Головна

Складові компоненти та шляхи різнобічного розвитку учня в сучасній системі шкільної та суспільного виховання.

  1. Aнализ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  2. F1: Психологія розвитку
  3. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  4. I. ФОРМУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДИТИНИ з дорослими і однолітками І ОВОЛОДІННЯ СПОСОБАМИ ЗАСВОЄННЯ ГРОМАДСЬКОГО ДОСВІДУ
  5. I.1. Історія виникнення і розвитку монополій в Росії.
  6. I.3. Еволюція антимонопольного законодавства в Росії. Етапи розвитку, функції і завдання.
  7. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів

У якості складових частин всебічного розвитку особистості виступають: розумове виховання, технічне (політехнічна) освіту, фізичне виховання, моральне виховання, естетичне виховання, які необхідно поєднувати з розвитком творчих здібностей і задатків учнів і залученням останніх в посильну трудову діяльність. Але всебічний розвиток має носити гармонійний (узгоджений) характер. Це означає, що повноцінне виховання повинно грунтуватися на одночасному і взаємопов'язаному розвитку всіх зазначених вище сторін особистості. Якщо ж та чи інша сторона, наприклад фізичне або моральне розвиток, здійснюється з певними витрата-ми, це неминуче буде негативно позначатися на формуванні особистості в цілому. Одна з вимог розвитку формується особистості - в повній мірі розкрити і розвинути творчі здібності особистості, її інтелектуальний і творчий потенціал. Для успішного вирішення цього завдання необхідно, щоб зміст шкільної освіти відповідало сучасному стану розвитку науки і техніки, сприяло глибокому і міцному оволодінню знаннями про природу, суспільство і людину, надавало навчально-виховної роботи розвиваючий характер. Істотним вимогою до всебічного і гармонійного розвитку особистості є цивільно-патріотичне і національне виховання. У змістовному відношенні велике значення у всебічному розвитку особистості має її морально-естетичне формування. Істотне місце в змісті всебічного розвитку особистості займають прилучення до регулярних занять фізкультурою і спортом, формування санітарно-гігієнічної культури.

 Поняття мета виховання і соціально-історичний генезис ідеї про всебічний і гармонійний розвиток особистості, поняття різнобічного розвитку учня. | Особистість учня як предмет виховання, поняття людина, особистість, індивідуальність, розвиток і формування особистості школяра.

Розвиток педагогічних ідей в працях видних педагогів радянського періоду (П. П. Блонський, А. С. Макаренко, С. Т. Шацький). | Хар-ка сучасної методології педагогіки і методів педагогічних досліджень. | Трактування виховання як цілісного педагогічного процесу, його наукова сутність і спрямованість на оволодіння учнями соціальним досвідом. | Самоактивність. | Емоційно-вольової, контрольно-регулювальний, оціночно-результативний компоненти. | Внутрішня структура процесу навчання його цільової та змістовні компоненти. | Рушійні сили навчання школярів і мотивація їх пізнавальної діяльності по засвоєнню навчального матеріалу (потребностно-мотиваційний компонент). | Дидактична сутність і методи самостійної роботи учнів по засвоєнню нового навчального матеріалу, розвитку їх творчих здібностей. | Рівні і критерії, переваги і недоліки 10-бальної системи оцінювання знань практичних і творчих компетенцій учнів. | Форми навчання в сучасній школі, урок як основна форма навчання, класифікація уроків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати