На головну

Аналіз групового логопедичного заняття

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  7. II. Введення в тему заняття.

Тема і цілі відповідають змісту заняття. Структура заняття логічно витримана, мовної матеріал відповідає програмним вимогам і перспективному плану роботи. Матеріал заняття відповідає віковим та індивідуальним особливостям дітей, що займаються в даній логопедичній групі.

У структурі заняття повністю реалізовано напрям єдності корекційних, освітніх і виховних завдань.

Естетичність обстановки і устаткування заняття і якість дидактичного матеріалу витримані на високому рівні.

Логопедическое заняття логічно і послідовно збудовано, тривалість всіх запланованих етапів витримана. У структурі занять витриманий чіткий перехід від одного етапу заняття до іншого. У структурі заняття простежуються міжпредметні зв'язки в сфері знань з навколишнього світу, художньої літератури тощо

У структурі заняття простежується використання словесних, наочних, ігрових та практичних методів навчання. Всі використані методи повністю обгрунтовані і логічно взаємопов'язані між собою. Логопед протягом усього заняття систематично привертає увагу всіх дітей, створює цікаві ігрові ситуації, практично весь новий матеріал дається в грі. Використана наочність повністю відповідає структурі і змісту заняття.

Логопед добре контактує з усіма дітьми, легко веде діалог і підтримує кожну дитину в тому випадку, якщо він не може відповісти на питання. Педагог тактовний, зовнішній вигляд відповідає професійним етичним вимогам. Мова логопеда доступна, логічна, емоційна, дикція і сила голосу відповідають професійним вимогам.

На всіх етапах заняття педагог контролює вимова, словниковий запас і граматичний лад мови дитини. На занятті систематично виявляє помилки і труднощі у дитини, надає своєчасну ефективну логопедичну допомогу.

На занятті простежується адекватність пред'явлених вимог з урахуванням мовних можливостей і особливостей особистості дитини, наполегливість в досягненні цілей, вміння дозувати новий матеріал, зв'язати його з попереднім.

За підсумками заняття можна зробити висновок про те, що цілі заняття були досягнуті, план виконаний, діти отримали якісні знання, вміння і навички.

Вихователь-логопед ________________________________________


Конспект фронтального заняття на тему «Автоматизація звука [Л]»

мета:

- Автоматизувати правильну вимову звуку [Л] ізольовано, в словах, в словосполученнях і в чистоговорки;

Освітні завдання:

- Закріплювати у дітей механізм утворення звуку [Л];

- Закріплювати правильну вимову звуку [Л] ізольовано, в словах, в словосполученнях і в чистоговорки ( «Каток», «Назви, що це?», «Який предмет?», «Докажи слівце!»);

- Закріплювати у дітей навик узгодження іменників з іменами прикметниками в роді і числі ( «Який предмет?»);

Корекційні завдання:

- Продовжувати розвивати у дітей диференційований вдих-видих через ніс ( «Сніжинки»);

- Продовжувати розвивати у дітей фонематичний слух і сприйняття при виділенні звуку [Л] на слух зі складу слова в грі «Злови звук!»;

- Продовжувати розвивати у дітей тривалість мовного видиху і глибину вдиху при виконанні физминуток;

- Продовжувати розвивати у дітей почуття ритму, рими в грі «Докажи слівце!»;

Виховні завдання:

- Продовжувати виховувати у дітей навички самоконтролю за своєю мовою;

устаткування:

- «Сніжок» - персонаж на занятті;

- Символ-сніжок на ізольовану фонації звуку [Л] по звуконаслідування, як гуде літак;

- Картинки для закріплення вимови звука [Л] в словосполученнях;

- Індивідуальне посібник на поддувание «Сніжинки»;

- Фонетична доріжка «Каток» для розвитку тривалості мовного видиху.

хід заняття

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання дітей. Зосередити їх увагу на готовності до заняття.

Організаційна Физминутку.

Хтось вийшов погуляти: раз-два-три-чотири-п'ять!

Потягнувся - потягнувся! Опустився - опустився!

Повернувся, розвернувся, - на заняття вернулся !!!

2. РОБОТА ПО ТЕМІ ЗАНЯТТЯ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМОВИ ЗВУКУ [Л] ізольовано, у СЛОВАХ, у словосполученні І В чистоговорки

2.1. Постановка завдання, повідомлення теми заняття

Хто ж це прийшов до нас на заняття? Це Сніжок !!! Хоче Сніжок, щоб ми пограли з ним, покаталися на ковзанах ....

- Пограємо зі Сніжком? Ой! Який незвичайний Сніжок, що це у нього на костюмчику? (Літак!)

- Який звук любить вимовляти Сніжок, якщо у нього зображений літак на костюмчику? ( «Л-л-л ...»).

- Чому? (Літак гуде: Л-Л-Л-Л ...)

- Сьогодні на занятті будемо правильно вимовляти звук [Л].

2.2 Аналіз артикуляції звука [Л], робота над диханням, ізольована фонация звуку

- А ось і каток! (Фонетична доріжка для кожної дитини). Потрібно прокотитися по доріжці катка. Але доріжку катка засипало снігом.

- Розчистити каток від сніжинок! (Диференційований видих через ніс: справа-зліва). Діти виконують вправу, по черзі закриваючи пальчиком ніздрі.

- Очистили доріжку від снігу! Молодці, хлопці! Котиться Сніжок і співає: «Л-л-л ...»

- А що допомагає нам правильно вимовляти звук [Л]?

- Давайте теж «розбіжимося»: «Л! Л! Л! »

- А тепер, ми можемо прокотитися по катку! Діти ведуть вказівним пальчиком провідною руки по фонетичної доріжці - катку і вимовляють звук [Л] на одному видиху.

2.3 Виділення звуку [Л] в словах в грі «Злови звук!»

- А зможете, хлопці, дізнатися звук [Л]? Коли почуєте звук [Л] в слові, хлопайте в долоні! Слухайте уважно:

Місяць - лопата - санки - лижі - ластик - кофта - халат - лампа - човен - кіт - стілець - стіл - плаття - ноги - лікті - лапи - келих - футбол - молоко - компот - крейда - лоб

Підсумок: Молодці! Дізналися звук [Л] в словах! А які слова запам'ятали?

2.4 Закріплення вимови звука [Л] в словах і в словосполученнях по картинках

2.4.1 «Що це?» Вимова звука [Л] в словах по картинках

- Сніжок приніс свої улюблені картинки. Скажімо правильно, що це зображено на картинках!

Діти вимовляють звук [Л] в словах: стілець, лампа, плаття, халат, лопатка, човен, лижі, ластик.

Підсумок: Що ми вимовляли по картинках? (Слова). Який звук вимовляли в словах?

2.4.2 Вимова звука [Л] в словосполученнях

- Хто здогадався, який улюблений колір у Снєжка? (Блакитний).

- Назвемо правильно «Що яке?» По картинках!

Діти вимовляють словосполучення: блакитний стілець, блакитна лампа, блакитне плаття, блакитний халат, блакитна лопатка, блакитна човен, блакитні лижі, блакитний ластик.

Підсумок: Хто що запам'ятав? (- Я запам'ятав блакитну лампу. І т.д.)

Авторська физкультминутка по лексичної теми «Зима»

Настала зима, зима, зима,

(Стискання кистей рук в кулачки перед собою)

Здолали холоду, так, так, так, так!

(Перехрещуємо руки на грудях по черзі - ліва зверху, права і т.д.)

Ми погріємо щічки,

(Потираємо щоки долонями)

Ми погріємо ручки!

(Потираємо долоню об долоню)

А тепер, а тепер дихаємо на долоні!

( «Х-х-х, х-х-х ...» - дихаємо на долоні)

Обережно йдемо, слизько на доріжках!

(Руки в сторони, «балансуємо», ідучи на носочках)

А зараз, тихенько сіли, на заняття встигли.

(Сідаємо на місця)

2.5 Гра «Докажи слівце!»

Сніжок хоче пограти з нами в гру «Докажи слівце!».

Потрібно назвати останнє слово, правильно його вимовити і запам'ятати всю чистоговорку!

Ол - ол - ол - серветки покладу на ... (стіл);

Їв - їв - їв - білим-білим пише ... (крейда);

Вул - вул - вул - села дівчинка на ... (стілець);

Ал - ал - ал - воду я наллю в ... (келих);

Ол - ол - ол - люблять хлопчики ... (футбол);

підсумок:

- В яку гру грали?

- Які слова домовлятися?

- Який звук правильно проговорювали?

- Кто какую чистоговорку запам'ятав?

3. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ

- Сніжку сподобалося грати з нами. Сподобалося, як правильно і красиво ви говорили. Який звук правильно вимовляли? Як правильно вимовляти звук [Л]? Які слова зі звуком [Л] запам'ятали?


Наочність для проведення фронтального заняття на тему «Автоматизація звука [Л]»

«Сніжинки» Фонетична доріжка «Каток»

 Психолого-педагогічна характеристика на Васильєва Олексія, 5 років | Аналіз фронтального логопедичного заняття

Мета і завдання логопедичної практики | Зошит з фотографічною записом уроків, які спостерігав студент | Раннє мовленнєвий розвиток | моторна сфера | Обстеження процесу сприйняття | Стан фразової мови | Аналіз індивідуального логопедичного заняття | Звіт про проходження практики | Аналіз логопедичного дозвілля по темі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати