На головну

Короткі теоретичні відомості

  1. I. Загальні відомості
  2. I. Загальні відомості про ЗМАГАННЯХ
  3. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  4. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
  5. II. Загальні відомості про дифтерію
  6. II. короткі теоретичні, довідково-інформаційні та т. п. матеріали по темі заняття
  7. III. Відомості про стан навчально-матеріальної бази

Visual Basic for Application для додатка Excel - це поєднання одного з простих мов програмування і всіх обчислювальних можливостей табличного процесора Excel. VBA відноситься до мов об'єктно-орієнтованого програмування. Середовище розробки програм на мові VBA об'єднує в собі редактор текстів програм, засоби налагодження, візуальний конструктор форм і керуючих елементів.

Програми на мові VBA зберігаються в файлах робочих книг Excel - в спеціальній частині файлу даних, званої модулем (module).

модуль- Це іменована одиниця, що складається з однієї або декількох процедур і оголошень, які відносяться до всіх процедур в модулі.

Модуль VBA містить вихідний код (sourse code) програми - текстове представлення інструкцій (операторів). Кожен файл робочої книги Excel може містити один модуль або кілька. Модулі, які зберігаються в робочій книзі Excel, мають загальну назву - проект (project). Щоб подивитися модулі або вихідний код, необхідно спочатку запустити редактор Visual Ba- sic (VB).

Виклик редактора VB здійснюється одним з наступних прийомів:

за допомогою команд Макрос, Редактор Visual Basicглавногоменю сервісExcel (рис. 1.1);

натисканням клавіш Alt + F11.

В результаті цих дій на екрані з'явиться вікно редактора VB
 (Див. Рис. 1.1).

Для створення модуля необхідно відкрити вікно його програмного коду за допомогою команди Модуль (Module)менюВставка (Insert)редактора VB.

>
 У вікно програмного коду вводиться текст програми, а потім за допомогою кнопки запуск макросупанелі інструментів (див. рис. 1.1) Або команди Запуск програми (RunSub / UserForm), іліклавіші F5запускається менюредактораЗапуск (Run).

 Процес підготовки і рішення задач на ЕОМ включає в себе наступні етапи: постановка задачі (мета і зміст), запис математичного формулювання, вибір методу рішення, розробка алгоритму рішення, складання програми на алгоритмічній мові, введення програми і вихідних даних в ЕОМ, налагодження програми на алгоритмічній мові і отримання результату.

Приклад. Скласти графічну схему алгоритму (ДСА) і програму обчислення функції  при
 а = -0,12; x = 0,75.

Схема алгоритму розрахунку функції у приведена на рис. 1.2. Початок і кінець обчислювального процесу показують відповідно блоками 1 і 6. Вихідні значення а и х вводяться з клавіатури (блок 2) і виводяться на екран (блок 3). обчислення функції y виконується відповідно до розрахункової формулою (блок 4). результат розрахунку y виводиться на екран (блок 5).

Програма, що реалізує алгоритм розрахунку функції y (Див. Рис. 1.2), має наступний вигляд:

Option Explicit

Sub NM ()

Dim a as single, x as single, y as single

a = Val (InputBox ( "Введіть значення a"))

x = Val (InputBox ( "Введіть значення x"))

y = ТАN (x + a) ^ (2/3)

MsgBox ( "y =" & y)

End Sub

Будь-яка програма складається з опису даних, введення, виведення вихідних даних, обчислення необхідних значень, виведення отриманих результатів.

При введенні програми в розділ оголошення модуля рекомендується помістити інструкцію Option Explicit, Яка перешкоджає неявному оголошенню змінних в модулі. Для автоматичного включення інструкціїOption Explicit при завантаженні редактора VBA необхідно активізувати поле вибору Require Variable Declaration (Потрібно оголошення змінної) в меню Tools(інструменти), Options (Настройки), Editor (Редактор).

Написання програмного коду для процедурирасчета функції Y починається c оператора Sub із зазначенням імені процедури NM і пари порожніх круглих дужок ().

Далі слід вказати типи змінних і констант. Для цього в VBA використовується оператор Dim, Який описує змінні і виділяє для них пам'ять (Dim A Аs single, X Аs single, Y Аs single). Формат запису оператора:

Dim ім'я змінноїAs Type,

де Ім'я переменной- будь-яке ім'я, що складається за правилами написання імен ідентифікаторів;

As-ключове слово;

Type - Допустимий тип змінної VBA (додаток).

Обчислення значення y слід виконати за допомогою оператора присвоювання, який присвоює змінним конкретні значення. Оператор складається з трьох частин: імені змінної y або властивості, знака рівності «=» і вирази ТАN (x + a) ^ (2/3), що задає потрібне значення.

Оператор має вигляд: Ім'я змінної = Вираз.

Щоб отримати вхідні дані від користувача, можна використовувати функцію InputBox, Яка буде показувати діалогове вікно введення (рис. 1.3). У текстове вікно вводиться значення x. функція Val ()перетворює символи в рядку в числове значення відповідного типу. Амперсанд (&) використовується для об'єднання кількох текстових символів в один рядок.

Результат обчислень відображається в діалоговому вікні за допомогою оператора MsgBox ( "Y =" & y) (рис. 1.4).

Мал. 1.3. Вид вікна InputBox Рис. 1.4. Вид вікна MsgBox

Процедура розрахунку функції y закінчується оператором End Sub.Омськ 2008 | Вирази, записані на мові Visual Basic

індивідуальні завдання | додаткове завдання | Короткі теоретичні відомості | індивідуальні завдання | Короткі теоретичні відомості | Блок операторів 1 | індивідуальні завдання | Дані для обчислення функції у з використанням умовного оператора | додаткове завдання | Типи даних VBA |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати