На головну

Уфа 2011

Кафедра інформатики та

Інформаційних технологій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Інформаційні технології»

Уфа 2011

 Укладачі С. В. Прокоф'єва, Е. С. Саитова

УДК 004

ББК 32.81

М 54

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інформаційні технології» / башкирських. Держ. Аграр. Ун-т; Упоряд. С. В. Прокоф'єва, Е. С. Саитова. - Уфа, 2011. - 6с.

Наводяться методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи, варіанти завдань, вимоги до оформлення звіту.

Призначені для студентів очної форми навчання спеціальностей 080801 - «Прикладна інформатика в економіці», 120301 - «Землевпорядкування», 120302 - «Земельний кадастр» і 120303 - «Міський кадастр».

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету інформаційних технологій і управління

(Протокол № 5 від «31» травня 2011 року)

Рецензент: к.т.н., доцент Л. П. Фандрова

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою інформатики та інформаційних технологій, д.т.н., проф. М. А. Анфьоров

© Башкирська державний аграрний університет, 2011 р

1 Мета і завдання розрахунково-графічної роботи

Метою є закріплення студентами практичних навичок у використанні сучасних інформаційних технологій.

Завдання: навчитися вирішувати системи нелінійних рівнянь в ЕТ Excel.

 Тема: Конструкція миші і її обслуговування. Підключення і настройка параметрів миші | Результат виконання розрахунково-графічної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати