Головна

Питання 38. Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб'єктів освітнього процесу.

  1. E. формально оперативний
  2. I етап: організаційно - інформаційний
  3. I) i іонні представники реформаторської педагогіки
  4. I. Інформаційний блок
  5. II етап. Мета - підтвердити або спростувати наявність неопластичних процесу.
  6. II. Інформація про послуги
  7. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття

Змістом праці вчителя є сприяння психічному розвитку учня, а головним "інструментом" вчителя виступає його психологічне взаємодія з дитиною, педагогічне спілкування.

Різного роду порушення в спілкуванні учня і вчителя пригнічують

творчий саморазвивающийся потенціал дитини, стимулюють негативні почуття, асоціальні форми поведінки учнів, напружені афективні стану вчителів, супроводжувані в найбільш гострі моменти невропатичними реакціями, соматичними і психічними захворюваннями.

Будь-яке спілкування відрізняється не тільки певним змістом, а й формою. Якщо зміст спілкування відображає цільові установки обміну інформацією, то форма - це характер взаємодії людей, їх поведінки по відношенню один до одного. Вирішальне значення має зміст спілкування, його наповнення корисним для справи сенсом, оскільки в іншому випадку і найефективніша його форма не зможе привести до необхідних результатів. І, навпаки, невдало обрана форма спілкування здатна принизити або зовсім звести на "ні", його смислове навантаження. Педагогічне спілкування можливо безпосереднє (контактна) або опосередковане (непряме).

Форми безпосередньої педагогічного спілкування в професійному навчальному закладі можуть бути самими різними і залежать від характеру навчання: уроки, заняття в майстерні, відвідування цехів, підприємств та організацій, виховні заходи в навчальних групах. У своїй педагогічній середовищі викладачі в безпосередній формі спілкуються на педагогічних радах, методичних комісіях, ділових нарадах, що проводяться адміністрацією.

До опосередкованим формам педагогічного спілкування відносяться, перш за все, письмові повідомлення: оцінки домашніх і контрольних робіт, листи батькам учнів, доповідні записки тощо

У рішенні своїх завдань педагогу не обійтися без опосередкованих форм спілкування. Але це не повинно вилитися в писанини і адміністрування без живого безпосереднього спілкування з учнями та їх батьками. Чим більше прямих контактів з учнями, тим менше потреба в опосередкованих формах спілкування.

Характеризуючи форми педагогічного спілкування, необхідно відзначити, що всі вони виконують координуючу функцію, яка перетворює спілкування в організуючий імпульс.

Організує спілкування - це спілкування з метою консолідації людей, орієнтації їх діяльності в певному напрямку. Викладач вступає в організуючий спілкування з учнями, щоб:

дати педагогічні вказівки, що-небудь порекомендувати, порадити;

отримати "зворотний" (контрольну) інформацію від учнів про виконання завдання;

дати оцінку виконання завдання.

Ці цілі по своїй суті і є три функції організуючого спілкування. При цьому ефективність такого спілкування залежить від повної реалізації кожної з трьох функцій.

Функція організуючого спілкування - дача педагогічних вказівок - не тільки найбільш часто здійснюється в порівнянні з іншими функціями, а й має найбільший вплив на ефективність навчального процесу. Від того, як дається вказівка, залежить і якість його сприйняття учнями.

Таким чином, організує спілкування це специфічна форма професійного спілкування викладача з учнями, пов'язана з організацією їх діяльності, підвищенням її ефективності.

 Проблеми професійно-психологічної компетенції педагога. Концепція педагогічної акмеології. | Питання 39. Основні області труднощі в педагогічній взаємодії (труднощі, бар'єри, порушення спілкування).

| Критерії вихованості учнів. Діагностика вихованості. | діагностика вихованості | Формування індивідуального стилю навчальної діяльності учня. | Проблеми і причини шкільної неуспішності. | Розглянемо об'єктивні причини неуспішності. | Учитель як суб'єкт педагогічної діяльності. | ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | | Психологічний аналіз уроку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати