На головну

Ознаки жанру чарівної казки

  1. III 1. Поняття педагогічної технології, її основні ознаки
  2. III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
  3. III.1. Сутність, основні ознаки та функції форми організації навчання
  4. А) наявність певних повноважень у представника підприємства, досягнення повноліття, або інші ознаки дієздатності
  5. Квиток 8. Організація, її основні ознаки
  6. Бронхообструктивний синдром. Механізми розвитку, клінічні ознаки. Захворювання, що супроводжується бронхообструктивним синдромом. Диференціальний діагноз.
  7. Бурятський НАРОДНІ КАЗКИ. ПОБУТОВІ

Існує ряд визначень, що характеризують казку. Ще в XVIII столітті, невідомий дослідник казки визначив даний жанр наступним чином: «Казка - є розповідь вигаданого події» [7, ??7]. У деяких джерелах можна зустріти і таке визначення казки як жанру: «Казка - це вид оповідального, в основному прозового фольклору, що включає в себе різножанрові твори, в змісті яких, з точки зору носіїв фольклору, відсутня сувора достовірність» [1]. Також можна навести таке визначення: «Казка - переважно прозаїчний, художній усна розповідь фантастичного, авантюрного чи побутового характеру» [19, 345]. Дане визначення додає елементи типової класифікації казок, але не містить в собі всієї повноти казкового змісту. Існують і інші визначення, що виділяють той чи інший момент, але, найбільш істотним, повним і логічним, нам здається визначення, дане колись вітчизняним дослідником і збирачем російських казок А. І. Никифоровим. Він розумів казку наступним чином: «Казки - це усні розповіді, що існують в народі з метою розваги, мають змістом незвичайні в побутовому сенсі події (фантастичні, чудові або життєві) і відрізняються спеціальним композиційно-стилістичним побудовою» [12, 24]. Дане визначення повністю висловлює наукове розуміння казки і дає всі основні ознаки, що характеризують її.

Поряд з безліччю визначень казки, існує значна кількість її класифікацій. Різні види казки розрізняються за зовнішніми ознаками, характером сюжетів, героїв, поетиці, ідеології, походженням, історії і вимагають різних прийомів вивчення. Саме тому так важлива правильна класифікація казки.

Найбільш точну класифікацію казки дав інший її вітчизняний дослідник А. Н. Афанасьєв, на основі якої один із класиків гуманітарної науки XX століття В. Я. Пропп склав загальну класифікацію [12, 50], що включає великі розряди, а саме:

1) казки про тварин

2) казки про людей:

а) новеллистические (включаючи анекдоти)

б) чарівні

Незважаючи на жанрові відмінності, окремі групи казок постійно переплітаються між собою. Саме тому буває складно провести чітку межу між ними і віднести конкретний текст до тієї чи іншої групи казок [8, 17].

Тепер, маючи загальне уявлення про казку, ми можемо приступити до розгляду ознак безпосередньо чарівної казки, яка вважається найбільш прекрасним видом народної, художньої прози, для якої характерні висока ідеалістичність і прагнення до чогось піднесеного. Чарівна казка має яскраво вираженим характером і відрізняється, таким чином, від всіх інших видів казки [12, 194].

Том і Джері - це той, фольклорний текст, з яким найбільше асоціюється поняття «казка». Їх також називають власне казками [20, 45].

Перш за все, слід зазначити, що чарівну казку треба визначати, використовуючи не розпливчасте поняття чарівності, а властиві їй закономірності. Закономірність же з'являється там, де є повторюваність. І чарівна казка дійсно володіє якоюсь специфічною повторюваністю [12, 195].

Чарівна казка має в своїй основі складну композицію, яка має експозицію, зав'язку, розвиток сюжету, кульмінацію і розв'язку.

В основі сюжету чарівної казки знаходиться розповідь про подолання втрати або недостачі, за допомогою чудових засобів, або чарівних помічників. В експозиції казки розповідається про всі причини, які породили зав'язку: заборона і порушення заборони на якісь дії. Зав'язка казки полягає в тому, що головний герой або героїня виявляють втрату або недостачу.

Розвиток сюжету - це пошук втраченого чи відсутнього.

Кульмінація чарівної казки полягає в тому, що головний герой, або героїня б'ються з протиборчої силою і завжди перемагають її (еквівалент битви - розгадування важких завдань, які завжди розгадувати).

Розв'язка - це подолання втрати, або недостачі. Зазвичай герой (героїня) в кінці «запановує» - тобто набуває більш високий соціальний статус, ніж у нього був на початку [1].

Така загальна характеристика чарівної казки.Питання Народна казка. Роль в дитячому читанні. Основні жанри. | Питання Побутова казка. Ознаки жанру.

Про ЦІЛІ І ціннісних МОЖЛИВОСТІ ЧИТАННЯ | Питання Фольклор в дитячому читанні і в дитячій літературі. Малі жанри дитячого фольклору. | Питання Казка про тварин в дитячому читанні. Ознаки жанру. | Жанрова специфіка літературної казки | Природним продовженням земних картин є картини в казковому підземному царстві, що нагадують ті ж земні. | Погорельский казка педагогічний моральність | питання Казкове, дидактичний і науково-пізнавальне в казках В. Ф. Одоєвського. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати