На головну

Зразок оформлення завдання на курсову роботу

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  3. I. Перевірка домашнього завдання.
  4. II частина контрольного завдання
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

 Студент номер залікової книжки група

спеціальність 080511 Управління персоналом__________

Тема:_______________________________________________________________________________________________________________________________

 Термін надання до захисту «» 200_ р

Вихідні дані для проектування (наукового дослідження): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст курсової роботи: _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник _______________ _________________________

 підпис, дата Ініціали, прізвище

Завдання до виконання прийняв _______________ ______________________

 підпис Ініціали, прізвище

«_____» ________________200_ Р

 Вимоги до виконання та оформлення курсової роботи | додаток В
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати