Головна

Вправа 4. Розмова

  1. Вправа 1
  2. Вправа 1
  3. Вправа 2
  4. Вправа 2. Айсберг
  5. Вправа 3
  6. Вправа 3. Сходинки (М. Спаркс)
  7. Вправа 4

Мета: розвиток навичок слухання, підтримки бесіди, стимулювання співрозмовника до взаємодії.

Обладнання: не має

Вправа проводиться в групах з трьох чоловік.

Інструкція: «Під час виконання вправи двоє людей розмовляють, третій виступає в ролі «контролера». Будуть проведені три бесіди: кожний поговорить з кожним і кожний по черзі виступить у ролі контролера. Одна розмова розрахована хвилин на 8-10. Я буду стежити за часом і скажу вам, коли треба помінятися ролями. Розмовляючи в парі, дотримуйтесь наступного правила: перш ніж висловити свою думку з обговорюваної проблеми, слід повторити те, що сказав співрозмовник. Повторення може починатися словами: «ти думаєш...», «ти говориш...» тощо. Контролер стежить за дотриманням цього правила і має право втрутитися до розмови, якщо виконавці забувають його виконувати».

Тема для бесіди пропонується тренером і залежить від складу групи.

Питання для обговорення:

Вправа 5. Остання зустріч

Мета: удосконалення комунікативної культури.

Обладнання: не має

Уявіть собі, що заняття вже закінчилися, і ви маєте попро­щатися. Але чи встигли ви сказати один одному те, що хотіли? Може бути, що ви забули поділитися з групою своїми переживаннями? Мож­ливо, є людина, думку якої про себе ви хотіли б почути? Чи хочете ви подякувати комусь за щось? Зробіть це «тут і тепер».

Питання для ведучого:

Вправа проводиться без обговорення.

Самостійна робота: З наведеного нижче переліку завдань різного рівня складності оберіть одне. Термін виконання та форму звітності узгодьте з викладачем.

Перший рівень складності:

Завдання 1. Напишіть коротку промову на одну з запропонованих тем:

· "Слово - зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М. Рильський.)

· "Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

· "Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

· "О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

Література:

1. Введенская Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - 2-е изд. - Ростов н/Д, 1999.

2. Введенская Л. А. Культура и техника речи : учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, В. П. Чихачев. - Ростов н/Д, 1994.

3. Булатова О. С. Педагогический артистизм : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О. С. Булатова. - М. : Академия, 2001. - 240 с.

4. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя / В. А. Кан-Калик. - М. : Просвещение, 1987. - 190 с.

5. Клюев Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособие для ун-тов и вузов / Е. В. Клюев. - М., 1998.

6. Савостьянов А. И. Техника речи в профессиональной подготовке учителя / А. И. Савостьянов. - М., 1999.

7. Чехов М. Об искусстве актера // Литературное наследие : в 2 т. - М., 1986.

8. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для преподавателей и студентов вузов и колледжей / С. Д. Якушева. - Оренбург, 2004.

Завдання 2.Дані пункти об'єднайте під однією назвою. Оберіть із|із| запропонованих варіантів найбільш правильну. Після цього наведіть інші прийоми (до 5), які підійдуть під обрану групу.

1. Повчання, мораль, нотації, зауваження. «Я ж тебе попереджала|попереджувала|», «Останнім часом ти так погано поводився, що я не дивуюся, що це сталося з|із| тобою».

2. Критика, звинувачення|обвинувачення|: «Ти сама у всьому винна».

3. Готові рішення|вирішення|, стандартні ради|поради|: «Я б», «Ти повинен».

4. Погрози, попередження|попереджувати|: «Якщо ти не заспокоїшся», «Спробуй ще раз нагрубіянити, і я».

5. Іронія, висміювання: «Ой, трагедія яка!».

6. Випитування, припущення: «Що сталося?» «Щось ти сьогодні дуже тихий, чи не двійка знову?»

7. Автоматичні відповіді

Варіанти відповідей.

1. Причини, що заважають|мішають| вести діалог з|із| дитиною|дитиною|

2. Прийоми, сприяючі організації спілкування|із||дитиною|.

3. Прийоми активного слухання

Другий рівень складності:

Завдання 3.Зробіть аналіз бар'єрів у спілкуванні, що можуть виникати між вчителем та учнями. Відповідь має бути оформлена у вигляді таблиці:

Вид бар'єру спілкування Приклад ситуації Можливі варіанти поведінки учасників взаємодії
     
Індивідуальні завдання: Проведіть діагностику за запропонованими методиками. Проаналізуйте отримані результати, спрогнозуйте позтивний/негативний вплив визначених якостей вашої особистості на подальше професійне становлення, розвиток та професійну діяльність Форма звіту - письмова  
         


Занина Л. В., Меншикова Н. П. Основы педагогического мастерства. Ростов-на-Дону, 2003. | Методика 1.

Занина Л. В., Меншикова Н. П. Основы педагогического мастерства. Ростов-на-Дону, 2003. | М. П. Богданов-Бельський, | Рукавичка | Колобок | Завдання 3. | Методика 1. | Методика 2. | Методика 3. | Методика 4. | Методика 5. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати