На головну

індивідуальні завдання

  1. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  2. I. Перевірка домашнього завдання.
  3. II частина контрольного завдання
  4. II. Завдання для самостійної роботи.
  5. II. Завдання для самостійної роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

4.2.1. Просте розгалуження. Логічні операції

Розробити алгоритм і програму відповідно до індивідуального завданням, застосовуючи лінійну форму оператора умовного переходу і логічні операції. Введення вихідних даних виконати за допомогою функції InputBox, Висновок результату - Cells або MsgBox (Див. Підрозд. 4.1, приклад 1).

1) Дано два дійсних числа - З і D. Вивести на друк твір цих чисел, якщо друге число має цілу частину більше, ніж перше, а дрібна частина їх суми не перевищує 0,3, в іншому випадку - їх суму.

2) Дано два числа - А і В. Якщо перше число виявиться парних, а друге кратним п'яти, то вивести на друк їх ставлення (А / В), в іншому випадку - результат цілочисельного ділення числа А на число В.

3) Дано два числа - До і Р. Якщо друге число виявиться непарною, а перше при цьому буде представляти собою цілий залишок від ділення другого числа на три, то вивести на друк суму квадратів заданих чисел, в іншому випадку необхідно обидва числа обнулити.

4) Дано два числа - N і М. Якщо перше число виявиться кратним п'яти або друге число буде непарних, то вивести на екран суму модулів заданих чисел, в іншому випадку - різницю квадратів модулів, заданих чисел.

5) Дано два дійсних числа - W і R. Якщо хоча б одне з цих чисел має цілу частину, кратну трьом, то вивести на друк твір заданих чисел, в іншому випадку - їх різниця.

6) Дано два дійсних числа - D і В. Якщо хоча б одне з них має дробову частину, що не перевищує 0,43, то вивести на друк середньоарифметичне заданих чисел, в іншому випадку їх необхідно
 обнулити.

7) Дано два дійсних числа - U і L. Якщо перше число має дробову частину більше 0,75 або якщо друге число має цілу частину, кратну 10, то вивести на друк різниця заданих чисел, в іншому випадку - їх твір.

8) Дано три числа - а, b, с. Визначити максимальне з цих чисел і вивести його на друк.

9) Дано три числа - k, p, n. Визначити мінімальне з цих чисел і вивести його на друк.

10) Визначити, в якому квадраті знаходиться точка А з координатами
 (Х; у). Вивести на друк координати точки і номер квадранта.

11) Дано три натуральних числа. Визначити, чи можна побудувати трикутник з довжиною сторін, рівній цим числам.

12) Виконати розрахунок функції

де a, b - будь-які числа.

13) Виконати розрахунок функції

де a, b, з - будь-які числа.

14) Виконати розрахунок функції

15) Виконати розрахунок функції

16) Дано два дійсних числа - а й b. Обчислити, якщо це можливо, суму натуральних логарифмів цих чисел.

4.2.2. складне розгалуження

Скласти алгоритм і програму обчислення функції у відповідно до варіанта індивідуального завдання (табл. 4.2). Для введення аргументу х використовувати функцію InputBox, для виведення значення функції у - функції Cells, MsgBox (Див. Підрозд. 4.1, приклад 1).


Таблиця 4.2Блок операторів 1 | Дані для обчислення функції у з використанням умовного оператора

Омськ 2008 | Короткі теоретичні відомості | Вирази, записані на мові Visual Basic | індивідуальні завдання | додаткове завдання | Короткі теоретичні відомості | індивідуальні завдання | Короткі теоретичні відомості | додаткове завдання | Типи даних VBA |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати