Головна

ДЛЯ методист з СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 1. Lt; шифр спеціальності>. <№ заліковки>. <№ за списком> .81-01
 2. Аналіз уроку вчителя-методиста
 3. Містобудування (для спеціальності 70 02 01)
 4. Графік дипломного проектування за спеціальністю
 5. Для методистів ВІД ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ
 6. Для спеціальності 3514

Під час педагогічної практики методист по спеціальності:

 1. Бере участь в організації та проведенні установчої та підсумкової конференції в школі та університеті.
 2. Спільно з со-руководітелемя розподіляє студентів по об'єктах діяльності, затверджує план роботи за фахом і контролює їх виконання.
 3. Забезпечує виконання програми практики.
 4. Організовує вивчення досвіду корекційно-педагогічної діяльності педагогічного колективу.
 5. Допомагає студентам в розробці і проведенні різних форм корекційно-освітньої діяльності.
 6. Аналізує та оцінює логопедичні заняття студентів з дітьми, організовує їх колективне обговорення і самоаналіз.
 7. Надає науково-методичну допомогу вчителю-логопеда в проведенні роботи зі студентами-практикантами.
 8. Аналізує звітну документацію студентів і оцінює їх роботу спільно з учителем-логопедом і іншими керівниками практики.
 9. Складає звіт по предмету і представляє його керівнику практики по інституту з візою со-керівників.
 10. Узагальнює навчально-методичний досвід практики, вносить пропозиції щодо її раціоналізації.
 11. Бере участь в роботі об'єднаного методичної ради, методичної комісії інституту і кафедр по обговоренню питань педагогічної практики студентів.
 12. Складає звіт за результатами педагогічної практики.

 ДЛЯ СО-КЕРІВНИКА ВІД УНІВЕРСИТЕТУ | ВІД ОСВІТНЬОГО УСТАНОВИ

Пояснювальна записка | Вимоги до змісту та організації практики | Робоча модульна програма практики | ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРАКТИКИ | Журнал рейтингу | КАРТА БАЗ ПРАКТИКИ | Методичні рекомендації ДЛЯ СТУДЕНТІВ | Початковий етап (1 й тиждень практики). | Основний етап (2-3 тиждень практики). | Підсумковий етап (4 тиждень практики). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати