На головну

теоретичні відомості

  1. I. Загальні відомості
  2. I. Загальні відомості про ЗМАГАННЯХ
  3. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  4. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  5. II. Загальні відомості про дифтерію
  6. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
  7. III. Відомості про стан навчально-матеріальної бази

Алгоритм циклічної структури характеризується наявністю багаторазово повторюваного ділянки обчислювального процесу.

Для організації циклів мову VBA надає кілька структур, що дозволяють організовувати циклічне повторення виконуваних частин коду. Розглянемо процес виконання всіх операторів, укладених в структуру циклу, з фіксованим і невизначеним числом ітерацій. Для реалізації циклічних алгоритмів в VBA використовуємо два типи структур, які організовують цикли: For - Next и While - Wend.

 П р и м і р 1. Скласти алгоритм і прог-граму табулирования функції  для x, що змінюється від xn = -? До xk = ? з кроком ?x = ? / 6 при a = 0,62; b = 0,98.

Схема алгоритму з використанням блоку модифікації 3 приведена на рис. 5.1. Число проходів циклу задається значеннями xn (Початок) і xk (Кінець), які можуть бути цілими числами, змінними або складними виразами. Параметр циклу х змінюється при кожному повторенні обчислень. Розрахунок значень функції y триватиме до тих пір, поки чергове значення х не перевищить xk. Циклічний процес даного алгоритму можна реалізувати за допомогою оператора For - Next, Який використовується при необхідності повторення дії або ряду дій задану кількість разів, відоме до початку виконуваного циклу.

Програма з оператором For - Next:Типи даних VBA | Option Explicit

Option Explicit | індивідуальні завдання | теоретичні відомості | End Sub | індивідуальні завдання | теоретичні відомості | індивідуальні завдання | теоретичні відомості | End Function | індивідуальні завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати