Головна

Визначення необхідного напору для системи внутрішнього водопроводу.

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  6. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка

Необхідний напір, що забезпечує нормальну роботу систем внутрішнього водопроводу, визначається за формулою:

= +  + hm+ H + ,

де  - Геометрична висота подачі води від позначки гарантійного напору в зовнішній мережі водопроводу до позначки розташування диктує водоразборного пристрою в м;

 - Втрати напору на тертя опору по розрахунковому напрямку в м;

hm - Втрати напору на подолання місцевих опорів в м;

 - Вільний напір у диктує водоразборного пристрою в м визначається за табл.2;

h - втрати напору в водоміри в м.

при <  на 0,5 - 1,0 м результати гідравлічного розрахунку можна вважати хорошими, система водопроводу буде працювати під напором вуличної мережі.

при <  більш ніж на 1,0 м необхідно зробити перерахунок мережі - зменшити діаметри труб на деяких ділянках з дотриманням вимог до допускаються швидкостям.

при >  на 0,5 - 2,0 м необхідно перевірити можливість збільшення діаметрів високонавантажених ділянок мережі, щоб скоротити втрати напору в мережі і тим самим знизити необхідний натиск.

при >  більш ніж на 2,0 м необхідний пристрій підвищувальні установки,

де  - Найменший гарантований напір у зовнішній водопровідній мережі.

3. Проектування системи внутрішньої каналізації.

Системи внутрішньої каналізації проектуються для відводу господарсько-побутових, виробничих і дощових стічних вод з будинків в зовнішні мережі каналізації.

Системи внутрішньої каналізації складаються з наступних елементів: приймачі стічних вод, гідравлічні затвори, що відводять трубопроводи, каналізаційні стояки, витяжки, колектори та випуски. Залежно від призначення будівлі повинні проектуватися наступні системи внутрішньої каналізації:

· Побутову - для відведення стічних вод від санітарних приладів (унітазів, мийок, ванн, умивальників, душових і ін.);

· Виробнича - для відведення виробничих стічних вод;

· Внутрішні водостоки - для відведення дощових і талих вод з покрівлі будівель.

У житлових і громадських будівлях виникає необхідність відводу господарсько-побутових стічних вод. У промислових будівлях зазвичай три типу стоків: господарсько-побутові, виробничі і зливові; в комунально-побутових зданіях- господарсько-побутові та виробничі стічні води.

Вибір системи внутрішньої каналізації залежить від типу і складу стічних вод. У житлових і громадських будівлях проектується тільки побутова мережа внутрішньої каналізації.

Вибравши систему каналізації, вирішується питання про вибір типу санітарних приладів. Типи і кількість санітарних приладів, що встановлюються в будівлях, визначається відповідно до вимог, наведених у розділах СНиП на проектування будівель і споруд різного призначення.

У житлових будинках встановлюються: унітази, мийки, ванни та умивальники.

Спосіб прокладки трубопроводів - відкритий або прихований - повинен узгоджуватися зі способом прокладки трубопроводів внутрішнього водопроводу.

3.1. Конструювання систем внутрішньої каналізації.

Конструювання систем внутрішньої каналізації полягає у виборі типу труб, санітарних приладів, місць установки стояків, відвідних ліній, випусків.

Конструювання систем каналізації слід вести в наступному порядку:

· Призначається тип санітарних приладів;

· На планах підвалу і поверхів розміщуються санітарні прилади і каналізаційні стояки, стояки нумеруються Ст. К. 1, ст. К. 2 і т. Д .;

· На планах поверхів наносяться відвідні лінії від санітарних приладів;

· На планах підвалу наносяться каналізаційні випуски та колектори, які об'єднують кілька стояків;

· Вибирається тип труб;

· Викреслюється розріз або аксонометрична схема по одному каналізаційного стояка.

Вибір типу труб.Для влаштування внутрішньої каналізації застосовуються чавунні розтрубні каналізаційні труби, пластмасові труби (поліетиленові, поліпропіленові та ПВХ) рідше азбестоцементні труби, і як виняток, сталеві труби. У житлових і громадських будівлях в основному застосовуються чавунні і пластмасові труби. Найбільшого поширення набули труби чавунні каналізаційні розтрубні з асфальтованої поверхнею та пластмасові.

Чавунні каналізаційні розтрубні труби по ГОСТ 6942-98 виготовляються діаметром 50, 100 і 150 мм, довжиною від 500 до 2200 мм. Від водопровідних чавунних труб вони відрізняються меншою товщиною стінок, формою розтруба і якістю чавуну.

Поліетиленові труби виготовляються діаметром 40,50,63,90 і110мм по ГОСТ 22689.2-89 з поліетилену низької щільності; поліпропіленові - діаметром 40,50 і 110мм по ТУ 2248-073-00284581-2000; ПВХ труби - діаметром 50 і 110 мм по ТУ-2248-001-75245920-2005. Пластмасові труби мають високу стійкість проти впливу кислот і лугів. З'єднання чавунних і пластмасових труб у вузли проводиться за допомогою фасонних розтрубних частин, відповідно, чавунних або пластмасових. Фасонні частини випускаються промисловістю наступних типів: відводи - під 900, 1100, 1350, Трійники косі і прямі, хрестовини косі і прямі, переходи, муфти, відступи, ревізії, прочищення, гідравлічні затвори. Кожен санітарний прилад, який не має в своїй конструкції гідравлічного затвора, повинен бути забезпечений гідравлічним затвором, що розташовуються на випуск під приладом.

При установці раковин і пісуарів слід застосовувати, як правило, сифони - ревізії, при установці ванн - підлогові сифони, при установці умивальників і мийок - темно-зелені.

відвідні трубопроводи служать для відводу стічних вод від санітарних приладів до стояків. Їх приєднують безпосередньо до гідравлічних затворів санітарних приладів і прикладають з ухилом до стояків. Рух стічних вод в відвідних лініях самопливне. У табл. 6 наведені діаметри відвідних труб і рекомендовані ухили.

Таблиця №6. Діаметри і ухили відвідних труб

 Тип приладу  Діаметр відвідної лінії  ухили
 нормальні  мінімальні
 раковина  40 - 50  0,035  0,025
 унітаз  85-100  0,02  0,012
 Пісуар, умивальник, ванна  40 - 50  0,035  0,025
 мийка  0,035  0,025

Діаметри відвідних ліній, як правило, не розраховуються, а в приймаються за таблицею 6. відвідні лінії прокладаються по стінах вище підлоги, в конструкції перекриття та під стелею нижче розташованого поверху.

При прокладанні відвідних ліній в перекритті їх напрямок слід узгодити з розташуванням балок і інших конструктивних особливостей перекриття. Підвіска труб нижерасположенного поверху можлива тільки в санітарних вузлах і, частково, в коридорах. У кухнях, житлових кімнатах підвіска відвідних труб не допускається. На початку відвідної лінії і на поворотах з кутом> 300 встановлюються прочістние пристрої для усунення засмічень.

стоякиприймають стічні води від відвідних ліній з усіх поверхів. Стояки встановлюються в місцях розміщення санітарних приладів і ближче до тих, в які надходять найбільш забруднені стоки (до унітазів).

Діаметри стояків приймають рівними найбільшому діаметру відвідної лінії. По всій висоті каналізаційні стояки приймаються однакового діаметра.

Для прочищення стояків встановлюються ревізії на висоті 1,0 м від підлоги або на 150мм вище борту найбільш високорозташованого приладу поверху в наступних місцях: на верхньому і нижньому поверхах будівлі, перед відступом на стояку, при висоті будівлі 5 поверхів і вище - ревізії встановлюються на верхньому і нижньому поверхах і в проміжних поверхах не рідше ніж через 3 поверху, за умови прямолінійності стояка.

випуски- Служать для збору стічних вод від одного або групи стояків і відведення стоків в дворову мережу. Діаметри випусків приймаються рівними діаметрами стояків або більше. Перехід стояка в випуск повинен бути плавним і виконується двома відводами під кутом 1350, Або одним відведенням під кутом 1350 і косим трійником під кутом 450, Або одним відведенням під кутом 900 з радіусом 400мм. В межах будівлі випуск прокладається під стелею підвалу, по стіні або над підлогою підвалу. Глибина закладення випусків повинна узгоджуватися з глибиною закладення дворової мережі. Довжина випуску від стояка або прочищення до осі оглядового колодязя дворової каналізації повинна бути не більше 8м при діаметрі випуску 50мм, не більше 12м при діаметрі 100мм і не більше 15м при діаметрі 150мм і більше.

При довжині випуску більше зазначеного значення необхідно передбачати пристрій додаткового оглядового колодязя або додаткової ревізія на випуску всередині будівлі.

У місцях приєднання випусків до дворової мережі повинні передбачатися оглядові колодязі, внутрішні діаметри яких приймаються:

для труб діаметром до 200 мм і глибиною їх залягання до ... 2 .. м - 700мм;

для труб діаметром до 200 мм і глибиною їх залягання більш 2,0м - 1000 мм.

Випуски прокладаються з чавунних розтрубних каналізаційних труб. Пристрій випусків по фасаду будівлі не допускається, якщо будівля фасадом виходить на червону лінію забудови.

Витяжки.Каналізаційний стояк у верхній частині проходить в витяжну трубу, виведену над дахом не менше 500мм. Діаметр витяжної частини стояка повинен прийматися рівним діаметру цього стояка.

4. Дворова каналізаційна мережа

Трасування дворової каналізаційної мережі в плані залежить від місця приєднання її до міської мережі, від рельєфу місцевості, від конфігурації будівлі, від місця розташування випусків будівлі. Дворова частина підключається до міської каналізаційної мережі в одному місці. Прокладається дворова мережа паралельно дворовому фасаду будівлі на відстані не менше 3,0 м.

Глибина закладення дворової мережі залежить від глибини промерзання грунту в даній місцевості і від глибини закладення вуличної каналізаційної мережі. Початкова глибина закладення лотка труби дворової мережі приймається на 0,3 м вище межі промерзання ґрунту.

Зменшення глибини закладення лотка труб проти допустимої для даної місцевості можливо при утепленні труб.

Для огляду, промивання та прочищення дворової мережі на ній встановлюються оглядові колодязі: в місцях приєднання випусків з будинків, на всіх поворотах мережі, в місцях підключення бічних приєднань, на прямих ділянках не більше ніж через 35м при діаметрах труб 150мм. Крім того встановлюється контрольний колодязь на 1,5 - 2,0 м до середини двору від червоної червоної лінії.

Оглядові колодязі влаштовують з готових залізобетонних кілець. У днище колодязя влаштовують з готових залізобетонних кілець. У днище колодязя влаштовують лоток напівкруглого перетину рівного найбільшому діаметру прилеглих труб. Лотки виконуються з бетону із залізненням їх поверхні. Дно колодязів (полиці лотка) виконуються з ухилом 0,02 в бік лотка.

У разі примикання до колодязя труб різних діаметрів вони повинні бути покладені «шелига в шелига», т. Е. Таким чином, щоб верх всіх прилеглих труб знаходився на одному рівні.

Рух стічних вод по трубах самопливне. Труби укладаються з ухилом в бік міської каналізаційної мережі. При вирішенні профілю дворової каналізації слід враховувати рельєф місцевості. Бажано, щоб ухил труб дорівнював ухилу поверхні землі і збігався з напрямком. При такому рішенні профілю глибина закладання труб постійна і мінімальна, скорочується обсяг земляних робіт.

Дворові і каналізаційні мережі виконуються з керамічних і азбестоцементних труб.

4.1. перевірочний розрахунок дворової каналізації

Мінімальний діаметр дворової мережі приймається конструктивно 150мм. Прийнятий діаметр піддається перевірочних розрахунків. Розрахунковий витрата стічних вод у дворовій мережі визначається за формулою:

 = 5  ?;

де  - Розрахункова витрата стічних вод на розрахунковій ділянці дворової каналізації в л / с;

 - Витрата стічної води від приладу з максимальним водовідведенням, приймається по СНиП [1] або табл. 2 (зазвичай для житлового будинку приймається витрата стоків від унітазу, рівний 1,6 л / с;

? - величина, яку застосовують з табл. 4 гідравлічного розрахунку водопровідної мережі на ділянці, що обслуговує розраховується ділянку дворової мережі.

За розрахунковій витраті на кожному розрахунковому ділянці дворової мережі і діаметру 150мм підбираються значення ступеня наповнення h / d і швидкість руху стічної рідини згідно схеми гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж [3].

Ступінь наповнення повинна бути не менше 0,3 і не більше 0,6, ухил від 0,007 до 0,15 і швидкість руху стічних вод від 0,7 до 4,0 м / с.

Ухил дворової мережі каналізації бажано приймати однаковим по всій довжині мережі.

Результати гідравлічного розрахунку зводяться в табл.7.

Таблиця №7. Результати гідравлічного розрахунку дворової каналізації

 Розрахунковий ділянку №№ п / п  розрахунковий витрата  , Л / с  Діаметр d, мм  Швидкість v.  наповнення  Ухил i.  Довжина ділянки l, м  Падіння il, м  Відмітки, м  Глибина закладення, м
 землі  лотка
 на початку  в кінці  на початку  в кінці  на початку  в кінці
                           

Виписки з [3] наведені в табл. 9.

За прийнятим діаметру, ухилу і розрахунковій витраті за таблицями перевіряють швидкість і наповнення. Якщо швидкість виявиться менше допустимої, то необхідно збільшити ухил до величини, що забезпечує допустиму швидкість.

На підставі розрахунків будується профіль дворової каналізації. На профілі проставляються: позначки землі, лотків труби в колодязях, діаметри, ухили, довжини і матеріал труб.

Список рекомендованої літератури

 Основна література

1. кедрів В. с. Санітарно-технічне обладнання будівель: Учеб. для вузів по спец. «Водопостачання, каналізація, раціональне використання і охорона водних ресурсів» .- 2-е вид., Перераб.-М .: БАСТЕТ, 2008.-478 с.

2. інженерні мережі, обладнання будівель і споруд: Учеб. для вузів / За ред. Ю. п. Сосніна.- 2-е изд., Испр. і доп.- М .: Вища школа, 2008. - 414с.

 додаткова література

3. СНиП 2.04.01.- 85 «Внутрішній водопровід і каналізація будівель.» Мінбуд Росії. М .: ГУП ЦПП, 2008. - 55 с.

4. СНиП 2.04.02.-84 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди" М .: Державний комітет СРСР у справах будівництва, 2000. - 164 с.

5. СНиП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди". М .: ГУП ЦПП, 1996. - 72 с.

6. СНиП 3.05.01-85 "Внутрішні санітарно-технічні системи". М .: Держбуду Росії, 2000. - 35 с.

7. СНиП 3.05.04-85 * Зовнішні мережі та споруди водопостачання і каналізації "М .: Держбуд СРСР, 1990. - 26 с.

8. СанПіН 2.1.4.559-96 "Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості. М .: Госкомсанепіднадзора Росії, 1996. - 67с.

 Підбір водоміра. | Список навчально-методичних посібників, рекомендацій та вказівок

Інженерне обладнання будинків в архітектурі: водопостачання та водовідведення | Вибір типу труб. | Аксонометрична схема водопроводу. | Визначення розрахункових витрат. | Визначення діаметрів труб і втрат напору. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати