На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

Освітній процес в Міжнародному інституті економіки
 і права (МІЕП) заснований як на традиційних (лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, індивідуальні та групові консультації, заліки та іспити), так і щодо нових (колоквіуми, тьюторські практикуми, майстер-класи) формах навчання студентів. Особливе місце в цьому ряду займає виконання курсових і випускних кваліфікаційних робіт. Дані форми навчання вимагають від студента значних інтелектуальних, емоційно-вольових і временнх витрат,
 а також прояву ініціативи і творчого підходу.

Характеристики курсової та випускної кваліфікаційної робіт поряд із загальними рисами мають і специфічні. По-перше, це стосується теми (проблеми), об'єкта і предмета дослідження. По-друге, роботи відрізняються за обсягом. По-третє, необхідно мати на увазі особливості процедурного характеру (вибір та затвердження теми, терміни підготовки роботи, оформлення необхідних документів студентом і керівником, захист).

Курсова робота (КР) - Перша важлива сходинка самостійної освітньої діяльності студента, що має на меті застосування отриманих в процесі навчання (на кожному курсі) знань для вирішення актуальних економічних, соціальних, організаційно-управлінських, фінансових та інших проблем.

Випускна кваліфікаційна робота (ВКР) покликана розкрити зміст актуальною в теоретичному і прикладному відносинах проблеми,
 а також продемонструвати і обґрунтувати механізм (процедури, способи, засоби) її рішення (оптимізації). Автор ВКР претендує на присвоєння ступеня бакалавра за відповідним напрямом.

Процес підготовки КР і ВКР складається з декількох етапів.

1. Вибір теми і узгодження її з науковим керівником.

2. Підбір і попередній аналіз літератури.

3. Визначення мети, завдань і складання плану роботи.

4. Вивчення змісту джерел і літератури.

5. Збір, аналіз і узагальнення емпіричних даних.

6. Підготовка тексту (написання) роботи.

7. Оформлення роботи, включно з документацією (додатки 1-7).

8. Розробка тез доповіді та презентаційних (ілюстративних) матеріалів для захисту.

9. Подання роботи на кафедру або в деканат.

10. Попередній захист ВКР робіт.

11. Отримання допуску до захисту.

12. Захист роботи.Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ КУРСОВИХ І ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати