Головна

Тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, мақсаты мен міндеттері.

  1. Айлық есеп беру қүрамы және оны банктің жоғары мекемесіне жөне ҚР ҰБ үсыну
  2. Аймақтық синоптикалық метеорологияның мақсаты мен міндеттері.
  3. Аржылық тәуекелдерді басқарудың мақсаты мен міндеттеріне сипаттама
  4. Жоғары Әмудариялық циклонның даму процесі, орографияның әсері. Болжамдық нұсқаулары.
  5. Жоғары өткiзгiштiгі бар автотиегiштер
  6. Мақсаты және міндеттері
  7. Мансапты және қызметте жоғарылауды басқару

Дәрістің қысқаша мазмұны

Бөлім. Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері

тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының пәні, мақсаты мен міндеттері.

Дәрістің мақсаты:жоғары мектеп педагогикасының пәні, мақсаты мен міндеттері туралы алғашқы түсініктер қалыптастыру, басқа педагогикалық пәндермен байланысын ашып көрсету.

Негізі ұғымдар: жоғары мектеп педагогикасы, диалектика, заң, кәсіби білікті маман, категория, зертеушілік, академиялық, т. б.

Мазмұны: Жоғары мектеп педагогикасының ғылым ретінде даму. Жоғары мектеп педагогикасының міндеттері, мақсаты. Жоғары мектеп педагогикасының басқа пәндермен байланысы.

Негізгі сызбалар:

Сурет 1- Оқытушының маңызды қызметі

Тәлімгер Оқытушы

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Жоғары мектеп педагогкиасы пәні қандай бөлімдерден тұрады? Оған сипаттама беруге талпыныңыз.

2. Дәрістің тірек сызбасын жасау. Қорғау.

3. Жоғары оқу орны оқытушысының қоғамдағы орны мен оғаны қойылатын негізгі талаптарды атаңыздар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. - Астана, 2004.- 46 б.

2. Жоғары білім беруді дамыту және реформалау бағдарламасы. - Париж: ЮНЕСКО, 1995.

3. Бабанский Ю. к. Проблемы повышения эффективности
педагогических исследований: (Дидактический аспект). - М.: Педагогика,
1982. - 192 с.

4. Беркімбаева Ш. к., т. б. Жоғары мектеп педагогикасы /Оқу құралы. - Алматы, 2009. - 176 б.Бурленова С. о. | Тақырып. Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми-зерттеу әдістері

Тақырып. Жоғары мектептің оқытушысы. Оқытушының ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру | Тақырып. Оқытушының кәсіби қызметінің әдіснамалық сипаты | Тақырып. Нақты ғылыми-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізудің әдістемесі. | Тақырып. Қазақстан Республикасы жоғары мамандандырылған білім беру жүйесі. | Тақырып. Қазіргі кездегі жоғары мектептің дамуындағы проблемалар | Тақырып. Қазақстанда жоғары білім алудың қазіргі жүйесі мен даму тенденциялары. | Тақырып. Қазақстан Республикасындағы жоғары кәсіби білімнің ролі, маңыздылығы, мәні. | Тақырып. Шет елдерде жоғары білімді маман даярлаудың жағдайы | Тақырып. Оқыту процесінің мәні. | Тақырып. Қазіргі заман мектебіндегі білімнің мазмұны. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати