Головна

Методика 6.

  1. I.3. Методика преподавания
  2. III. Зміст, організація і методика проведення уроку.
  3. III. Методика написания текста контрольной работы
  4. III. СОСТАВ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ, И ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
  5. III.3. Методика организации домашней учебной работы
  6. А) Методика формування уявлень про предмети і явища природи
  7. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения

Методика оцінки спрямованості особистості (Т. Лірі, Р. Лафорга, Р. Сазека)

Інструкція до тесту:

Уважно прочитайте подані твердження, надайте відповідь «так» чи «ні».

Тестовий матеріал:

1. Я людина, здатна до співпраці, взаємодопомоги.

2. Я впевнений в собі.

3. Я користуюсь повагою інших.

4. Я не терплю, щоб мною командували.

5. Я людина відверта.

6. Я схильний постійно скаржитись.

7. Я часто прошу допомоги в інших.

8. Я людина, яка шукає схвалення.

9. Я довірлива людина і прагну втішати інших.

10. Я люблю відповідальність.

11. Я справляю враження значущості.

12. Я володію почуттям гідності.

13. Я людина, що всіх підтримує.

14. Я вдячна людина.

15. Я зла, жорстока людина.

16. Я людина, яка любить хвалитися.

17. Я корислива людина.

18. Я здатний визнати свою неправоту.

19. Я людина деспотична.

20. Я вмію стояти на своєму.

21. Я великодушний і терплячий до недоліків.

22. Я люблю командувати.

23. Я прагну виступати в ролі покровителя.

24. Я здатний викликати захоплення.

25. Я дозволяю іншим приймати рішення.

26. Я прощаю все.

27. Я людина лагідна.

28. Я можу виявити байдужість.

29. Я людина некорислива.

30. Я люблю давати поради.

31. Я людина залежна, несамостійна.

32. Я самовпевнений і наполегливий.

33. Я очікую захоплення собою від кожного.

34. Я часто сумую.

35. Я людина комунікабельна.

36. Про мене важко скласти враження.

37. Я людина відкрита і прямолінійна.

38. Я людина озлоблена.

39. Я люблю підкорятися.

40. Я люблю розпоряджатися іншими.

41. Я здатний бути критичним до себе.

42. Я людина щедра.

43. Я завжди люб'язний в спілкуванні.

44. Я людина поступлива.

45. Я людина сором'язлива.

46. Я люблю турбуватися про інших.

47. Я думаю лише про себе.

48. Я людина поступлива.

49. Я відгукуюсь на заклик про допомогу.

50. Я вмію розпоряджатися, наказувати.

51. Я часто розчаровуюсь.

52. Мене неможливо вмовити, але я неупереджена людина.

53. Я часто гніваюсь.

54. Я людина критична до інших.

55. Я суджу про людей за їхнім статусом і матеріальним становищем, а не за особистісними якостями.

56. Я здатний виявити недовіру.

57. Я дуже поважаю авторитети.

58. Я завжди товариський.

59. Я людина ревнива.

60. Я люблю поплакатися.

61. Я людина сором'язлива.

62. Я людина вразлива, делікатна.

63. Я часто недружелюбний.

64. Я людина, що любить володарювати.

65. Я людина безініціативна.

66. Я здатний бути суворим.

67. Я людина делікатна.

68. Я всім симпатизую.

69. Я людина діловита, практична.

70. Я переповнений надмірним співчуттям.

71. Я уважна і лагідна людина.

72. Я хитра і обачна людина.

73. Я ціную думку оточуючих.

74. Я самовдоволена людина.

75. Я надто довірливий.

76. Я готовий довіритися будь-кому.

77. Я легко гублюся у новому.

78. Я людина незалежна.

79. Я егоїстична людина.

80. Я ніжна, м'яка людина.

81. Я легко піддаюся впливу інших.

82. Я поважна людина.

83. Я справляю враження на інших.

84. Я добросердечна людина.

85. Я з охотою приймаю поради.

86. Я володію талантом керівника.

87. Я легко попадаю в невиграшні ситуації.

88. Я довго пам'ятаю образи.

89. Я легко підпадаю під вплив друзів.

90. Я проникнутий духом суперечливості.

91. Я дратую людей надмірною добротою.

92. Я надто поблажливий до оточуючих.

93. Я людина гонориста.

94. Я прагну приваблювати до себе кожного.

95. Я схильний захоплюватися іншими.

96. Я з охотою підкоряюся.

97. Я зі всіма погоджуюсь.

98. Я турбуюся про інших на шкоду собі.

99. Я дратівлива людина.

100. Я людина сором'язлива.

101. Я характеризуюсь надмірною готовністю підкорятися.

102. Я товариська, доброзичлива людина.

103. Я добра людина і створюю відчуття впевненості.

104. Я холодна, черства людина.

105. Я людина, яка прагне до успіху.

106. Я нестерпний до помилок інших.

107. Я прихильний до всіх без винятку.

108. Я суворий, але справедливий.

109. Я люблю всіх.

110. Я люблю, щоб мною опікувались.

111. Я майже нікому і ніколи не заперечую.

112. Я м'якотіла людина.

113. Я вперта людина.

114. Я стійка, де це потрібно, людина.

115. Інші думають про мене доброзичливо.

116. Я можу бути щирим.

117. Я скромна людина.

118. Я здатний сам потурбуватися про себе.

119. Я скептичний.

120. Я уїдлива, глузлива людина.

121. Я людина нав'язлива.

122. Я злопам'ятна людина.

123. Я люблю змагатися.

124. Я прагну вживатися з іншими.

125. Я невпевнена в собі людина.

126. Я прагну втішати кожного.

127. Я сам собі дошкуляю.

128. Я неспівчутлива, байдужа людина.

Обробка результатів:

В даній методиці 128 якостей домінують в 8 основних секторах - октантах, на основі "кругової структури особистісних якостей", в яких ближні по колу властивості володіють максимальною подібністю, а розміщені по кінцях діаметра - мінімальною. Октанти розміщені за годинниковою стрілкою і орієнтовані відносно двох головних осей: домінування (I), підпорядкування (V), агресивність (III), товариськість (VII).

Октанти характеризують наступні психологічні тенденції:

I - тенденція до лідерства - владність - деспотичність;

II - впевненість в собі - самовпевненість - самозакоханість;

III - вимогливість - непримиримість - жорстокість;

IV - скептицизм - впертість - негативізм;

V - поступливість - лагідність - пасивна підпорядкованість;

VI - довірливість - слухняність - залежність;

VII - добросердечність - несамостійність - надмірний конформізм;

VIII - чуйність - безкорисливість - жертовність.

На першому етапіобробки даних здійснюється підрахунок балів з кожного октанта за допомогою ключа до тесту.

На другому етапіотримані результати переносяться на дискограму, при цьому відстань від центра відповідає числу балів з кожного октанта: мінімальне значення - 0, максимальне - 16. Кінці таких векторів з'єднуються і утворюють профіль, який відображає певне уявлення піддослідного - про себе самого, про людину, про "я" - в ідеалі, "Він в ідеалі" і т. п. Для кожного уявлення будується окрема дискограма, на якій уявлення характеризується за виявом ознак кожного октанта. Підрахунок балів з кожного октанта здійснюється за допомогою ключа до опитувальника шляхом додавання відповідей "так". Після нанесення результатів на дискограму окреслений простір заштриховується пропорційно до балів, отриманих з кожного октанта. Таким чином, ми отримуємо індивідуальний профіль щодо того чи іншого уявлення особистості.

Важливо зазначити, що внутрішнє коло з пороговим значенням 8 балів характеризує адаптивну поведінку особистості. Зовнішнє коло, яке включає простори за межами цього порогового значення, характеризує екстремальну, неадаптивну поведінку особистості, відповідно екстремальний прояв того чи іншого октанта. Кожний октант характеризує певний тип інтерперсональної поведінки особистості: адаптивний варіант даного типу і дезадаптивний варіант цього ж типу. Наведемо їх короткий опис:

1. Владний-лідируючий. Адаптивний тип: хороший керівник, порадник, наставник, організатор. Дезадаптивний тип: нестерпність до критики, переоцінка власних можливостей, догматизм, деспотичність.

2. Незалежний-домінуючий.Адаптивний тип: впевнений, незалежний, конкуруючий. Дезадаптивний тип : самовдоволеність, почуття переваги над оточуючими, відокремлена позиція в групі.

3. Прямолінійний-агресивний.Адаптивний тип : щирість, безпосередність, наполегливість у досягненні мети. Дезадаптивний тип : надмірна впертість, нетовариськість, гарячковість.

4. Недовірливий-скептичний. Адаптивний тип: реалістична основа суджень, скепсис і неконформність. Дезадаптивний тип: недовіра, схильність до критики, незадоволеність оточуючими, підозрілість.

5. Покірливий-сором'язливий.Адаптивний тип: скромний, тенденція залюбки виконувати чужі обов'язки. Дезадаптивний тип : повна покірність, підвищене почуття вини, самопокарання.

6. Залежний-слухняний.Адаптивний тип: потреба в допомозі і довірі зі сторони оточуючих. Дезадаптивний тип: надконформність, повна залежність від думки оточуючих.

7. Співпрацюючий-конвекціальний. Адаптивний тип : прагнення до співпраці в групі, товариськість. Дезадаптивний тип : компромісна поведінка, невитриманість в проявах своєї товариськості.

8. Відповідальний-великодушний.Адаптивний тип : яскраво виявлена готовність допомагати і співчувати оточуючим. Дезадаптивний тип: м'якість, надмірна обов'язковість, гіперсоціальні установки.

На третьому етапі визначається сума показників з двох основних факторів: "Домінування" і "Товариськість" за формулами:

"Домінування" = I-V+0,7(VIII+II-IV-VI),

"Товариськість" =VII-III+0,7(VIII-II+IV+VI),

де римські цифри позначають номер октанта, а арифметичні дії проводять з балами, отриманими з кожного октанта. Якісний аналіз проводиться шляхом порівняння дискограм, які демонструють спрямованість і рівень відмінностей між якими-небудь уявленнями. Кількісний аналіз проводиться шляхом співставлення числових показників з "Домінування" і "Товариськості".

Ключ:

Необхідно підраховувати збіг позитивних відповідей («так») з номерами якостей за кожним октантом.

Номер октанта Номер якості
I 3,10,11,19,20,22,24,30,33,40,50,64,84,86,105,113
II 2,12,16,28,32,47,56,69,72,74,78,79,93,104,118,123
III 5,15,17,37,52,53,54,63,66,99,106,108,115,116,120,128
IV 4,6,34,38,51,57,59,60,62,88,89,90,114,119,122
V 18,27,41,44,45,48,61,65,77,96,100,112,117,125,127
VI 7,8,9,14,25,31,39,58,75,82,85,87,110,111,121
VII 1,36,43,55,68,71,73,76,81,84,94,97,102,107,109,124
VIII 13,21,26,29,42,46,49,67,70,80,91,92,103,126

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2001. - 576 с.

2. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії: навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997- 302с.

3. КовальчукЛ. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. - Львов: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 - 608с.

4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 418 с.

5. Кукушин В. С. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. - Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2002.

6. Кучерявець В. Г. Основи педагогічної майстерності. Практикум. Навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету заочної форми навчання. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002.

7. Максимюк С. П. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 667 с.

8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. - К., 2001. - 656 с.

9. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / Е.І. Федорчук, Т.І. Конькова, В. В. Федорчук, В. О. Заремба; За заг. ред.. Е.І. Федорчук. - Кам'янець-Подільський: АБЕТКА, 2006.

10. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І. А. Зязюна. - К.:Вища школа, 2004- С. 43-53.

11. Педагогічна майстерність: хрестоматія: Навч. посіб./За ред..І. А. Зязюна,- К.:Вища школа, 2006

12. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. - К.: Академвидав, 2006. - 560 с.

Інформаційні ресурси:

16. http://pidruchniki.com.ua/

17. http://ukrkniga.org.ua/

18. http://readbookz.com/

19. http://vsetesti.ru/cat/tests/

20. http://ukrlibrary.com.ua/

Тема 2: Педагогічна культура та педагогічна майстерність вчителя. Професійна Я-концепція педагога.

Якщо медикам ми довіряємо своє здоров'я, то вихователям ввіряємо моральність

і розум наших дітей, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої Вітчизни.

К. Ушинський

Питання для обговорення: 1. Поняття про педагогічну культуру вчителя, її складові. 2. Педагогічна майстерність: сутність, складові компоненти. 3. Показники та рівні педагогічної майстерності

4. Педагогічні ситуації та педагогічні задачі.

5. Я - концепція та тенденції професійно-особистісного розвитку вчителя.

Запис до педагогічного словника: культура, педагогічна культура, майстер, майстерність, педагогічна майстерність, професійна компетентність, педагогічна творчість, педагогічні ситуації, педагогічні задачі, Я - концепція, особистісний розвиток, професійний розвиток, самовиховання, професійне самовдосконалення
Письмова робота: 1. Ідеальний вчитель це: А. вчитель, який виконує свої професійні обов'язки на зразковому рівні; Б. абстрактний образ, який дозволяє краще зрозуміти мету підготовки вчителя;

В. вчитель, який додержується певних наукових ідей;

Г. вчитель, який прагне до зразкового порядку в класі;

Д. вчитель, якого поважають учні, колеги та батьки;

2. Дайте визначення поняттю «педагогічна майстерність»:

А. досконале володіння педагогічною технологією;

Б. здатність до педагогічної діяльності;

В. комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі;

Г. результат професійної освіти, що включає в себе як зміст професійної підготовки, так і систему непрофесійних знань, необхідних спеціалісту;

Д. оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання й навчання;

3. Дайте найбільш повне визначення поняття «педагогічна компетентність»:

А. єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності;

Б. глибокі професійні знання, навички та вміння, професіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала методика здійснення навчально-виховних заходів;

В. синтез розвинутого психолого-педагогічного мислення, професійно-педагогічних знань, навичок і вмінь, емоційно-вольових засобів виразності, що дають змогу педагогові успішно вирішувати навчально-виховні завдання;

Г. виявляється в узагальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь.

Д. особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу

4. Які компоненти виділяються у змісті педагогічної культури вчителя?

А. здібність до педагогічної діяльності, педагогічні інтереси, прагнення до педагогічної діяльності, гуманістична спрямованість;

Б. психолого-педагогічна ерудиція, педагогічна техніка, професійна компетентність;

В. методологічна культура вчителя, професійна культура вчителя, педагогічна підготовленість;

Г. педагогічні цінності, творчі способи педагогічної діяльності, досвід створення учителем зразків педагогічної практики з позицій гуманізму;

Д. компоненти особистісного плану - педагогічна спрямованість, педагогічна ерудиція, педагогічна творчість, педагогічна майстерність, педагогічна техніка та культура мови; компоненти діяльнісного плану - педагогічне цілепокладання, стиль педагогічної діяльності, педагогічне спілкування та поведінка, самовдосконалення у педагогічній діяльності.

5. Дайте визначення терміну «педагогічна культура»

А. це сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини, втілюються в результатах продуктивної діяльності;

Б. глибокі професійні знання, навички та вміння, професіоналізм у галузі психології та педагогіки, досконала методика здійснення навчально-виховних заходів;

В. особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу;

Г. оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики виховання й навчання;

Д. є частиною загальнолюдської культури. У ній втілені духовні цінності освіти і виховання (педагогічні знання, теорії, концепції, накопичений педагогічний досвід, професійні етичні норми) та матеріальні (засоби навчання і виховання), а також способи творчої педагогічної діяльності, які слугують соціалізації особистості в конкретних історичних умовах;

6. Назвіть основні компоненти педагогічної майстерності:

А. гуманістична спрямованість діяльності; професійна компетентність, професіоналізм; педагогічні здібності; педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння);

Б. гуманістична позиція педагога; психолого-педагогічна компетентність; знання у галузі предмету, який викладається; досвід творчої діяльності;

В. педагогічна спрямованість; прагнення до самовдосконалення, педагогічний досвід; гармонія розвинутих якостей (моральних, професійних та інтелектуальних);

Г. педагогічні здібності; уміння продуктивно поєднувати навально-виховну, науково-методичну і науково-дослідницьку діяльність; педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;

Д. загальна культура; загальна ерудиція, ціннісні ідеали, світогляд;

7. Які з перерахованих видів педагогічних задач зайві:

А. стратегічні;

Б. тактичні;

В. оперативні;

Г. дидактичні;

Д. діагностичні;

8. Дайте повне визначення поняття «педагогічна ситуація»:

А. виявлення суперечностей в навчально-виховному процесі, які враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості. Це педагогічна мета, задана в певних умова;

Б. це система, обов'язковими компонентами якої є: а)предмет задачi, що знаходиться у вихідному стані; б)модель, яка вiдображає стан предмету, що вимагається умовою задачi;

В. результат усвiдомлення суб'єктом дiяльностi мети, умов i проблеми дiяльностi, виявлення суперечностей мiж вiдомою метою задачi i невiдомими шляхами досягнення цiєї мети;

Г. фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і колективу;

Д. конфлікт між вчителем та учнем;

9. Який з етапів вирішення педагогічної задачі зайвий:

А. усвідомлення проблеми і формулювання задачі;

Б. аналіз ситуації;

В. практична реалізація запланованого рішення;

Г. розроблення проекту рішення;

Д. організація індивідуальної бесіди чи колективної виховної справи;

10. Встановіть вірну послідовність:

А. педагогічний конфлікт → педагогічна задача → педагогічна ситуація;

Б. педагогічна ситуація → педагогічна задача;

В. педагогічна задача → педагогічна ситуація;

Г. педагогічна ситуація → організація педагогічної взаємодії → педагогічна задача;

Д. мета уроку → організація змісту уроку → педагогічна задача → педагогічна ситуація;

Практичне завдання:   Обов'язковий рівень: 1. Заповніть таблицю:
Поняття Спільне Відмінність  
Педагогічна майстерність - це знання особливостей педагогічного процесу, вміння його будувати та привести до руху (А. С. Макаренко)      
Педагогічна майстерність - це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі (І. А. Зязюн)    
Педагогічна майстерність - це сукупність знань, певних якостей особистості та способів розумової і практичної діяльності вчителя, які зумовлюють високий рівень його професіоналізму, здатність оптимально розв'язувати педагогічні задачі (І. П. Подласий)    
Педагогічна майстерність - це мистецтво навчання та виховання, доступне кожному вчителю, але потребує постійного самовдосконалення. (С. Д. Якушева)    
         

2. Охарактеризуйте складові педагогічної майстерності вчителя. Наведіть приклади - яким чином означені складові проявляються у діяльності вчителя, на які елементи діяльності вони мають вплив:

Складові ПМ Характеристика змісту Приклади
Гуманістична спрямованість    
Професійна компетентність    
Здібності до педагогічної діяльності    
Педагогічна техніка    
Високий рівень: 3. В. О. Сухомлинський постійно підкреслював, що основа культури вчителя - читання. Він цікавився, хто які книги придбав. Кожен з вчителів Павлишської школи приїжджаючи звідки-небудь привозив книги для себе й своїх колег.
       

З гордістю наводить|приводить| Сухомлинський чотиризначні цифри домашніх|хатніх| бібліотек своїх вчителів|учителів| (у нього самого було більше 19 тисяч книг - художня, історична, педагогічна література, книги по теорії і історії мистецтва).

Завдання: Складіть перелік літератури (напрямок, автор, назва та ін.) яку, на Вашу думку, необхідно прочитати учителю.

4. Під час обговорення питання «Творчість та майстерність вчителя» на занятті відбулася дискусія. Один зі студентів стверджував: «Майстер - це робітник, який доконало володіє соєю професією, майстерність, у більшості випадків, пов'язують з великим досвідом. Творчім може бути й молодий педагог, ще не майстер» Чи згодні Ви з даним твердженням? Оберіть одне з двох тверджень:

Вчитель, який працює творчо = майстер

Майстер = вчитель, який працює творчо

Завдання: Обґрунтуйте свій вибір. Виходячи з обраної позиції розробіть критерії творчості у роботі вчителя. Наприклад:

Критерії творчості у роботі вчителя · оволодіння новими знаннями, засобами, прийомами; · переосмислення власної роботи у світлі нових знань; · розробка нових методів, прийомів, форм; · вміння ефективно використовувати передовий досвід; · вміння знаходити оригінальні рішення проблем у нетипових ситуаціях; · здатність змінювати тактику та стратегію у залежності від конкретної ситуації; · створення нової системи навчання, виховання;

5. Я-концепція - це узагальнене представлення особистості про самого себе, система установок щодо власної особистості. У самому загальному виді в психології прийнято виділяти дві форми Я-концепції - реальну й ідеальну. Однак можливі і більш детальні її види, наприклад, професійна Я-концепція особистості чи Я-професійне. У свою чергу, професійна Я-концепція особистості також може бути реальною й ідеальною. Становлення професійної Я-концепції - це складний та тривалий процес. На рівні Я-ідеального відбувається становлення ідеального образу "Я-професіонал". Важливим процесом тут є інтеграція знань про моделі вчителя-прфесіонала у єдину модель (причому можуть використовуватися або існуючі теоретичні моделі, або це може бути об'єднання особистісних рис відомих професіоналів, або ця модель може відповідати особистості значущого професіонала тощо), емоційне сприйняття цього образу та виникнення мотивації, установки досягнення цього образу, тобто спрямованості на професійну самореалізацію.

На рівні Я-реального відбувається: рефлексія професійних умінь, якостей та на цій основі формується реальний образ "Я-професіонал"; оцінка цього образу з точки зору відповідності його ідеальному образові "Я-професіонал" та професійне самовдосконалення.

Завдання: Розробіть модель та опис ідеального образу «Я-професіонал».

Тренінгові вправи: Тема «Професійна ідентичність» «Я - те ,що я роблю» Е. Фромм

Вправа 1. Привітання

Мета: підвищення рівня працездатності, створення у групі відчуття підтримки, взаєморозуміння та єдності

Обладнання: не має

Ведучій називає групі число. Одразу ж після цього повинно піднятися стільки людей яке число було назване (не більше ні менше). Завдання виконується мовчки, обговорення чи будь-які висловлювання не дозволяються. Тактику виконання завдання слід виробляти у процесі роботи, орієнтуючись на дії один одного.

Сідати члени групи можуть тільки після того, як ведучий промовить «дякую».

С початку краще назвати 5-7, а в середині виконання 1-2. У ході роботи ведучій блокує будь-які спроби алгоритмізації роботи.

Питання для ведучого:

1. Що допомогло нам виконати поставлене завдання чи утруднювало досягнення мети?

2. На що ви орієнтувалися, коли приймали рішення встати?

3. Яка у вас була тактик?

Вправа 2. Раніше - зараз - потім (Г. Бардієр, І. Ромазан, Т. Череднікова)

Мета: розвиток тимчасової перспективи

Обладнання: грецький горіх, каштан чи квасолина за кількістю учасників групи

Учасникам пропонується звичайна, достатньо нейтральна для них річ (каштан, грецький горіх чи інше) та пропонується вигадати історію про цей об'єкт: де він був, як він сюди потрапив, що він є зараз, що з ним буде потім, у чому відмінності кожного стану?

Потім необхідно замінити об'єкт на свій образ и запропонувати групі розповісти: я до університету - я в університеті - я після закінчення університету.

Питання для обговорення:

  1. Які труднощі були під час цієї вправи?
  2. Чи є суттєві відмінності у описах «Я до університету», «Я в університеті», «Я після університету» у чому вони?


Методика 5. | Вправа 3. Сходинки (М. Спаркс)

Передмова | Мал. Рольовий репертуар вчителя | Завдання 2. | Методика 1. | Методика 2. | Методика 3. | Методика 4. | Завдання 2. | Виявлення факту | Методика 1. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати