Головна

Критерії оцінювання самоаналізу проведеного уроку

  1. I. Загальна характеристика уроку.
  2. II. Повідомлення теми й мети уроку.
  3. II. Подготовленность учителя к уроку
  4. II. Робота над темою уроку
  5. III 1. Понятие урока как целостной системы, требования к уроку
  6. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  7. III. Повідомлення теми і завдань уроку
Вид роботи Кількість балів Критерії оцінювання
Самоаналіз проведеного уроку передбачає обґрунтування та оцінку: - постановки мети уроку, його типу, структури; - ступеню складності теми та виявлення труднощів щодо її вивчення у даному класі; - раціональності структури уроку, відведеного на його етапи часу, логічного зв'язку між ними; - змісту навчального матеріалу уроку, характеру його сприйняття учнями; - доцільності застосованих на уроці методів та прийомів навчання; - характеру діяльності учнів (репродуктивний, творчий) на уроці; - психологічної атмосфери уроку; - досягнутих результатів та виявлених недоліків; - визначення заходів, намічених щодо усунення недоліків. 0-5 «5» - Системність та детальність аналізу; - обґрунтованість висновків; - критичність самооцінки; - конструктивність пропозицій щодо подолання недоліків;
«4» - детальність аналізу; - часткова обґрунтованість висновків; - часткове усвідомлення недоліків доцільність пропозицій щодо їх подолання;
«3» - поверхневість аналізу; - фрагментарний характер висновків; - невиправдана самовпевненість; - неконструктивність пропозицій щодо подолання недоліків;
«2» - формальність самоаналізу; - випадковий характер висновків та пропозицій;
«1» - самоаналіз не відображає характеру виконаної роботи; - відсутність висновків та пропозицій щодо подолання недоліків;
«0» - відсутність самоаналізу.  

 Критерії оцінювання відкритого уроку | Критерії оцінювання звітної документації

РОБОЧА ПРОГРАМА | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | Розподіл загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання образотворчого мистецтва | МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | Вимогам програми, захисту результатів практики | МОДУЛЬ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати