На головну

Завдання дослідження

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  4. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  5. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  6. I. Мета та завдання зліт
  7. I. Мета і завдання роботи.

1. На основі аналізу педагогічної літератури дати визначення ціннісних орієнтацій, визначити ступінь їх значущості у становленні школярів.

2. Вивчити ціннісні орієнтації старших школярів одного з класів (Методика «Ціннісно-орієнтаційний портрет сучасного школяра»).

3. Визначити можливі шляхи розвитку та корекції ціннісних орієнтацій старшокласників; зробіть висновки.

МЕТОДИКА «ціннісно-орієнтаційна ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ШКОЛЯРА».

Мета даної методики полягає у визначенні особливостей ціннісного вибору учня.

Студенту пропонується оцінити за п'ятибальною шкалою 18 цінностей, що виділяються в дослідженнях як основні цінності сучасної людини. У запропонованому списку (див. Таблицю) цінності перераховані в довільному порядку.

Крім оцінки за п'ятибальною шкалою пропонується проранжувати цінності (тобто поставити номер в порядку зменшення значимості саме для нього запропонованих цінностей).

У процесі виконання завдання заповнюється наступна таблиця:

 цінності  Ранг цінності
 1. Збереження міра2. Життєва мудрость3. Цікава работа4. Хороші і вірні друзья5. Здоровье6. Человек7. Впевненість в себе8. Познаніе9. Активна діяльнісна жізнь10. Самостоятельность11. Творчество12. Равенство13. Красота14. Добро15. Незавісімость16. Істіна17. Збереження природного середовища обітанія18. суспільне визнання            

Аналіз отриманих даних дозволяє визначити вміння учнів проводити ціннісний вибір. Показником, що характеризує цей параметр ціннісних орієнтацій, служить варіативність оцінок, які учні використовують при визначенні значущості тієї чи іншої цінності: чи застосовуються всі оцінки п'ятибальною шкали (сформований певний механізм диференціації); або тільки 4 і 5, 3, 4, тобто в основному дві оцінки (практично відсутнє вміння диференціювати цінності); якщо ж все цінності оцінюються одним балом, то розглядається вміння - відсутня.

Аналізуючи змістовну сторону структури ціннісних орієнтацій особистості, можна провести наступну процедуру обробки отриманих матеріалів. Взявши результати ранжирування учнями цінностей в залежності від їх диференціації (висока і низька), виділити тих учнів, у яких збіглися оцінки одних і тих же цінностей. Згрупувавши на цій підставі результати ранжирування, обчислити середній бал по кожній з вісімнадцяти цінностей. Середнім бал визначається шляхом ділення суми всіх оцінок по цій цінності на число школярів для даної групи.

Залежно від бального ваги кожної цінності вона розподілиться по шкалі своєю значимістю для даної групи піддослідних. Таким чином, цінності, розташовані «у верхній частині» змістовної структури ціннісних орієнтацій, утворюють провідну основну орієнтацію учня на ті чи інші цілі діяльності. Цінності, розташовані «в нижній частині», показують свою незначущість. Цінності, що знаходяться «в середині» структури, малоінформативні для визначення загальної спрямованості особистості, вони можуть змінювати своє рангове місце в залежності від умов життя і діяльності людини. Результати даної методики використовуються для аналізу і коригування ціннісно-смислового змісту нових експериментальних курсів, форм навчальної та позанавчальної діяльності.

6. Дослідницьке завдання «Естетичні переваги сучасних школярів»Рефлексивний лист оцінки професійної компетентності. | Завдання дослідження.

АЛГОРИТМ РІШЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЗАВДАНЬ | Звіт про педагогічну практику | Знайомство з діяльністю класного керівника | Скарбничка »діагностичних методик. | Прийоми продуктивної роботи вчителя на уроці. | Правила оцінювання досягнень учнями певного віку. | Анкета, що виявляє інтереси і потреби учнів. | Проект включення батьків учнів в співтовариство дітей. | Технологія і організація навчального процесу | Удосконалення професійної діяльності педагога |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати