Головна

Менедж. 16.10.2012 ІП, 10.10.12. сп, ДДП. 05.10.2012ГМУ

  1. Внесок Анрі Файоля в суч. сі-му поглядів на менедж. персоналу

К. Юр.

Термін «педагогіка» вживається в багатьох значеннях:

По перше, виділяється побутове значення педагогіки. Кожна людина протягом життя виступає в ролі педагога, т. Е. Навчає і виховує своїх дітей, членів своєї сім'ї, впливає на співробітників по роботі, займається самовихованням.

По-друге, підкреслюється практичне значення педагогіки. Педагогіку розглядають як одну зі сфер людської діяльності, пов'язану з передачею культурно-історичного досвіду від старшого покоління до молодшого з метою підготовки його до самостійного життя і праці. При цьому необхідно виділити взаємозв'язок народної (життєвої) педагогіки з педагогічною майстерністю і мистецтвом виховання. Не випадково вищий прояв педагогічної діяльності називають мистецтвом.

По-третє, педагогіка розуміється як наука і, одночасно, як галузь людинознавства.Педагогіка досліджує і удосконалює способи управління розвитком людини в єдності природного, суспільного і індивідуального. Тому педагогічні теорії, концепції, моделі, методики та технології будуються тільки на фундаменті цілісного і системного знання про розвивається людині; воно «видобувається» психологією, філософією, історією, соціологією та іншими науками про людину.

По-четверте, педагогіка являє собою навчальну дисципліну, що включає в себе теоретичні та практичні аспекти навчання і виховання людини на всіх вікових етапах його особистісного і професійного розвитку.

По-п'яте, значення педагогіки як галузі гуманітарного знання входить в загальнокультурний контекст сучасного життя. Воно виділяється в якості педагогічної культури людини, педагогічної готовності фахівця.

Менедж. 16.10.2012 ІП, 10.10.12. сп, ДДП. 05.10.2012ГМУМова. Мовлення. Спілкування | Предметом педагогіки є педагогічний процес, що забезпечує розвиток людини протягом усього його життя.

| Зв'язок педагогіки з іншими науками. | Глава 2. Методологія педагогіки і методи педагогічних досліджень | Основні методологічні підходи в педагогіці | | Поняття мети виховання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати