Головна

Основи вчення про вищої нервової діяльності

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I Фізичні основи механіки
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  5. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
  6. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  7. II. МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ИЗМЕРЕНИЙ

Значення праць С. М. Сеченова і І. П. Павлова в розвитку вчення про вищої нервової діяльності. Відмінності умовних рефлексів від безумовних рефлексів. Інстинкти. Утворення умовних рефлексів. Умови, необхідні для утворення умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів. Умовні рефлекси різних порядків. Механізми утворення умовних зв'язків. Значення орієнтовного рефлексу і домінанти. Сучасні уявлення про шляхи замикання умовних зв'язків. Морфофункціональні та хімічні основи формування умовних зв'язків. Вікові зміни швидкості освіти і стійкості умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів, його види: безумовне (зовнішнє, позамежне), умовне (угасательное, дифференцировочное, умовний гальмо, запізнюється), їх значення. Розвиток в процесі онтогенезу безумовного і умовного гальмування. Закономірності інтегративної діяльності мозку. Явища іррадіації, концентрації і взаємної індукції. Системність в роботі кори великих півкуль, динамічний стереотип, особливості його утворення у дітей. Мотивації, емоції і поведінкові реакції організму. Функціональна система організму, її роль в організації поведінкових актів (П. К. Анохін). Механізми пам'яті. Механізми безпосередньої і оперативної короткочасної пам'яті. Довготривала пам'ять, її компоненти (фіксація, збереження і відтворення інформації), молекулярно-генетичні механізми пам'яті. Особливості вищої нервової діяльності людини. Перша і друга сигнальні системи, їх взаємовідносини. Роль лобових часток в здійсненні психічних функцій. Нейрофізіологічні і морфологічні основи мови. Типи вищої нервової діяльності людини. Типологічні особливості ВНД дітей і підлітків. Залежність формування типологічних особливостей від соціальних чинників, процесів виховання і навчання. Емоції і мотивації. Фізіологічні механізми сприйняття, уваги, навчання, мислення. Вікові особливості емоційних реакцій у дітей різного віку. Становлення комунікативної поведінки. Працездатність. Фази працездатності. Профілактика розвитку втоми.сенсорні системи | Кров. Серцево-судинна система

Мета вивчення дисципліни (модуля). | Декоративно-прикладне мистецтво і дизайн | Вступ. Рівні організації живої системи. Розвиток дитячого організму. Спадковість і середовище | Вікові морфо-функціональні особливості нервової системи | Морфо-функціональні особливості відділів центральної нервової системи | Залози внутрішньої секреції | Опорно-руховий апарат | Навчально-методичне забезпечення дисципліни (модуля). | Методичні рекомендації щодо організації вивчення дисципліни (модуля). | Форми поточного контролю успішності та проміжної атестації учнів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати