Головна

Особливості їх застосування в корекційно-педагогічному процесі

  1. I. Область застосування
  2. I. Область застосування
  3. II. Особливості рухової сфери.
  4. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  5. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  6. III. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  7. IV. блок застосування

Метод навчання - це спосіб педагогічного впливу, який має свої цілі, свої завдання і являє собою цілісну структуру.

Методичний прийом - це конкретне, часто елементарне дію вчителя, яке викликає у відповідь дія учня.

Методика навчання являє собою сукупність певного змісту і методів (педагогічна технологія).

Не слід плутати поняття «методичний» і «методологічний». Методологія - це філософська категорія, яка відображає певний світогляд і включає в себе основні принципи, що лежать в основі тієї чи іншої науки.

Методи навчання можна розглядати з різних позицій.

Для спеціальної педагогіки особливе значення має класифікація методів з урахуванням цілісного підходу до процесу навчання, розроблена Ю. К. Бабанський. Він виділяє три групи методів.

I група - методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Дана група методів включає в себе:

- Словесні, наочні і практичні (передача і сприйняття навчальної інформації - джерело знань);

- Індуктивні і дедуктивні (інтелектуальна діяльність);

- Репродуктивні і проблемно-пошукові (розвиток мислення);

- Самостійна робота учнів під керівництвом вчителя.

II група - методи стимулювання і контролю.

III група - методи контролю і самоконтролю.

Інтерес представляє класифікація методів навчання, запропонована В. А. Онищук. За основу класифікації автор взяв види діяльності вчителя і учнів. Їм виділили такі методи навчання:

- Комунікативний;

- Пізнавальний;

- Перетворюючі;

- Систематизує;

- Контрольний.

Недоліки розвитку пізнавальної діяльності учнів спеціальних освітніх установ (особливо мислення й мови, сенсорно-перцептивної діяльності, уваги) не дозволяють використовувати якусь класифікацію або підходи повністю.

В системі корекційного навчання широко використовуються словесні, наочні, практичні методи навчання. Можливості їх використання досить детально з позицій корекційної дидактики розкрили А. Н. Граборов, Г. М. Дульнев, І. Г. Єременко та ін.функції навчання | Особливості застосування наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми

Методологічні принципи спеціальної педагогіки | Теоретичні основи спеціальної педагогіки | Значення теоретичних концепцій Л. С. Виготського для спеціальної педагогіки | Загальні і специфічні закономірності властиві й аномального розвитку психіки. | Принципи спеціальної педагогіки | спеціальні принципи | Структурні складові корекційно-педагогічного процесу | Діагностико-моніторингова та консультативна складові корекційно-педагогічного процесу | Контрольно - моніторингове напрямок | Сутність процесу корекційного навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати