Головна

модуль 4

  1. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).
  2. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  3. В історії розвитку шкільництва сформувалася Такі типи навчання: догматичне, пояснювально-ілюстратівне, проблемні, програмоване, модульно-розвівальне.
  4. В) виконан модульних (контрольних) завдання.
  5. Г) модульна контрольна робота
  6. для модульного контролю знань з ЗМ-1
  7. Для підсумкового модульного контролю

Тема заняття №2: "Біологічно важливі амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти. "

Мета заняття: вивчити будову і хімічні властивості біологічно важливих амінокислот, білків, нуклеїнових кислот і їх роль в організмі.

Студент повинен знати:

- Будова, прототропную таутомерію, класифікацію ?-амінокислот;

- Будова, структуру і властивості пептидів;

- Будова, властивості, структуру білків і їх водних розчинів;

- Будова нуклеїнових кислот;

- Лакто-лактамну і прототропную таутомерія азотистих основ;

- Структуру РНК і ДНК.

Студент повинен вміти:

- Класифікувати амінокислоти і нуклеїнові кислоти;

- Пояснити амфотерность амінокислот, їх хімічну поведінку;

- Писати схеми освіти мононуклеотидів.

Амінокислоти (АК) - ето Гетерофункціональні сполуки, що містять аміно- і карбоксильну групи:

номенклатураРекомендації щодо виконання НДРС, в тому числі список тем, пропонованих кафедрою. | ізомерія

Класифікація | I. Кислотно-оснoвние | III. Р-ції по -NH2 групі | IV. Ставлення АК до нагрівання | VI. Р-ції декарбоксилирования | VII. Р-ції по радикалу | IX. Р-ція на присутність серусодержащих АК | коричневий | нуклеозиди | мононуклеотиди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати