролює вимова, словниковий запас і граматичний лад мови дитини. На занятті систематично виявляє помилки і труднощі у дитини, надає своєчасну ефективну логопедичну допомогу.

В результаті заняття були виконані всі заплановані завдання, цілі досягнуті.

Вихователь-логопед ___

План повного робочого дня логопеда

 час   Зміст роботи
 8.20-9.05  Індивідуальні заняття по звуковимовленню з детми за графіком.
 9.05-10.00  Підготовка до логопедичних занять. Перевірка дмашнего завдання дітей.
 10.00-11.00  Групові заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мови і розвиток зв'язного мовлення
 11.00-11.50  Робота з документацією (заповнення індивідуальних зошитів; зошити для вечірніх занять)
 11.50-12.35  Індивідуальні заняття по звуковимовленню з дітьми за графіком.
 12-35-13-20  Виготовлення демонстраційного матеріалу для логопедичних занять (заповнення зошитів для вечірніх занять, матеріалу в папку-пересувку)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ МОСКОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕРЖАВНЕ АВТОНОМНОЕ освітня установа вищої професійної освіти

«Московський державний обласний соціально-гуманітарний інститут»

Кафедра «Початкової, дошкільної та спеціальної освіти»

Відділення «Логопедія».Аналіз фронтального логопедичного заняття | Звіт про проходження практики

Мета і завдання логопедичної практики | Зошит з фотографічною записом уроків, які спостерігав студент | Раннє мовленнєвий розвиток | моторна сфера | Обстеження процесу сприйняття | Стан фразової мови | Психолого-педагогічна характеристика на Васильєва Олексія, 5 років | Аналіз групового логопедичного заняття | Аналіз логопедичного дозвілля по темі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати