Головна

II. рахунок виробництва

  1. D) до складу основного виробництва включені накладні витрати
  2. I. ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА
  3. VII розділ: Витрати на підготовку і освоєння виробництва.
  4. аграрного виробництва
  5. Аграрний сектор в економіці. Земля як фактор виробництва.
  6. Адміністративно-правова організація в галузях матеріального виробництва.

Рахунок виробництва відображає результат виробничої діяльності: кожного сектора економіки (так званий секторальний рахунок) і всієї економіки. У першому випадку підсумкової, балансує статтею буде валова додана вартість (ВДВ), у другому випадку - валовий внутрішній продукт (ВВП).

Вихідним показником рахунку виробництва є валовий випуск і в першому і в другому випадку.

Схема рахунки виробництва (народногосподарський рівень)

 Використання  ресурси
 6. Проміжне потребленіе.7. Валовий внутрішній продукт (п.1 + п.2 - п. З + п.4 - п.6).  1. Валовий випуск продуктів і услуг.2. Податки на продукти та імпорт.3. Субсидії на продукти та імпорт (-). 4. Чисті податки на імпорт.5. Валовий випуск в ринкових цінах.
 всього  всього

У цьому рахунку відображена вся діяльність резидентів національної економіки. Виробнича діяльність охоплює підприємства, що виробляють товари і послуги (ринкові і неринкові, платні і безкоштовні). Випуск містить повторний рахунок, т. Е. Не виключається вартість витрачених у процесі виробництва товарів і послуг.

III. Рахунок утворення доходів.

Рахунок утворення доходів характеризує процес утворення прибутку, заробітної плати, доходів від власності, соціальних виплат, інших доходів. Його підсумок - валовий прибуток (валові змішані доходи); виключивши «Споживання основного капіталу» з валовим прибутком, отримаємо чистий прибуток.

Схема рахунку утворення доходів (в поточних цінах)

 Використання  ресурси
 3. Оплата праці найманих работніков.4. Податки на виробництво та імпорт.5. Валовий прибуток (п.1 + п.2 - п. З - п.4) .6. Споживання основного капітала.7. Чистий прибуток (п.5 - п.6).  1. Валовий внутрішній продукт.2. Субсидії на виробництво та імпорт.
 всього  всього


Секторальні рахунку в СНС | IV. Рахунок розподілу первинних доходів

Основні показники СНС | Методи розрахунку ВВП | ВИДИ ЦІН | IX. Рахунок інших змін активів | Система показників аналізу фінансів підприємства | П.1. Методологія фінансово - економічних розрахунків та їх використання в статистичному аналізі. | П. 14.4.2. Статистика державних фінансів (УФС) | П. 14.4.3. Система статистичних показників фінансової діяльності підприємств і організацій | Система показників аналізу фінансів підприємства | П. 14.4.6. Статистичні показники біржової діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати