Головна

Тақырып. Қазақстанда жоғары білім алудың қазіргі жүйесі мен даму тенденциялары.

  1. Delphi программалау жүйесі
  2. А) алтын стандарты жүйесі
  3. Азақстан Республикасының қаржы жүйесіне қаржы дағдарысының әсері
  4. Азақстан Республикасының банктік жүйесі.
  5. Айлық есеп беру қүрамы және оны банктің жоғары мекемесіне жөне ҚР ҰБ үсыну
  6. Ан жүйесі
  7. Аржы қызметінің реттеу жүйесінің құрылымына сипаттама

Дәрістің мақсаты:жоғары білім берудің қазіргі жүйесі мен даму тенденциялары, үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің күрделенген блоктары, педагог тұлғасының қалыптасуының үздіксіз процесінің кезеңдері туралы түсінік беру.

Негізі ұғымдар: білім беру жүйесі, даму тенденциялары, инвариантты және вариативті блоктар, кезеңдердің құрамдас бөліктері, диверсификация, т.б.

Мазмұны: Қазақстанның ғылыми мүддесі білім беру саласын реформалау проблемасы. Білім берудің этикалық және мәдени аспектілері. Білім беруді толығынан диверсификациялау.

Негізгі сызбалар:11-бетті қараңыз

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар:

1. «Реформа», «білім реформасы», «реформалау» ұғымдарына түсінік жазыңыз.

2. Қазақстан ғылыми мүддесін білім беру саясатына қарай бұру арқылы реформалаумен танысу.


Маман даярлау, магис-трант
Ғылым кандидаты, ғылым докторын даярлау

Сурет 2 - Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесінің құрылымы

3. Сызбада көрсетілген үздіксіз білім беру жүйесінің құрылымына ауызша түсінік беріп, негізгі ұғымдарды конспектілеңіз.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1 Әділбекова Х. К,Қазіргі қоғамдағы мұғалімнің рөлі. - Алматы, 2003.

2. Дүйсембекова. Ш. Д. Мұғалімнің жеке тұлғасы және оның кәсіби мәдениеті. - Семей, 2005.

3. Макаренко А. С. Педагогикалық шығармалар. - Алматы.1954.

4. Сухомлинский В. А. Балаға жүрек жылуы. - Алматы.1987.

5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы //Егемен Қазақстан. - Алматы, 2010. - Б. 2.

 Тақырып. Қазіргі кездегі жоғары мектептің дамуындағы проблемалар | Тақырып. Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білімнің ролі, маңыздылығы, мәні.

Тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, мақсаты мен міндеттері. | Тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми-зерттеу әдістері | Тақырып. Жоғары мектептің оқытушысы. Оқытушының ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру | Тақырып. Оқытушының кәсіби қызметінің әдіснамалық сипаты | Тақырып. Нақты ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің әдістемесі. | Тақырып. Қазақстан Республикасы жоғары мамандандырылған білім беру жүйесі. | Тақырып. Шет елдерде жоғары білімді маман даярлаудың жағдайы | Тақырып. Оқыту процесінің мәні. | Тақырып. Қазіргі заман мектебіндегі білімнің мазмұны. | Тақырып. Жоғары оқу орнындағы педагогикалық процестің мәні мен қозғаушы күштері. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати