Головна

МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГІЯ

  1. III. КРИТЕРИИ ДОПУСКА К СДАЧЕ ИТОГОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ЭКЗАМЕНА).
  2. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  3. В історії розвитку шкільництва сформувалися такі типи на­вчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване, модульно-розвивальне.
  4. В) виконання модульних (контрольних) завдань.
  5. Вступ до курсу. Психологія особистості
  6. Г) модульна контрольна робота
  7. Гендерний менеджмент: психологія взаємовідносин

Психологія особистості учня середніх класів та його індивідуально-психологічні властивості

Мета: формування професійно-педагогічної спрямованості майбутнього вчителя на професійну взаємодію з особистістю учня, його неповторні вікові та індивідуальні психологічні особливості.

Завдання практики:

- актуалізація теоретичних знань з теми «Особистість»;

- навчання засобам спостереження за особистісними проявами учнів середніх класів та навичками використання емпіричних процедур дослідження особистості дитини;

- вдосконалення уміння проводити, фіксувати і змістовно інтерпретувати спостереження за поведінкою учнів на уроці, володіння методичними навичками психологічної діагностики окремих психологічних характеристик і властивостей учнів середніх класів.

Зміст модуля

Завдання для практичної роботи

1. Скласти (письмово) загальну характеристику вікових індивідуально-психологічних властивостей особистості учня середніх класів.

2. Дослідити особливості творчої уяви учнів середніх класів за допомогою методики П. Торренса [6, с.109-112].

3. Оформити протокол психодiагностичної роботи з вивчення особливостей творчої уяви учнів середніх класів за методикою П. Торренса, кількісна обробка даних, якісний аналіз і психолого-педагогічні рекомендації.

Завдання для самостійної роботи

1. Здійснення самоаналізу практичної діяльності.

2. Оформлення звітної документації.

Завдання для індивідуальної роботи

1. Здійснити спостереження та психологічний аналіз стану спілкування вчителя і учнів на уроці (результати спостереження оформити у вигляді протоколу) [5, С.178].

2. Здійснити спостереження та психологічний аналіз стану врахування вчителем темпераменту учнів у процесі навчання (результати спостереження оформити у вигляді протоколу) [5, С.174].

Примітка. Зразки протоколів додаютьсяСхема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності студента із загальної педагогіки | Критерії оцінювання діяльності практиканта з розділу «Психологія» та розподіл балів за видами роботи

Вимогам програми, захисту результатів практики | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання художнього конструювання | Критерії оцінювання наочних матеріалів | МОДУЛЬ 4. ПЕДАГОГІКА | Критерії оцінювання виконання завдань студентом | ЗВІТНА РОБОТА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати