На головну

Заходи щодо прискорення оборотності оборотних коштів фірми (підприємства)

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Average collection period - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, днів.
  3. Common Facilities - спільні кошти
  4. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  5. I. Засоби для наркозу.
  6. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  7. II. Виберіть засіб для лікування.

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 8. Амортизація і знос основних виробничих засобів фірми (підприємства)

ВСТУП

1. Склад основних фондів фірми (підприємства) і їх відтворювальних характеристика

1.1. Склад і класифікація основних фондів організації

1.2. Методи оцінки основних фондів

1.3. Знос основних фондів

1.4. Амортизація основних фондів

1.5. Методи нарахування амортизації

2. Видова структура основних фондів фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Коротка характеристика фірми (підприємства)

2.2. Стан, оновлення основних фондів

2.3. Аналіз вибору амортизаційної політики підприємства

3.Оцінка ефективності використання основних фондів

3.1. Аналіз ефективності використання основних фондів фірми (підприємства)

3.2. Розробка рекомендацій щодо прискорення оновлення основних засобів

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 9. Аналіз конкурентоспроможності та якості продукції

фірми (підприємства)

Вступ

1. Якість і конкурентоспроможність продукції

1.1. Поняття якості і конкурентоспроможності продукції, їх показники

1.2. Методи оцінки якості.

1.3. Контроль якості продукції

2. Система управління якістю продукції фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Коротка характеристика фірми (підприємства)

2.2. Забезпечення стандартами якості продукції фірми (підприємства)

2.3. Система менеджменту якості фірми (підприємства)

2.4. Профілактика шлюбу продукції на підприємстві фірми (підприємства)

3. Шляхи підвищення якості продукції

3.1. Оцінка показників якості та конкурентоспроможності продукції

фірми (підприємства)

3.2. Заходи щодо підвищення якості продукції на фірмі (підприємстві)

3.3. Удосконалення системи управління якістю на фірмі (підприємстві)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 10. Шляхи підвищення продуктивності праці в фірмі (на підприємстві)

Вступ

1. Поняття і значення підвищення продуктивності праці в умовах ринкової економіки.

1.1. Продуктивності праці фірми (підприємства)

1.2. Мотивація персоналу

2. Техніко-економічна характеристика фірми (підприємства), динаміка і темпи зростання продуктивності праці (приблизно за 2-3 роки) (конкретне підприємство)

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика фірми (підприємства)

2.2. Правління та керівництво

2.3. Персонал фірми (підприємства)

2.4. Основна інформація про фінансово-економічний стан

3. Резерви і шляхи підвищення продуктивності праці фірми (підприємства)

3.1. Форми стимулювання співробітників фірми (підприємства)

3.2. Проблеми офісної роботи і їх рішення

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 11. Кадрова політика фірми (підприємства) і її вплив на кінцевий результат діяльності фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні аспект кадрової політики фірми (підприємства)

1.1. Сутність кадрової політики; зміст і завдання кадрової політики.

1.2. Вплив кадрової політики на кінцевий результат діяльності фірми (підприємства)

1.3. Взаємозв'язок кадрової політики і стратегії розвитку фірми (підприємства)

1.4. Вплив кадрової політики на кінцевий результат діяльності фірми (підприємства)

2. Дослідження кадрової політики фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Загальна характеристика чисельності, складу і руху персоналу.

2.2. Особливості кадрової політики фірми (підприємства)

3. Розробка заходів щодо вдосконалення кадрової політики фірми

(Підприємства) і її вплив на кінцевий результат

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 12. Оплата праці, матеріальне і моральне стимулювання і мотивація праці працівників фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні аспекти системи оплати, стимулювання і мотивації праці працівників фірми (підприємства)

1.1. Оплата праці: сутність, форми та системи

1.2. Організація оплати праці в сучасних умовах

1.3. Стимулювання праці на підприємстві

1.4. Мотивація праці на підприємстві

2. Аналіз оплати, стимулювання і мотивації праці на прикладі фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Загальна характеристика фірми (підприємства)

2.2. Аналіз системи оплати

3. Стимулювання і мотивації праці працівників фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 13. Формування стратегії розвитку фірми (підприємства) на перспективу

Вступ

1. Теоретичні основи стратегічного управління

1.1. Сутність стратегічного управління і його ключові поняття

1.2. Порядок розробки і реалізації стратегії розвитку фірми (підприємства)

2. Аналіз техніко-економічних даних фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Аналіз факторного впливу зовнішнього оточення на організацію

2.2. Аналіз внутрішнього середовища фірми (підприємства)

3. Вибір і обгрунтування стратегії розвитку фірми (підприємства)

3.1. Розробка і оцінка варіантів рішення щодо визначення пріоритетним напрямки розвитку

3.2. Складання плану робіт і організація його виконання

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 14. Розробка ринкової стратегії і обсягу продажів фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні аспекти формування та управління стратегією фірмою (підприємством)

1.1. Зміст і цілі виробничої стратегії

1.2. Основні елементи виробничої стратегії

1.3. Етапи побудови стратегії

2. Аналіз стратегії та управління фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Аналіз виробничо-економічного становища фірми

(Підприємства)

2.2. Аналіз собівартості продукції

2.3. Аналіз активів фірми (підприємства)

2.4. Аналіз використання трудових ресурсів

3. Рекомендована економічна стратегія фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

3.1. Основні елементи виробничої стратегії

3.2. Етапи побудови стратегії

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 15. Планування асортиментної політики фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні аспекти управління асортиментом продукції, що випускається

1.1 Сутність асортименту і планування асортиментної політики фірми (підприємства)

1.2 Принципи формування асортименту. Структура оптимального асортименту

1.3 Методика аналізу асортименту і структури продукції

2. Аналіз асортименту і структури продукції фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Історія розвитку фірми (підприємства)

2.2. Аналіз асортименту продукції фірми (підприємства)

2.3. Аналіз структури продажів готової продукції

3. Фактори і резерви вдосконалення асортименту і структури продукції

a. Факторний аналіз рентабельності асортименту продукції

b. Обгрунтування заходів щодо виробництва нових видів продукції.

Розширення асортименту продукції, що випускається

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 16. Управління якістю продукції фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи управління якістю продукції фірми (підприємства)

1.1. Умови управління якістю продукції

1.2. Універсальна схема управління якістю продукції

1.3. Функції управління якістю

1.4. Показники якості продукції

2. Управління якістю фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Коротка характеристика фірми (підприємства)

2.2. Політика фірми (підприємства) в області якості

2.3. Цілі і зобов'язання фірми (підприємства)

3. Політика керівництва фірми (підприємства) в області якості на перспективу

3.1. Показники підвищення якості фірми (підприємства)

3.2. Шляхи підвищення якості продукції фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 17. Аналіз прибутку і рентабельності фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні аспекти аналізу прибутку і рентабельності

1.1. Поняття прибутку і рентабельності діяльності фірми (підприємства)

1.2. Аналіз прибутку фірми (підприємства)

1.3. Аналіз рентабельності фірми (підприємства)

2. Аналіз прибутковості та рентабельності діяльності

фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Характеристика фірми (підприємства) і напрямок діяльності

2.2. Аналіз формування прибутку фірми (підприємства)

2.3. Аналіз рентабельності фірми (підприємства)

3. Підвищення прибутку і рентабельності фірми (підприємства)

3.1. Стратегія підвищення рентабельності підприємства

3.2. Шляхи підвищення прибутку фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 18. Інновації - обов'язкова умова розвитку фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи вивчення інноваційної діяльності

1.1. Дослідження інноваційних поглядів на теорію інновацій

1.2. Сутнісні характеристики інноваційної діяльності

1.3. Організація інноваційної діяльності

2. Роль інноваційної діяльності в розвитку підприємства в сучасній Росії

2.1. Роль інновацій у розвитку фірми (підприємства)

2.2. Інноваційна політика та стратегія фірми (підприємства)

2.3. Проблеми інноваційної діяльності в Росії

3. Інноваційна політика в реалізації інноваційного розвитку фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

3.1. Система чинників інноваційного розвитку фірми (підприємства)

3.2. Розробка інноваційної політики фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 19. Інвестиційна політика фірми (підприємства)

Вступ

1. Інвестиційна політика підприємства

1.1. Роль інвестиційної політики в російській економіці

1.2. Класифікація інвестицій та їх структура

1.3. Базові принципи інвестування

2. Аналіз інвестиційної політики фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Визначення інвестиційної політики фірми (підприємства)

2.2. Внутрішні і зовнішні джерела фірми (підприємства)

2.3. Методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності фірми (підприємства)

3. Інвестиційна діяльність фірми (підприємства): проблеми та перспективи

3.1. Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів

3.2. Економічна ефективність здійснення інвестиційних проектів фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 20. Витрати на виробництво і система управління витратами

Вступ

1. Витрати виробництва як економічна категорія

1.1. Поняття «витрат виробництва»

1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції

2. Техніко-економічна характеристика фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Система управління витратами виробництва фірми (підприємства)

2.2. Оцінка витрат виробництва в залежності від фактора

часу

2.2.1. Витрати виробництва в короткостроковому періоді

2.2.2. Витрати виробництва в довгостроковому періоді

3. Основні напрямки зниження витрат на виробництво продукції.

3.1. Вплив найважливіших чинників на зниження витрат виробництва фірми (підприємства) (приклади і розрахунки)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 21. Ціни і ціноутворення на продукцію і послуги

Вступ

1. Теоретичні питання ціноутворення

1.1. Поняття ціни, види цін

1.2. методи ціноутворення

1.3. стратегія ціноутворення

1.4. Роль ціни в підприємницької діяльності

2. Характеристика діяльності та особливості функціонування фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Аналіз ринку продукції, що випускається

2.2. Характеристика основних показників

3. Ціноутворення на фірмі (підприємстві)

3.1. Техніко-економічна характеристика фірми (підприємства)

3.2. Класифікація цін на товари і послуги фірми (підприємства)

3.3. Методи розрахунку ціни на продукцію і послуги

3.4. Вплив різних факторів на ціни продукції і послуги

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 22. Собівартість продукції та порядок її розрахунку на фірмі (підприємстві)

ВСТУП

1. Теоретичні питання собівартості продукції

1.1. Поняття витрат і собівартості продукції

1.2. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукцію

2. Калькулювання собівартості продукції

2.1. Сутність калькулювання собівартості, види калькуляції

2.2. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

3. Калькуляція собівартості продукції на фірмі (підприємстві) (конкретне підприємство)

3.1. Порядок калькуляції собівартості на фірмі (підприємстві)

3.2. Визначення прямих і непрямих витрат

3.3. Визначення повної собівартості на фірмі (підприємстві)

3.4. Джерела фактори зниження собівартості продукції

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 23. Бізнес-план фірми (підприємства), методика його розробки

Вступ

1. Методологічні основи планування на підприємстві

1.1. Фактори, що впливають на виникнення фірми

1.2. Зміст підприємницького бізнес-плану

2. Техніко-економічна характеристика фірми (підприємства)

2.1. Місце бізнес-плану в розвитку підприємства

2.2. Методика розробки бізнес-плану підприємства та конкретні розрахунки

3. Оцінка впливу окремих показників бізнес-плану на загальні результати діяльності фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

3.1. Показники фінансово-економічної доцільності реалізації плану

3.2. Ефективність бізнес-плану фірми (підприємства) і пропозиції щодо підвищення його ефективності

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 24. Економічна оцінка ефективності виробництва продукції фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва продукції

1.1. Економічна значимість поняття «ефективність»

1.2. Основні фактори, критерії та показники ефективності

2. Організаційно-економічна характеристика фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Динаміка обсягів виробництва продукції фірми (підприємства) (за останні 2-3 роки)

2.2. Ресурсний потенціал фірми (підприємства) і ефективність його використання

2.3. Фінансові результати діяльності фірми (підприємства)

3. Перспективи підвищення економічної ефективності виробництва продукції фірми (підприємства)

3.1. Стратегія підвищення ефективності виробництва продукції фірми (підприємства)

3.2. Проблеми та шляхи підвищення економічної ефективності
 виробництва продукції фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 25. Оцінка ефективності фінансової діяльності фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи оцінки ефективності фінансової діяльності фірми (підприємства)

1.1. Сутність і завдання оцінки фінансового стану та ефективності

фінансової діяльності фірми (підприємства)

1.2. Система показників в оцінці стану фінансів фірми (підприємства)

2. Оцінка ефективності фінансової діяльності фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Попередня оцінка фінансового становища фірми (підприємства), оцінки його ліквідності і платоспроможності

2.2. Оцінка фінансової стійкості фірми (підприємства)

2.3. Динаміка оборотності і рентабельності активів фірми (підприємства)

3. Підвищення ефективності фінансової діяльності фірми (підприємства)

3.1. Підвищення ділової активності

3.2. Розробка заходів щодо підвищення платоспроможності та ліквідності

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 26. Шляхи підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства фірми (підприємства)

ВСТУП

1. Теоретичні аспекти ефективності виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

1.1. Сутність, поняття і критерії виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

1.2. Показники, що характеризують ефективність виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

2. Фінансово-господарська діяльність та рівень ефективності виробництва фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Техніко-економічні показники діяльності фірми (підприємства)

2.2. Фінансовий стан фірми (підприємства)

2.3. Рівень ефективності виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

3. Перспективи підвищення ефективності та виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

3.1. Розробка заходів щодо підвищення ефективності

виробничо-господарської діяльності фірми (підприємства)

3.2. Модель факторів підвищення ефективності виробничо

господарської діяльності фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 27. Фінансове планування на фірмі (підприємстві)

Вступ

1. Теоретичні аспекти фінансового планування на фірмі (підприємстві)

1.1. Сутність, роль і завдання фінансового планування

1.2. Найважливіші елементи системи фінансового планування

1.3. Класифікація та моделі фінансового планування

2. Аналіз короткострокового і довгострокового фінансового планування на фірмі (підприємстві) (конкретне підприємство)

2.1. Короткострокове фінансове планування

2.2. Завдання і основні етапи довгострокового фінансового планування

2.3. Розрахунок довгострокового фінансового плану на прикладі

3. Проблема фінансового планування на фірмі (підприємстві)

3.1. Практичний приклад складання фінансового плану

3.2. Фінансове планування на сучасному етапі: недоліки та шляхи

вдосконалення

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 28. Збутова політика фірми (підприємства) і шляхи підвищення її ефективності

Вступ

1. Збутова політика виробничої фірми (підприємства): поняття, сутність, чинники

1.1. Сутність збутової політики виробничої фірми (підприємства)

1.2. Етапи збутової політики виробничої фірми (підприємства)

1.3. Правове регулювання збутової діяльності

2. Аналіз діяльності виробничої фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика фірми (підприємства)

2.2. Робота з покупцями

2.3. Організація доставки продукції

2.4. Показники ефективності збутової діяльності фірми (підприємства)

3. Перспективи підвищення збутової діяльності фірми (підприємства)

3.1. Стратегія підвищення збутової діяльності

3.2. Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема: 29. Управління маркетингом з метою підвищення ефективності роботи фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи маркетингу як інструменту підвищення ефективності роботи фірми (підприємства)

1.1. Сутність і основні принципи маркетингу

1.2. Цілі і функції маркетингу

1.3. Роль маркетингу в діяльності підприємства

2. Аналіз процесу управління маркетингом на фірмі (підприємстві)

2.1. Концепції управління маркетингом

2.2. Дослідження споживачів і конкурентів

2.3. Маркетингова політика управління фірмою (підприємством)

3. Оцінка впливу маркетингу на ефективність діяльності фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

3.1. Критерії оцінки ефективності фірми (підприємства)

3.2. Система оцінки ефективності маркетингу і його вплив на
 діяльність фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 30. Планування і реалізація готової продукції фірми (підприємства)

ВСТУП

1. Сутність фінансово-економічного планування реалізації продукції

1.1. Поняття планування товарної, реалізованої, валової і нормативно-чистої продукції на фірмі (підприємстві)

1.2. Особливості методики планового визначення параметрів реалізації продукції

1.3. Планування реалізації продукції в системі зовнішнього і внутрішньо фірмового планування

2. Управління процесом планування реалізації продукції (на прикладі конкретного підприємства)

2.1. Загальна характеристика фірми (підприємства)

2.2. Планування динаміки випуску і реалізації готової продукції

2.3. Планування асортименту, структури та якості продукції фірми (підприємства)

3. Перспективи вдосконалення механізму планування реалізації продукції фірми (підприємства)

3.1. Розробка стратегії планування реалізації готової продукції

3.2. Шляхи вдосконалення механізму планування реалізації продукції фірми (підприємства)

висновок
 Список літератури
 додаток

Тема 31. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту фірми (підприємства)

Вступ

1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності фірми (підприємства)

1.1. Сутність і види інвестицій

1.2. Структура інвестиційного циклу

1.3. Законодавчі основи інвестиційної діяльності в РФ

2. Методики оцінки ефективності інвестиційного проекту фірми (підприємства) (конкретне підприємство)

2.1. динамічні методи

2.2. Чиста приведена вартість (Net Present Value - NPV)

2.3. статичні методи

3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту фірми (підприємства)

3.1. Загальна характеристика підприємства

3.2. Сутність проекту і його фінансування

3.3. Розрахунок і аналіз показників ефективності інвестиційного проекту

висновок
 Список літератури
 додатокЕКОНОМІЦІ ФІРМИ | Підрозділ 3. Психологія психологічного експерименту ........................................... 55
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати