Головна

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ діяльності класного керівника

  1. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  2. I. Аналіз діяльності школярів
  3. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  4. I. Основні положення
  5. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  6. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  7. I. Основні терміни та загальні підходи

Виходячи з цілей виховної діяльності, основні змістовні напрями діяльності класного керівника наступні:

1. Сприяє створенню сприятливих психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку особистості школяра:

· Вивчає схильності, інтереси, сферу обдарувань вихованця, підбирає види діяльності, через які можна ці обдарування розвинути (факультативи, гуртки, ін.);

· Коригує міжособистісні відносини в класі, гуманізуючи їх;

· Вивчає особливості розвитку, стан здоров'я, емоційне самопочуття, життєві проблеми школяра, відображаючи всі дані в психолого-педагогічному щоденнику (або в карті розвитку особистості вихованця), керуючись правилом: перш ніж виховувати дитину, треба його знати;

· В індивідуальних бесідах, в ході психологічних тренінгів приваблює дітей (особливо, з девіантною поведінкою) до самоаналізу, надає допомогу в самовихованні.

2. Здійснює роботу з розвитку згуртованого класного співтовариства (колективу):

· Допомагає в організації класної діяльності хлопців: дозвіллєвих справ, тематичних вечорів і т.д. з метою зміни (гуманізації) міжособистісних відносин;

· Бере участь з класним колективом в загальношкільних заходах, в спільних переживаннях, виховуючи відповідальність, привчаючи до співпраці і взаємодопомоги;

· Розвиває і вдосконалює класне самоврядування, привчаючи до самоорганізації, розвиваючи вміння відстоювати свою точку зору, приймати рішення, де необхідно - йти на компроміс;

· Сприяє формуванню навичок самозахисту, вивчає з учнями на класних годинах питання прав людини, споживача товарів, заохочує готовність дітей відстоювати справедливість, захищати себе і свій колектив від грубості і свавілля.

3. Здійснює допомогу вихованцям у навчальній діяльності:

· Заохочує і по можливості організовує взаємодопомога у навчанні, допомагає вирішувати окремим учням виникають конфліктні ситуації;

· Організовує і бере участь в педагогічних консиліумах (малих педрадах) з навчальних і психологічних проблем учнів, при необхідності відвідує уроки вчителів - предметників;

· Сприяє розвитку пізнавальних інтересів за допомогою класних годин, екскурсій, предметних олімпіад, гуртків, інтелектуальних клубів і т.д .;

· Сприяє професійному самовизначенню випускників, підводить до усвідомленого вибору професії, подальшого освіти і т.д .;

· Сприяє отриманню додаткової освіти (розвитку) вихованців через систему гуртків, клубів, спортивних секцій, пам'ятаючи про те, що для дітей з проблемами в навчанні ці види зайнятості можуть бути майже єдиною умовою самореалізації.

4. Веде роботу з батьками:

· Проводить збори (семінари, лекторії) з батьками;

· Дає консультації з питань виховання;

· Залучає батьків до виховної роботи в класі.

5. Здійснює роботу по збереженню здоров'я вихованців:

· Вживає необхідних заходів для попередження небезпеки для життя і здоров'я вихованців протягом перебування в школі.

· Включає в план виховної роботи лекції щодо здорового способу життя, запрошує фахівців - валеологов.

6. Здійснює підвищення власного професійного рівня.Функції класного керівника | діагностичний інструментарій

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ | III. Засвоєння нового матеріалу | Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку | Завдання класного керівника | Орієнтовна схема вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики учня | Методичні рекомендації щодо організації виховної діяльності | текст опитувальника | Обробка і інтерпретація результатів | Методика 2. Вивчення інтро - екстраверсії, як властивостей темпераменту. | Методика 3. Особистісний опитувальник Г. Айзенка (визначення темпераменту) для підлітків і дорослих |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати