Головна

Виховна робота з предмету

  1. II. Робота над темою уроку
  2. III. Робота над текстом байки
  3. IV. Практична робота
  4. IV. Практична робота
  5. IV. Практична робота
  6. VII. Робота з класом
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Позакласна робота з предмету є складовою частиною навчально-виховного процесу в цілому. Студент оволодіває методикою гурткової роботи (зважаючи на специфіку предмету), уміннями пов'язувати позакласну роботу з навчальним процесом і способами, як можна зацікавити учнів предметом.

Завдання виховної роботи з предмету: навчитися розширювати і поглиблювати знання, уміння, навики в оволодінні іншомовною комунікативною діяльністю учнів; стимулювати інтерес учнів до вивчення предмету; оволодіти умінням пов'язувати позакласну роботу вчителя з навчальним процесом і методикою гурткової роботи; навчитися грамотно підбирати матеріал, вибирати форму проведення позакласного заходу щодо предмету, проводити підготовчу роботу, організовувати і аналізувати сам захід.

18. Зразок плану- аналізу позакласних

виховних заходів

Загальні відомості: дата, школа, клас (гурток, секція, група), ПІБ вчителя, що допомагав в підготовці і проведенні заходу; ПІБ практиканта.

Назва і форма позакласного заходу, тема, виховні, пізнавальні завдання. Актуальність, і мотивованість виховного заходу:

1. З ким, у зв'язку з чим і коли воно запропоноване, відповідність інтересам учнів, загальній системі навчально-виховної роботи.

2. Методика підготовки, її етапи, організатори і виконавці, роль активу учнів і педагогів.

3. Структура і організація заходу: своєчасний початок, активне включення учнів в заняття, що проводяться, тривалість. Оформлення приміщення, обладнання.

4. Зміст і методика проведення: цілеспрямованість, науковість, відповідність виховним завданням, зв'язок з життям; поєднання колективної, групової і індивідуальної роботи, ступінь активності учнів, інтерес до заняття, емоційність; продуктивність, різноманітність методів і прийомів проведення виховного заняття, доступність і конкретність матеріалу.

5. Аналіз результату проведеного виховного заходу. Обговорення і оцінка самими учнями, оцінка виконання доручень, ініціатива і активність, висунення нових завдань, програма подальшої діяльності школярів.

6. Висновки, пропозиції, зауваження, побажання по вдосконаленню виховної роботи.

Не забувайте, що успішність оволодіння учнями іншомовним спілкуванням багато в чому залежить від взаємозв'язку урочної і позакласної роботи.
Колективу класу | ДОДАТКИ

Навчальна робота | Позакласна робота з предмету | Студента-практиканта | Студентам-практикантам | Додаток Е | Ставлення до себе | Goal setting | Додаток К | Pupil 3 | Scene 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати