Головна

Приклади виконання робіт

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. D) У роботі
  4. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  5. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  6. I Актуальність дипломної роботи
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

П р и м і р 1. Дана матриця А (n, m). Визначити максимальний і мінімальний елементи матриці і їх координати, т. Е. Номера рядка і стовпчика, на перетині яких елементи розташовуються. Графічна схема алгоритму (ДСА) для виконання заданих операцій представлена ??на рис. 12.1.


о

У блоці 5 ДСА (див. Рис. 12.1) здійснюється формування масиву
 згідно математичного виразу, яке записано в цьому блоці.

П р и м і р 2. Ви-числиться визначник квадратної матриці А розміром 4 ? 4.

 Використовуємо простий метод Гаусса. Необхідною умовою обчислення визначника є нерівність елемента масиву Аii нулю.

На підставі викладеного умови розроблена графічна схема алгоритму, наведена на рис. 12.2.

Висновок результату обчислення занести в осередку робочого аркуша Excel.

 індивідуальні завдання | індивідуальні завдання

Приклади розв'язання задач | Dim k As Integer, p As Integer | індивідуальні завдання | Створення користувальницької форми | Приклад розробки програми | Запуск програми | індивідуальні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати