Головна

I. Аналіз діяльності школярів

  1. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  2. I. Аналіз демографічної ситуації в Концепція РФ
  3. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  4. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  6. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу

1. Спрямованість пізнавальної діяльності: якою мірою пізнання школярів підпорядковане навчальної задачі, стійко чи зберігалося увагу учнів, швидко чи перемикалося з одного завдання на інше.

2. Співвідношення внутрішнього і зовнішнього в діяльності учнів: які спостерігалися зовнішні прояви яку здійснюють розумової діяльності (швидке і вірне висловлювання, правильна дія, помилковий з паузами відповідь, очікування підказки та ін.), Які і як вирішувалися завдання, як використовувалася зовнішня і внутрішня мова для виконання завдання?

3. Співвідношення самостійності і подражательности в діяльності школярів: чи мало місце виконання завдання за зразком, шляхом простого копіювання; наскільки це було виправданим і доцільним? Відзначити випадки самостійного знаходження рішення.

4. Співвідношення конкретного і узагальненого в розумової діяльності учнів: зазначити факти оперування конкретним змістом, відзначити випадки використання узагальненого змісту, чи було співвіднесення конкретного і узагальненого у відповідях школярів, відзначити використання учнями матеріалу, представленого в образах і поняттях.

5. Використання учнями способів, прийомів розумової діяльності: встановити і назвати розумові дії, якими володіють школярі, які розумові дії учні використовують частіше, які рідше; який рівень усвідомлення виконуваних дій.

6. Ставлення учнів до предмету занять: в які моменти уроку найбільш яскраво були виражені емоції, з чим це пов'язано?

7. Дієвість емоцій: зазначити випадки впливу позитивних емоцій на пізнавальну активність школярів, відзначити випадки впливу негативних емоцій на пасивність учнів.

8. Стійкість і динамічність відносин: чи однаково ставлення учнів до навчальної роботи або воно змінювалося; якщо відношення змінювалося, то з чим це пов'язано?

9. Співвідношення інтелектуального та емоційного в навчальній діяльності дітей: зазначити випадки навчальної роботи без видимого емоційного ставлення, зазначити випадки, коли емоції змінювали пошук рішення задачі.СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ | III. Загальні висновки про взаємодію вчителя і учнів

ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ І СКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ | Психологічний аналіз уроку | текст опитувальника | Шкала самооцінки особистості | Психологічний ПРОФІЛЬ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА | ціннісні орієнтації | ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ (ЮНГ) | ІНТЕЛЕКТ | запитальник |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати