Головна

Визначення діаметрів труб і втрат напору.

  1. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  2. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  3. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка
  4. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 2 сторінка
  5. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 3 сторінка
  6. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 4 сторінка
  7. II етап - Запит котирувань і визначення переможця

При русі по трубах потік води долає опір сил тертя по довжині трубопроводу і місцеві опори, обумовлені змінами напрямків потоку. Зазначені опору обумовлюють, відповідно, лінійні втрати напору по довжині трубопроводу і місцеві втрати напору фасонних частинах в арматурі.

Втрати напору на тертя по довжині трубопроводу визначаються за формулою

 = I ? l,

а місцеві втрати напору  визначають у відсотках від втрат напору по довжині труб:

-для мереж господарсько-питного водопроводу - 30%;

-для об'єднаного господарсько-протипожежного водопроводу - 20%;

-для об'єднаного виробничо-протипожежного водопроводу - 15%;

-для протипожежного - 10%;

де  - Втрати напору на тертя, м;

i - питомі втрати напору на тертя, м;

l - довжина трубопроводу, м;

У практиці розрахунку внутрішніх систем водопроводів користуються складеними для цієї мети таблицями Ф. А. Шевельова (2).

У таблицях дані значення питомих втрат напору - 1000i, швидкості руху води - v, в залежності від розрахункової витрати і застосовуваного діаметра трубопроводу.

Для визначення питомих втрат напору і діаметра по розрахунковій витраті прийнято задаватися величиною швидкості руху води по трубах. Величину швидкості слід приймати в господарсько-питних водопроводах не більше 1,5 м / с в магістралях і стояках, і не більше 2,5 м / с в підводках до приладів, для виробничих водопроводів не більше 1,2 м / с.

Найбільш економічна швидкість руху води 0,9 - 1,2 м / с.

Загальні втрати напору визначаються шляхом підсумовування втрат напору по довжині трубопроводу і місцевих втрат.

Н =  + hm або

Н = il (1+

де  - Коефіцієнт, що враховує втрати напору в місцевих опорах.

Результати гідравлічного розрахунку водопроводу представляють в табличній формі (табл.№4).

Таблиця №4. Визначення розрахункових витрат і втрат напору по довжині

 №№ расчетнихучастков  Загальна кількість приладів, N  Імовірність дії приладів, P  NP ?  Розрахунковий витрата, q, л / с  Швидкість, v, м / с  Діаметрd, мм  Питомі втрати напору, 1000i  Длінаучастка, м  Лінейниепотері напору, м
                       

 Визначення розрахункових витрат. | Підбір водоміра.

Інженерне обладнання будинків в архітектурі: водопостачання та водовідведення | Вибір типу труб. | Аксонометрична схема водопроводу. | Визначення необхідного напору для системи внутрішнього водопроводу. | Список навчально-методичних посібників, рекомендацій та вказівок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати