Головна

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА

  1. I ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  2. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  3. I. Загальна частина
  4. I. Теоретична частина
  5. II Практична частина
  6. II ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Даний курс покликаний сприяти розвитку особистості високо

професійного фахівця, що характеризується широким об'ё-

мом знань, розвиненою психологічної та педагогічної культурою,

мобільністю поведінки на ринку праці.

Завдання курсу:

· Дати понятіеоб основних напрямках становлення і розвитку пси-

хологіі і педагогіки;

· Сформувати: вміння володіти понятійним апаратом, що описують

щим пізнавальні емоційно-вольові процеси;

· Аналізувати мотиваційну і регуляторну сфери психологи-

чеський діяльності;

· Сприяти осмисленню накопиченого досвіду;

· Науково аналізувати явища соціального життя і проблемних си

туацій $ ~ p € / ?;

· Педагогічно грамотно будувати спілкування і взаємодія в раз-

особистих соціальних групах;

· Формувати вміння враховувати в спілкуванні індивідуально-психо-

логічні і особистісні особливості людей. Виявляти стиль їх

пізнавальної та професійної діяльності;

· Познайомити з методами розвитку професійного мислення,

методами виховної роботи з персоналом різного віку і

рівня освіти.

Конспекти лекцій разработанидля всіх спеціальностейМІЕМП.

Даний предмет доцільно вивчати в першому або другому семест-

ре першого курсу, як обов'язковий.

Мета даного видання: визначити коло питань, якими не-

обходимо опанувати з психології та педагогіки, визначити приклад-

ву послідовність в засвоєнні цих знань студентами, дати

основний понятійний апарат і запропонувати питання для само-

котельної перевірки засвоєного.

Однією з умов якісного вивчення даного курсу являет-

ся проведення семінарських занять. Вони припускають засвоєння прак-

тичних прийомів самостійної роботи попоіску і використанню

інформації, а також застосування методів вивчення особистості (тести,

аналіз малюнків і ін.).

В результаті вивчення дисципліни «Психологія і педагогіка»

студенти отримають знання про основні етапи розвитку психології і

педагогіки, засвоять основні категорії цих наук, а також дізнаються про місце

і ролі психології і педагогіки в різних сферах сучасної

дійсності. В результаті вивчення цих дисциплін студенти одержують

ють навички використання знань і, зокрема, в процесі спілкування,

як у професійній діяльності (на практиці), так і в побуті.ВСТУП | Предметом психології є психіка

глосарій | КОНЦЕПЦІЇ В ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ | глосарій | СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ | Найближчого розвитку в дитячій психології. | відчуття | Загальні властивості відчуттів | сприйняття | властивості сприйняття | Лекція 6. УВАГА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати