Головна

Розподіл загального бюджету навчального часу за змістовими модулями практики

  1. CloseGraph Закриває графічний режим (звільняє пам'ять, розподілену під драйвери графіки і відновлює текстовий режим роботи екрана).
  2. I I этап практики проводится в лаборатории банковского дела.
  3. I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
  4. I. Организация практики и порядок ее прохождения.
  5. I. Рабочая программа педагогической практики
  6. II. Відмітки про прибуття на місце практики, призначення, переводи і вибуття
  7. II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Змістові модулі практики Кількість кредитівECTS Кількість балів за виконання програми практики (за 100-бальною шкалою)
1. Методика викладання образотворчого мистецтва 100 балів
2. Декоративно-прикладне мистецтво 100 балів
3. Художнє конструювання 100 балів
4. Загальна педагогіка 100 балів
5. Психологія 0,5 100 балів
6. Шкільна гігієна 100 балів
  Загальна кількість кредитів 7,5  

1.2. Оцінювання результатів практики:

Поточний контроль за виконанням завдань практики здійснюється методистами з окремих змістових модулів. Результати контролю фіксуються у балах за 100-бальною шкалою на відповідній сторінці журналу практики із зазначенням складових оцінювання та визначених за програмою практики видів роботи або завдань.

Методист із окремого змістового модуля виводить підсумкову оцінку за виконання завдань практики за модулем та виставляє її в окремій графі журналу практики.

Груповий (факультетський) керівник обчислює підсумковий бал за виконання програми практики і виставляє його у відповідній графі журналу практики, у щоденнику студента-практиканта, в індивідуальному навчальному плані студента-практиканта, в заліковій книжці, в екзаменаційно-заліковій відомості.

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

РОБОЧА ПРОГРАМА | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з методики викладання образотворчого мистецтва | Критерії оцінювання відкритого уроку | Критерії оцінювання самоаналізу проведеного уроку | Критерії оцінювання звітної документації | МОДУЛЬ 2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО | Схема розподілу балів при оцінюванні результатів діяльності практиканта з декоративно-прикладного мистецтва | Вимогам програми, захисту результатів практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати