ВСТУП | Значення малого бізнесу в економіці держави та необхідність його підтримки | Основні напрямки державного фінансування малого бізнесу | Зарубіжний досвід фінансової політики держави в сфері підтримки малого бізнесу: особливості та ефективність | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ |

загрузка...
загрузка...
На головну

Глава 3. Розробка ПРОПОЗИЦІЙ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОСІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  1. Aнализ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  2. B2B - Бізнес для Бізнесу
  3. Засоби підтримки служб експлуатації компанії Computer Associates
  4. D вивіски з сітки для бізнесу!
  5. E) Технологія візової підтримки туристів, які вирушають за кордон.
  6. F1: Психологія розвитку
  7. I. Олександр II. Скасування кріпосного права в Росії.

Мале підприємництво як сфера економічної діяльності здатне в силу максимальної пристосованості, самоорганізації і саморозвитку при належній державній політиці регулювання і підтримки забезпечити найбільш швидкий і значний соціально-економічний ефект. Тому активізація дій державних органів у частині підтримки розвитку малого підприємництва є в даний час більш ніж актуальною, а невирішеність назрілих проблем в цій галузі може істотно загальмувати економічне зростання Росії.

Основою державної політики в області фінансової підтримки малого підприємництва залишається усунення несприятливого становища малих підприємств на ринку кредитних ресурсів.

Механізмами забезпечення доступу малого підприємництва до джерел фінансування є:

- Розвиток лізингу сучасного технологічного, комунікаційного, офісного обладнання, майнових комплексів, транспортних засобів, включаючи вторинний ринок, для оновлення виробничої бази малих підприємств. Реалізація даного напрямку передбачає формування спеціалізованої бази даних по необхідному для малого бізнесу обладнанню, його виробникам, постачальникам, лизингодателям і потенційним лизингополучателям. Використання лізингового механізму є гнучким і доступним фінансовим інструментом, альтернативним банківському кредитуванню. Це один з найбільш ефективних способів залучення інвестицій в умовах нестачі капіталу і економічно вигідний спосіб модернізації виробництва;

- Розвиток і впровадження системи мікрофінансування суб'єктів малого підприємництва. Мікропозики є гнучкою форму класичного банківського кредиту, що дозволяє почати бізнес, отримавши доступ до джерел фінансування без наявності стартового капіталу, кредитної історії і необхідного забезпечення.

В процес мікрофінансування на умовах співфінансування можуть залучатися кошти регіонального державного фонду підтримки малого підприємництва, міжнародних організацій, самих підприємців. Реалізація даного напрямку передбачає сприяння створенню та розвитку кредитних кооперативів, товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних інститутів, що надають на поворотній основі мікрофінансові послуги суб'єктам малого підприємництва. Мікрофінансування дозволить суб'єктам малого підприємництва отримати доступ до кредитних ресурсів на постійній основі; отримати можливість створити кредитну історію для подальшої взаємодії з банками;

- Надання інвестиційних позик суб'єктам малого підприємництва на конкурсних засадах пріоритетно в сферах, що розвивають виробництво товарів і послуг, інноваційної діяльності, екології, впровадження технологій ресурсо- та енергозбереження, розвитку інфраструктури туризму, освіти, медицини, які безпосередньо впливають на рівень життя населення, з наданням переваги проектів , які передбачають створення нових робочих місць і залучення в підприємницьку діяльність соціально незахищених верств населення. Особливу увагу слід приділити розробці та реалізації пілотних проектів по становленню інституту кредитних гарантій на базі регіонального фонду підтримки малого підприємництва на умовах конкурсного відбору та часткового фінансування;

- Організація єдиної бази кредитних історій по кожному суб'єкту малого підприємництва, створення умов для накопичення спеціалізованими організаціями інформації, що характеризує платіжну дисципліну підприємств і надання вільного доступу до цієї бази даних кредитних організацій і небанківським інститутам, які кредитують суб'єкти малого бізнесу;

- Розробка і реалізація програм гарантійних механізмів, які представляють собою схему розподілу інвестиційних ризиків між державою, кредитними організаціями та суб'єктами малого підприємництва, що дозволить стимулювати кредитні організації до надання кредитів малим підприємствам.

Розподіл же кредитних ризиків є найбільш ефективним механізмом забезпечення доступу суб'єктів малого підприємництва до цільових кредитних ресурсів;

- Субсидування за рахунок коштів обласного бюджету відсоткової ставки за банківськими кредитами суб'єктам малого підприємництва за допомогою надання субсидій на відшкодування різниці процентних ставок по кредитах в розмірі однієї другої ставки рефінансування Банку Росії, що діє на дату отримання кредиту, за умови сплати позичальниками нарахованих відсотків відповідно до кредитних договорами, укладеними з банками;

- Впровадження та розвиток системи франчайзингу. Заходи даного напрямку націлені на реалізацію проектів по взаємодії великих і малих виробничих підприємств, відпрацювання моделі об'єднання взаємодоповнюючих виробництв, що кооперуються на різній основі - від постачання сировини до реалізації продукції, і технологічних ланцюжків з використанням системи франчайзингу.

Реалізація даних заходів дозволить залучити на цілі розвитку малого підприємництва максимальну кількість позабюджетних коштів; забезпечити задоволення потреб у фінансових ресурсах найбільшої кількості суб'єктів малого підприємництва і, перш за все, початківців свій бізнес

В умовах світової фінансової кризи державний попит на продукцію і послуги російських підприємств повинен підтримуватися через реалізацію запланованих інвестиційних проектів в сфері транспорту, телекомунікацій і т. Д., Що реалізуються в рамках ФЦП (федеральних цільових програм), великих інфраструктурних проектів Інвестфонду. Також необхідна робота по визначенню і підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, спрямованих на технологічну модернізацію обробних галузей промисловості, здатних забезпечити конкурентоспроможність російської економіки на етапі посткризового зростання.

На мою думку, Уряд РФ для фінансової підтримки малого бізнесу, має зосередити свою увагу на таких напрямках:

- Створення гарантійного фонду (фонду поручительств) за зобов'язаннями суб'єктів малого підприємництва;

- Субсидування витрат по сплаті відсотків за інвестиційними кредитами суб'єктів малого та середнього підприємництва;

- Грантова підтримка підприємців-початківців.

На сьогоднішній момент не на всіх територіях муніципальних утворень РФ сформована інфраструктура підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва. Але саме від муніципалітетів, багато в чому, залежить, як працюється малому бізнесу на місцях. Це стосується питань формування громадських рад, наявності муніципальних програм розвитку малого бізнесу, надання майнової підтримки, розробки схем територіального планування. В тому числі, потрібно активніше виділяти землю під забудову, розробляти містобудівну документацію, вирішувати питання по підключенню до комунальних мереж. У кінцевому рахунку, у розвитку малого бізнесу повинні бути зацікавлені самі муніципалітети.

Резюмуючи сказане, пропоную рекомендувати органам місцевого самоврядування в умовах світової фінансової кризи:

1. розробити муніципальні програми розвитку малого підприємництва, забезпечивши їх обов'язкове фінансування з муніципальних бюджетів;

2. організувати роботу по створенню рад з розвитку малого підприємництва із запрошенням представників бізнесу;

3. проводити аналіз фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого підприємництва на територіях муніципальних утворень;

4. прийняти муніципальні правові акти, спрямовані на майнову підтримку суб'єктів малого підприємництва;

5. розробити додаткові заходи сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Плани антикризових заходів муніципальних районів і міських округів;

6. налагодити систему інформування малого підприємництва (через сайти місцевих адміністрацій за допомогою створення спеціальних розділів, друковані ЗМІ).
Основні механізми, тенденції, проблеми та перспективи фінансової політики Росії в підтримці малого бізнесу | ВИСНОВОК
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати