ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ | Розділ 1. Економічні основи функціонування суб'єктів господарювання | Розділ 1. Економічні основи функціонування суб'єктів господарювання | Розділ 2. Основи менеджменту в управліннями підприємствами громадського харчування |

загрузка...
загрузка...
На головну

Розділ 4. Практичні завдання.

  1. I розділ. Загальні характеристики організації
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Організаційно-методичний розділ
  4. I. Організаційно-методичні розділ
  5. I. Організаційно-методичний розділ
  6. I. Організаційно-методичний розділ
  7. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ

1. Економіка деякої країни знаходиться на межі своїх виробничих можливостей, які відображені на графіку:

 Поточна ситуація: проводиться 50 тис. Шт. інвестиційних товарів і 140 млн шт. споживчих товарів. Прийнято рішення про збільшення виробництва інвестиційних товарів на 25 тис. Шт. Визначити альтернативну вартість такого рішення.

2. Функція попиту задана рівнянням  , де QD - Величина попиту, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од .; функція пропозиції задана рівнянням  , де QS - Величина пропозиції, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од .; держава встановила ціновий бар'єр в розмірі 400 ден. од. Визначте величину дефіциту товару на ринку.

3. Відомо, що при ціні 55 руб. за пляшку лимонаду обсяг продажів становить 120 пляшок в тиждень, а за ціною 25 руб. - 980 пляшок. Визначте коефіцієнт дугової еластичності попиту за ціною.

4. Залежність валових витрат (TC) від обсягів виробництва (Q) представлена ??в таблиці:

 Визначте величину середніх валових витрат при обсязі виробництва, рівному 40.

5. Собівартість 1 тонни капусти, що вирощується на першій ділянці, становить 15 000 руб., На другій ділянці - 18 000 руб., На третьому ділянці - 13 800 руб. Оптова ціна 1 тонни капусти - 22 000 руб. визначте величину диференціальна ренти, одержуваної на другій ділянці, при врожаї 80 тонн.

6. Величина щорічного доходу, принесеного ділянкою, становить 50 000 руб., Річна ставка банківського відсотка 8%. За яку мінімальну ціну власник земельної ділянки погодиться продати його.

7. У таблиці представлено розподіл сумарного доходу в країні за п'ятьма 20-процентним групам сімей - від найбіднішої до найбагатшої:

 Розрахуйте квінтильній коефіцієнт для зазначеного розподілу.

8. Відомі такі дані про елементи ВВП: оплата праці найманих працівників 3000 млрд ден. од., витрати держави на закупівлю товарів і послуг 1450 млрд ден. од., валові приватні інвестиції 1350 млрд ден. од., чисті непрямі податки 1300 млрд ден. од., валовий прибуток 3150 млрд ден. од., споживчі витрати домашніх господарств 3200 млрд ден. од., експорт 2200 млрд ден. од., імпорт 750 млрд ден. од. Визначте величину ВВП методом потоку витрат.

9. Відомо, що інфляція за перші три квартали поточного року склала 8%, для того, щоб річна інфляція не перевищила очікуваного рівня в 12%, інфляція в четвертому кварталі не повинна бути більше ___%.

10. Курс української гривні до долара США дорівнює 792 гривням (зверніть увагу, за одиницю виміру прийнято 100 доларів), курс рубля до долара США 31 рубль за долар США. Крос-курс української гривні до російського рубля становить: 1 українська гривня дорівнює ______ російських (-ого) рублів (-я).

11. Підприємство випускає в місяць 1500 кг пельменів і реалізує їх за ціною 250 рублів. Щоб місячний прибуток склав 75 ??тис. Рублів, рентабельність продукції повинна бути ___%.

12. Діяльність деякого підприємства може бути охарактеризована наступними даними: за звітний період було вироблено і реалізовано продукції на суму 720 тис. Руб., Середньорічна вартість основних виробничих фондів склала 110 тис. Руб., Середній залишок оборотних коштів - 88 тис. Руб., амортизація - 20 тис. руб., чисельність робітників - 20 осіб, прибуток від реалізації продукції - 68 тис. руб. Показник рентабельності виробництва складе ...

13. Відомо, що ВВП дорівнює 12 000 ден. од., амортизаційні відрахування 1200 ден. од., трансфертні платежі 750 ден. од., споживчі витрати 4200 ден. од .. Визначте величину чистого внутрішнього продукту (ЧВП).

14. Економіка деякої країни знаходиться на межі своїх виробничих можливостей, які відображені на графіку:

 Поточна ситуація: проводиться 20 тис. Шт. інвестиційних товарів і 90 млн шт. споживчих товарів. Прийнято рішення про збільшення виробництва інвестиційних товарів на 20 тис. Шт .. Яка буде альтернативна вартість такого рішення.

15. Функція попиту задана рівнянням  , де QD - Величина попиту, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од .; функція пропозиції задана рівнянням  , де QS - Величина пропозиції, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од. Визначте рівноважний обсяг продажів.

16. Доходи, витрати і заощадження споживача за два роки представлені в таблиці.

 Виходячи з представлених даних визначте величину мультиплікатора автономних витрат складе ...

17. У деякій державі сума держборгу на 1.01.2007 р становила 190 ден. од. У наступні 4 роки стан бюджету було наступним: у 2007 році - дефіцит 35 ден. од .; у 2008 році - дефіцит 10 ден. од .; в 2009 р - профіцит 65 ден. од .; у 2010 році - дефіцит 25 ден. од. Величина виплат за державним боргом за цей період склала 15 ден. од. Визначте величина державного боргу на 1.01.2011 р

18. Споживчий кошик в Альфаніі коштує 200 Альфа, а в Бетані - 150 бетов, номінальний обмінний курс становить 2 бета за 1 альф. Якщо вартість споживчого кошика в Альфаніі виросла на 6%, а в Бетані - на 4% при незмінному номінальному обмінному курсі. Визначте реальний обмінний курс.

19. Номінальна ціна привілейованої акції дорівнює 100 руб., Середній курс акції - 60 руб. при ставці банківського відсотка 10%. Визначте розмір дивіденду по ній (руб).

20. Підприємство випускає в місяць 300 од. продукції і реалізує її за ціною 100 рублів. Щоб місячний прибуток склав 12 тис. Рублів, рентабельність продукції повинна бути ___%.

21. Економіка деякої країни знаходиться на межі своїх виробничих можливостей, які відображені на графіку:

 Поточна ситуація: проводиться 35 тис. Шт. інвестиційних товарів і 80 млн шт. споживчих товарів. Прийнято рішення про збільшення виробництва інвестиційних товарів до 50 тис. Шт. Визначте альтернативну вартість такого рішення ..

22. Функція попиту задана рівнянням  , де QD - Величина попиту, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од .; функція пропозиції задана рівнянням  , де QS - Величина пропозиції, тис. Шт., Р - Ціна, ден. од. Визначте рівноважний обсяг продажів

23. Визначте величину особистий наявний дохід (ЛРД) за умови, що ВВП дорівнює 9300 ден. од., амортизаційні відрахування 800 ден. од., трансфертні платежі 750 ден. од., непрямі податки 480 ден. од., індивідуальні податки 640 ден. од., внески на соціальне страхування 700 ден. од.

24. Курс албанських леків до долара США дорівнює 93,4511. Курс вірменських драмів до долара США - 363,8501. Крос-курс албанських леків до вірменським драмам становить: 1 албанський лек дорівнює _______ вірменських драмів.

25. Номінальна ціна привілейованої акції рівна 1 000 руб. Середній курс акції - 800 руб. при ставці банківського відсотка 5%. Визначте величину дивіденд по ній (руб).

26. Діяльність деякого підприємства може бути охарактеризована наступними даними: постійні витрати - 40 тис. Руб., Ціна реалізації одиниці продукції - 80 руб., Змінні витрати на одиницю продукції - 55 руб., Обсяг реалізації - 800 од. продукції. Згідно з цими даними беззбитковий обсяг виробництва складе ____ од. продукції.

27. Відомо, що при зростанні середніх реальних доходів населення на 5% попит на пральні машини виріс на 10%. Визначте коефіцієнт еластичності попиту за доходом на пральні машини.

28. Залежність валових витрат (TC) від обсягів виробництва (Q) представлена ??в таблиці:

 Визначте величину граничних витрат виробництва п'ятдесятої одиниці продукції.

29. Фірма є монополістом у своїй галузі. Залежність валових витрат і ціни від обсягів виробництва представлена ??в таблиці:

 Визначте величину граничного доходу виробництва четвертої одиниці продукції.

30. Номінальна ціна привілейованої акції дорівнює 100 руб., Дивіденд по ній - 5 руб .. Визначте середній курс акції при ставці банківського відсотка 10%.

31. Мінімальна ціна, за яку власник земельної ділянки погоджується продати його, становить 900 000 руб., Річна ставка банківського відсотка 5%. Визначте величину щорічного доходу, принесеного ділянкою.

32. Економіка деякої країни знаходиться в точці Г на кордоні своїх виробничих можливостей, які відображені в таблиці:

 Альтернативна вартість виробництва 1 млн шт. споживчих товарів при зміні ситуації до описуваної точкою В становить ___ тис. шт. інвестиційних товарів.

33. Збільшення ціни проїзду на тролейбус з 10 до 12 рублів призвело до зростання перевезень на маршрутних таксі на 30%. Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту на проїзд.

34. Фірма є монополістом у своїй галузі. Залежність валових витрат і ціни від обсягів виробництва представлена ??в таблиці:

 Визначте величину середніх постійних витрат при обсязі виробництва, рівному 2.

35. На малюнку представлено розподіл сумарного доходу по п'яти 20-процентним групам сімей - від найбіднішої до найбагатшої:

 Розрахуйте квінтильній коефіцієнт для зазначеного розподілу.


 36. У 2009 році споживчі витрати домогосподарств становили 500 млрд євро, валові приватні внутрішні інвестиції - 250 млрд євро, державні закупівлі товарів - 200 млрд євро, непрямі податки - 220 млрд євро, чистий експорт - 60 млрд євро. Розрахуйте величину номінального ВВП методом витрат.

37. Індекс цін в аналізованому році склав 1,28, в минулому - 1,23. Отже, рівень інфляції в аналізованому році дорівнює ___%.

А) 4,07

38. За умови, що державні закупівлі склали 650 млрд ден. од., податкові надходження - 850 млрд ден. од., трансферти - 300 млрд ден. од., обслуговування державного боргу - 120 млрд ден. од. Визначте величину дефіциту державного бюджету.

39. Курс аргентинського песо до російського рубля дорівнює 7,8778. Курс Бахрейна динара до російського рубля - 79,1753. Крос-курс аргентинського песо до бахрейнському динару становить: 1 аргентинське песо одно _________ бахрейнських динарів.

40. Номінальна ціна привілейованої акції рівна 1 000 руб. Дивіденд по ній - 50 руб. Визначте середній курс акції при ставці банківського відсотка 4%.

41. Економіка деякої країни знаходиться в точці Г на кордоні своїх виробничих можливостей, які відображені в таблиці:

 Альтернативна вартість виробництва 1 тис. Шт. інвестиційних товарів при зміні ситуації до описуваної точкою Д становить ___ млн шт. споживчих товарів.

42. Як зміниться величина ВВП за умови, що особисті споживчі витрати скоротилися на 80 ден. од., державні витрати збільшилися на 95 ден. од., валові інвестиції збільшилися на 45 ден. од., обсяг імпорту збільшився на 20 ден. од., а обсяг експорту скоротився на 15 ден. од ..

43. Відомо, що особисті споживчі витрати збільшилися на 150 ден. од., державні витрати - на 120 ден. од., валові інвестиції збільшилися на 80 ден. од., обсяг експорту не змінився, а обсяг імпорту виріс на 30 ден. од .. Визначте як зміниться величина ВВП

44. Гранична схильність до заощадження становить 0,2. Визначте величину мультиплікатора автономних витрат.

45. Рівень інфляції за рік за даними статистичних звітів склав 60%, реальна ставка відсотка дорівнює 12%. Визначте величину номінальної ставки відсотка.

46. ??Споживчий кошик в Альфаніі коштує 200 Альфа, а в Бетані - 150 бетов, номінальний обмінний курс становить 2 альфа за 1 бет. Якщо вартість споживчого кошика в Альфаніі зросла на 20%, а в Бетані - на 10% при незмінному номінальному обмінному курсі. Визначте реальний обмінний курс ..

47. Номінальна ціна привілейованої акції дорівнює 10 000 руб., Дивіденд по ній - 240 руб .. Визначте середній курс акції при ставці банківського відсотка 8%.

48. Відомі такі дані про елементи ВНД: оплата праці найманих працівників 3875 млрд ден. од., валовий прибуток 4815 млрд ден. од., чисті непрямі податки 1430 млрд ден. од., чистий експорт 1745 млрд ден. од., сальдо доходів з-за кордону -250 млрд ден. од.
 Визначте величину валового національного доходу (ВНД).

49. Дохід споживача за останній місяць склав 15000 ден. од. З них він витратив 12000 ден. од. Визначте середню схильність до заощадження.

50. Індекс цін в аналізованому році склав 1,12, в минулому - 1,09. Отже, рівень інфляції в аналізованому році дорівнює ___%.

51. Номінальна ціна привілейованої акції дорівнює 25 000 руб., Середній курс акції - 10 000 руб. при ставці банківського відсотка 12% ,. Визначте розмір дивіденду по ній (руб.).

52. Виробництво товару є доцільним, якщо рентабельність продукції дорівнює 15%. Ціна одиниці товару очікується на рівні 23 рублів, тоді максимально допустима собівартість одиниці товару складе _____ рублів.

53. Економіка деякої країни знаходиться в точці Б на кордоні своїх виробничих можливостей, які відображені в таблиці:

 Альтернативна вартість виробництва 1 тис. Шт. інвестиційних товарів при зміні ситуації до описуваної точкою Г становить ___ млн шт. споживчих товарів.

54. Визначте величину чистого валовоо продукту (ЧВП) за умови, що ВВП дорівнює 4500 ден. од., амортизаційні відрахування 850 ден. од., трансфертні платежі 500 ден. од., чистий експорт 650 ден. од., споживчі витрати 2200 ден. од ..

55. Відомо, що ВВП дорівнює 9000 ден. од., амортизаційні відрахування 1350 ден. од., трансфертні платежі 750 ден. од., чистий експорт +1050 ден. од., споживчі витрати 3200 ден. од .. Визначте величину чистого валового продукту (ЧВП).

56. Частка загальних доходів домогосподарства, що йде на споживання, дорівнює 80%. Споживання за минулий рік зросла на 800 ден. од. щодо підсумків попереднього року, коли воно становило 11200 ден. од .. визначте чому дорівнював наявний дохід у минулому році.

57. Доходи, витрати і заощадження споживача за два роки представлені в таблиці.

 Виходячи з представлених даних визначте граничну схильність до споживання.

58. Рівень інфляції за рік за даними статистичних звітів склав 15%. Номінальна ставка відсотка дорівнює 20%. Визначте значення реальної ставки відсотка в цих умовах.

59. На підставі даних про рівень інфляція за три квартали, який склав 6, 8 і 8% відповідно, можна зробити висновок, що інфляція за вказаний період виявилася дорівнює ___%.


 60. Номінальна ціна привілейованої акції дорівнює 25 000 руб., Дивіденд по ній - 1 200 руб .. Визначте то середній курс акції при ставці банківського відсотка 12%.

 Розділ 3. Маркетинг | Юрзінова Ірина Леонідівна
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати