Головна

Функції класного керівника

  1. C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 1 сторінка
  2. C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 2 сторінка
  3. C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 3 сторінка
  4. C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 4 сторінка
  5. C. Інтерполяція функції f (x) поза відрізка [a, b]. 5 сторінка
  6. Соціальні функції науки
  7. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.

1. Аналітична функція:

· Вивчення індивідуальних особливостей дітей;

· Вивчення і аналіз умов сімейного виховання кожного вихованця;

· Аналіз і оцінка рівня вихованості особистості і колективу;

· Вивчення і аналіз становлення і формування колективу класу;

· Вивчення і аналіз виховних можливостей педагогічного колективу;

· Вивчення і аналіз виховних впливів навколишнього середовища на учнів класу;

· Аналіз виховної цінності проведеного справи.

2. Прогностична функція:

· Передбачення результату наміченого справи або виховного впливу;

· Прогнозування рівнів індивідуального розвитку учнів;

· Прогнозування етапів становлення та формування колективу;

· Побудова моделі виховної підсистеми (або мікросистеми), що відповідає виховній системі освітньої установи;

· Визначення ближніх і дальніх перспектив життя та діяльності учнів, колективу;

· Передбачення наслідків складних відносин між вихованцями, між педагогами та вихованцями, між вихованцями, педагогами та батьками учнів та ін.

3. Організаційно-координуюча функція:

· Вивчення особливостей розвитку кожної дитини, стану дитини, емоційного самопочуття, відображення всіх даних в психолого-педагогічної карті;

· Допомогу вихованцям у навчальній діяльності;

· Допомогу і співпрацю у плануванні та організації суспільно значимої різноманітної діяльності дітей і підлітків відповідно до вікових потреб і вимог класної життя;

· Допомогу і співпрацю в діяльності органів самоврядування, розвиток класного самоврядування з метою прищеплення навичок самоорганізації, відповідальності, готовності і вміння приймати життєві рішення.

· Індивідуальне вплив на кожного учня і клас в цілому як суб'єктів діяльності;

· Сприяння вихованцям в отриманні додаткової освіти через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, які організовуються як в освітній установі, так і поза ним;

· Створення умов для самовиховання і саморозвитку особистості вихованця, організація спільно зі шкільним психологом психологічного освіти учнів;

· Захист прав і свобод вихованця;

· Організація взаємодії з родинами учнів, проведення батьківських зборів, консультації для батьків, залучення батьків до допомоги школі, здійснення негайного контакту з батьками у разі надзвичайних подій, пов'язаних зі здоров'ям і життям дітей;

· Організація взаємодії в роботі малого педради з проблем учнів свого класу, відвідування уроків вчителів предметників.

· Участь в роботі педради, семінарів, адміністративних і методичних нарад;

· Допомогу і співробітництво у взаємодії з позашкільними виховними закладами;

· Сприяння професійному самовизначенню випускників, підведення до усвідомленого вибору професії;

· Стимулювання творчої, інноваційної діяльності як учнів, так і педагогів, батьків учнів, координація виховних зусиллі педагогів класу, психологів, інших соціальних працівників;

· Відповідальність за життя, здоров'я і безпеку дітей під час позакласних заходів;

· Організація харчування, чергування по класу, чергування по школі, літньої трудової практики, організація трудових справ;

· Ведення документації (журнал обліку успішності, щоденники учнів, особові справи учнів, план роботи класного керівника, психолого-педагогічна карта);

· Участь у створенні оптимальних матеріально побутових умов для позаурочної діяльності, виховної роботи.

4. Комунікативна функція:

· Допомогу у встановленні та регулюванні міжособистісних відносин в дитячому та підлітковому середовищі, в адаптації, у розвитку спілкування, в завоюванні визнання, в придбанні задовольняє соціального статусу серед однолітків;

· Побудова оптимальних взаємин «вчитель - учень», «вчитель - батьки», «батьки - учень»;

· Сприяння встановленню і підтримці сприятливого психологічного клімату в класі.Завдання класного керівника | ОСНОВНІ НАПРЯМКИ діяльності класного керівника

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ | III. Засвоєння нового матеріалу | Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку | діагностичний інструментарій | Орієнтовна схема вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики учня | Методичні рекомендації щодо організації виховної діяльності | текст опитувальника | Обробка і інтерпретація результатів | Методика 2. Вивчення інтро - екстраверсії, як властивостей темпераменту. | Методика 3. Особистісний опитувальник Г. Айзенка (визначення темпераменту) для підлітків і дорослих |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати