Головна

Авторські педагогічні концепції 20-х 30-х років

  1. III. Педагогічні висновки та пропозиції
  2. V. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  3. VIII. Загальні психолого-педагогічні висновки.
  4. Авторські свідоцтва
  5. Альтернативність оцінок педагогії. Постанова «Про педагогічні перекручення у системі Наркомосів» у рецепції дослідників кінця XX ст.
  6. Аналіз відвіданих студентом уроків

У 20-ті роки педагогами України комплекс розглядався як відбиття інтегрованого сприйняття дитиною оточуючого світу, а завданням школи було ознайомити дитину із світом, що її оточує. На початку 30-х років на перше місце було поставлене пролетарське комуністичне оточення - партія, комсомол, дитячий рух, ради, профспілки, виробництво, колгоспи. Так кардинально змінюється парадигма освіти: від дитини як центру педагогічного процесу школа перейшла до висунення на передній план оточення, причому у вкрай політизованому розумінні.

У ці роки всі провідні педагоги перейшли на рефлексологічні позиції. Сам термін "рефлексологія" впровадив у науковий обіг В. Бехтерєв у роботі "Основні принципи так званої об'єктивної психології або психорефлексологі'і" (1930). Сутність рефлексології полягає в тому, що вся поведінка людини, починаючи з елементарних органічних реакцій і закінчуючи найскладнішими актами творчості, зводиться до рефлексів.

Основою педології стали ідеї вільного виховання дитини, що дістали назву педоцентризму, в основі якого лежить концепція про те, що зміст, організація й методи навчання визначаються головним чином інтересами й потребами дитини, що вона - центр навчально-виховного процесу. Ці ідеї дістали значну підтримку й поширення ще наприкінці XIX - поч. XX ст. в течії "нового виховання", репрезентованій А. Фер'єром, О. Декролі, Дж. Дьюї, М. Монтессорі, В. Лаєм та ін. Вони відстоювали ідею розумового розвитку дитини за "центрами інтересу" і вважали, що її виховання має бути спрямоване на формування цілісної людської особистості.Підходи до змісту і форм загальної освіти в Україні в 30-ті роки | Альтернативність оцінок педагогії. Постанова «Про педагогічні перекручення у системі Наркомосів» у рецепції дослідників кінця XX ст.

Р. Центральна Рада. Започаткування першої української системи освіти. Перший міністр освіти України І. Стешенко. Громадська і педагогічна позиція | Перші декрети Радянською уряду про освіту. Традиції, новації, ідеологія. 1-а Всеукраїнська нарада з питань освіти | Перетворення в галузі освіти. Кодекс про народну освіту (1922 р.). | Ліквідація неписьменності (20-30-ті роки) як фактор зміни загальної культури суспільства | Особистість і колектив у педагогічній системі А. Макаренка | Методи виховання (за Ж.-Ж. Руссо, Й. Гербаргом, Я. Корчаком, A. Мaкаренком, В. Сухомлинським) | А. Макаренко. Авторська педагогічна концепція. Сучасники при педагогічну концепцію А. Макаренка | Сучасні погляди на спадщину А. Мaкаренка представників зарубіжної практики | Альтернативні оцінки педагогічного експерименту А. Макаренка вітчизняною наукою і практикою | Ті роки. Деструктивні прояви суспільного та освітнього життя |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати