Головна

VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки.

  1. CVIII. СЪДИЯТА
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  5. I. Загальні положення
  6. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
  7. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку

· Рівень зрілості класу як малої групи.На основізібраної вами інформаціїзробіть висновок про рівень зрілості, якого досяг клас. Виділяють декілька рівнів зрілості:

1) Дифузна група. Це група, в якій ще немає ні міжособистісних зв'язків і спільної цілі.

2) Асоціація. Це група, в якій є міжособистісні зв'язки, але вони існують тільки на рівні симпатій та антипатій, люди ще не об'єднуються спільною метою. Не дивлячись на те, що всі учні мають ціллю навчання, ця ціль є для кожного індивідуальною, і щоб досягти її учням не потрібно об'єднуватися.

3) Кооперація.Це група, в якій є спільна діяльність, для здійснення якої необхідно об'єднатися всім членам групи (наприклад, перемогти в шкільній спартакіаді або стати найкращим класом по успішності). Спільна діяльність стає значущою для кожного учасника, а спільна ціль є особистою для кожного учня. Учні відчувають себе частиною єдиного цілого.

4) Корпорація. Це група, в якій спільна діяльність є значущою для кожного учасника, проте мета діяльності має індивідуалістичний, асоціальний або навіть антисоціальний характер. Наприклад, на шкільній спартакіаді учні грають не за клас, а «самі за себе», бо хочуть виділитися. Корпорацією також може бути клас, в якому серед учнів іде боротьба за статус лідера, і вони борються не за те, щоб клас досяг певної цілі, а між собою.

5) Найвища форма соціальної зрілості малої групи - колектив. Це група, цілі якої підкорені високим суспільним ідеалам, група, яка вирішує задачі, корисні для суспільства. Стосунки в такій групі мають характер взаємодопомоги, взаємовиручки заради досягнення спільної цілі. Для учнів, які утворюють команду-колектив характерні такі риси: віра всіх, а не тільки частини класу в досягнення успіху; співпереживання за успіх чи невдачу кожного; надання переваги цілям класу перед своїми індивідуальними цілями і бажаннями; задоволеність класом.

· Позитивне і негативне в розвитку класу як малої групи.Виділіть найбільш важливі позитивні та негативні риси в характеристиці, яку ви склали, і коротко їх перерахуйте (у формі тез).

До позитивних рис розвитку класу можуть бути віднесені: високий рівень навчальної успішності більшості учнів; високий рівень ефективності офіційного активу; впливовість та авторитетність лідера класу; високий рівень групової згуртованості; відсутність ізольованих учнів; позитивні стосунки між окремими мікрогрупами в класі; уміння учнів розв'язувати конфлікти; зацікавленість учнів у групових формах роботи; стабільно бадьорий та піднесений настрій в класі; здатність самостійно ставити перед собою спільні цілі, тощо.

До негативних рис розвитку можуть бути віднесені: погана навчальна успішність; погана дисципліна; часті прогули; відсутність авторитету у офіційного лідера; конкуренція між неформальними лідерами, конфлікти в класі через боротьбу за статус; конфлікти між мікрогрупами; відсутність у класі спільної цілі; низька групова згуртованість; слабкий інтерес у окремих учнів до навчання або трудової діяльності; негативне ставлення до групової діяльності; використання підказок та списування; нездатність долати труднощі в спільній діяльності; перекладання відповідальності за невдачі на погану роботу активу, тощо.

· Причини недоліків та проблем.Коротко сформулюйте, що могло спричинити виявлені вами недоліки.

· Шляхи їх усунення.Поміркуйте, які конкретні методи та прийоми роботи можуть допомогти усунути виявлені недоліки? Старайтесь уникати загальних фраз. Щоб дати справді слушні рекомендації, зверніться по допомогу до вчителів, методиста, підручників.

· Ефективність проведеної роботи. Які з цих методів та прийомів ви спробували застосувати під час практики в роботі з класом? Наскільки вдалою була ваша спроба?
VII. Психологічна єдність класу. | Бланк для заповнення відповідей

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ | II. Структура класу та взаємостосунки. | Взаємостосунки у класі. | IV. Навчальна діяльність класу. | Зразок!!! | Питальник | Узагальнення результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати