Головна

Матеріали до лабораторних занять

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

Необхідно завести спеціальний зошит для лабораторних робіт. Матеріали в зошити допоможуть вам здати дисципліну. Її відсутність - гарантія зниження оцінки на іспиті!

Зробити «папку-скарбничку».

До кожного заняття необхідно готуватися заздалегідь!

Уважно читайте завдання до кожного лабораторного заняття!

До кожного заняття обов'язково пропонувати додаткову літературу! В іншому випадку, у тих, хто цього не зробив, будуть знижені оцінки на 1 бал!

Пропущені заняття обов'язково повинні бути відпрацьовані. Як відпрацювання будуть прийматися презентації по тій темі, яку пропустили, на 2х дискетах. Більш лояльно будуть прийматися відпрацювання у студентів, які пропустили заняття з поважних причин. А саме, вони повинні будуть ознайомитися з матеріалом по темі роботи і усно відзвітувати викладачеві.

У разі, коли у студента вільне відвідування, необхідно взяти у викладача завдання для індивідуальної роботи і обговорити терміни надання результату. Робота повинна бути виконана якісно! Якщо це не так, викладач має право повернути матеріали для доопрацювання! Студент, який не взяв завдання і не працює весь семестр, не може бути допущений до складання даної дисципліни, як не виконав навчальний план!

Лабораторна робота № 1 «Психологічна корекція в рамках основних теоретичних напрямків»

2. Розглянути специфіку психокорекційних заходів в рамках основних теоретичних напрямків, а саме:

а) психодинамическое напрямок: психоаналіз (Фрейд З.), аналітична психологія (Юнг К., Адлер А.), клієнт-центрований підхід (Роджерс К.), екзистенційний напрям (Сартр Ж.-П., Камю А.);

б) поведінковий і когнітивний напрямок (Скіннер Б., Келлі Д.);

в) трансактний аналіз Е. Берна;

г) гештальт-терапія Ф. Перлса.

2. Озвучити на занятті підготовлені повідомлення.

3 .. Завести зошит для лабораторних занять.

4. На лабораторному занятті занести висновки в зошит.

Лабораторна робота № 2 «Форми психологічної корекції»

3. Відповісти на наступні питання. Озвучити на занятті.

а) Поняття індивідуальна і групова корекція. Їх специфіка.

б) Які завдання психокорекційної впливу в когнітивної, емоційної, поведінкової сферах? Чи відрізняються вони в індивідуальній та груповій корекції?

в) На основі яких критеріїв робиться вибір психокорекційних технік?

г) Правила психокорекційної сесії.

д) Що впливає на ефективність психокорекційної результату?

е) Принципи і правила ведення психокорекційної групи.

ж) Суть поняття «групова динаміка».

4. На лабораторному занятті занести висновки в зошит.

Лабораторна робота № 3

Тема: Алгоритм складання психокорекційних програм

5. Повторити наступний матеріал:

а) основні принципи складання психокорекційних програм;

б) види корекційних програм;

в) основні вимоги складання психокорекційної програми;

г) цілі і завдання психокорекційної роботи, правила постановки корекційних цілей.

6. Зробити пам'ятку «Складання психокорекційних програм».

7. Скласти приблизну психокоректувальну програму по певній ситуації (ситуації пропонуються викладачем). Дане завдання виконується на занятті.

8. Після складання програми визначити і для себе і для викладача, яких саме знань вам недостатньо для подібної роботи? Що ще потрібно знати? Що потрібно повторити? Що вимагає додаткового пояснення?

* Примітки: для виконання даної роботи необхідна підготовка будинку. Робота виконується письмово. Пам'ятка зберігається в спеціальній папці студента, так званої «скарбничці». Аналіз виконання даної роботи буде додатковим і обов'язковим питанням на іспиті!

література

5. Абрамова Г. С. Введення в практичну псіхологію.- Брест, 1993.

6. Колесникова Г. І. Психологічні види допомоги: психопрофілактика, психокорекція, консультування. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2006. - 350 С.

7. Овчарова Р. В. Практична психологія освіти. - М .: Академія, 2003. - 448 С.

8. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 4

Тема: ізотерапії, проективний малюнок

6. Повторити наступний матеріал:

а) загальні уявлення про ізотерапії;

б) ізотерапія з дітьми, методика роботи;

в) проективний малюнок, методики;

г) способи роботи з готовим малюнком;

д) використання проектованого малюнка в роботі з дітьми.

7. Зробити пам'ятку по роботі з малюнками і покласти її в папку.

8. Принести для аналізу дитячі малюнки.

9. Принести матеріали для малювання (будь-які, хто які хоче!)

10. Кожному підготувати висновки по даній темі, з урахуванням теоретичного і практичного матеріалу. Висновки записуються в зошит.

література

6. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

7. Кисельова М. В. Арт-терапія в роботі з дітьми: Керівництво для дитячих психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми. - СПб .: Мова, 2006. - 160 С., іл.

8. Овчарова Р. В. Практична психологія освіти. - М .: Академія, 2003. - 448 С.

9. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

10. Снєгірьова Т. В. Сенс і символ в проектному малюнку. // Питання психології, 1995. - № 6.- с. 20 - 32.

Лабораторна робота № 5

Тема: Казкотерапія, твір історій

7. Вивчити і проаналізувати літературу по даних темах.

8. Особливо уважно поставитися до принципів аналізу казок і прийомам роботи з казкою.

9. Зробити пам'ятку «Схема аналізу казок» і покласти в папку.

10. Проаналізувати запропоновані викладачем казки.

11. Як можна ще попрацювати з цими казками?

12. Аналіз і висновки фіксуються в зошиті.

література

10. Гулевський В. Я. Авторська казка як метод вивчення внутрішнього світу студентів // Психологія в вузі, 2006. - № 3.- С. 69 -73.

11. Кисельова М. В. Арт-терапія в роботі з дітьми: Керівництво для дитячих психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми. - СПб .: Мова, 2006. - 160 С., іл.

12. Кротов В. Казка і притча // Шкільний псіхолог.- № 19, 2006.- с. 20-25.

13. Набойкіна Е. Корекційні сказкотерапевтический гри для дітей з відхиленнями у розвитку // Шкільний псіхолог.- № 23, 2005.- С.44-47.

14. Парамонова Н. Союз казки і психодрами // Шкільний псіхолог.- № 11, 2005.- с. 34-35.

15. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

16. Соколов Д. Аналітична казкотерапія: рівні аналізу сказок.- // Шкільний психолог. - № 9, 2006.- с. 26-30.

17. Соколов Д. Відповідність основних архетепіческіх казкових ролей періодів життя // Шкільний псіхолог.- № 8, 2007.- 20-26.

18. Філіппов Ю. В., Кольцов І. Н. Казка в процесі соціалізації дітей (казкові і міфологічні персонажі і ситуації в виховному процесі та структура його організації) // Світ психології, 2003. - № 3. - с. 160 - 173.

Лабораторна робота № 6

Тема: Игротерапия, куклотерапія

5. Вивчити і проаналізувати літературу по даних темах.

6. Підготувати ілюстративну роботу до даних методів: розділитися на рівні команди, підготувати повідомлення по темі лабораторної роботи і провести «корекційну роботу» на конкретному прикладі, тобто повинні показати як, коли, в яких випадках можна застосовувати ігрову терапію і Лялькотерапія, варіанти роботи з даними методами.

7. Скласти пам'ятку по роботі з даними методами.

8. Зробити висновки з теорії та практиці і занести в зошит.

* Примітки: для виконання даної роботи необхідна підготовка будинку. Робота виконується в команді. Обов'язково подати результат спільної роботи до обговорення на лабораторному занятті.

література

8. Кисельова М. В. Арт-терапія в роботі з дітьми: Керівництво для дитячих психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми. - СПб .: Мова, 2006. - 160 С., іл.

9. Костіна Л. М. Інтегративна ігрова психологічна корекція. - СПб .: Мова, 2006. - 136 С.

10. Мустакас К. Ігрова терапія. - СПб .: Мова, 2000. - 282 С.

11. Набойкіна Е. В країні Ігрундіі // Шкільний псіхолог.- № 1, 2007.- с.20-31.

12. Овчарова Р. В. Практична психологія освіти. - М .: Академія, 2003. - 448 С.

13. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

14. Чорна А. В. Традиційна гра як етнопсихологічний феномен і форма виховання // Світ психології, 2003. - № 3. - с. 181 - 191.

Лабораторна робота № 7

Тема: Музикотерапія

5. Повторити матеріал за запропонованою темою.

6. Написати пам'ятку «Загальні принципи роботи і вправи».

7. Командам підібрати музику і продемонструвати можливості музикотерапії (наприклад, релаксація, активізація і т.д.)

8. Висновки по лабораторній роботі занести в зошит.

література

4. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

5. Кисельова М. В. Арт-терапія в роботі з дітьми: Керівництво для дитячих психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми. - СПб .: Мова, 2006. - 160 С., іл.

6. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 8

Тема: Фототерапія

6. Повторити матеріал з даної теми.

7. Написати пам'ятку «Фототерапія з дітьми».

8. Командам: приготувати матеріали для роботи у вигляді слайдів і показати за допомогою проектора.

9. Обговорити теоретичний і практичний матеріал.

10. Висновки занести в зошит.

література

2. Кисельова М. В. Арт-терапія в роботі з дітьми: Керівництво для дитячих психологів, педагогів, лікарів і фахівців, що працюють з дітьми. - СПб .: Мова, 2006. - 160 С., іл.

Лабораторна робота № 9

Тема: Библиотерапия

5. Підготувати матеріал для аналізу: методика бібліотерапії, різні жанри літератури і можливості їх використання в бібліотерапії.

6. Зробити пам'ятку щодо застосування бібліотерапії.

7. Командам необхідно приготувати уривки якихось творів і показати, яким чином можна з ними працювати.

8. У кінці заняття проаналізувати отримані знання і висновки занести в зошит.

література

4. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

2. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 10

Тема: Психогимнастика

5. Опрацювати матеріали по темі.

6. Зробити пам'ятку «Проведення психогімнастичного заняття».

7. Командам приготувати і показати приклади психогімнастичного заняття. (Наприклад, можна розділити між собою частини заняття).

8. Зробити висновки і занести їх в зошит.

література

5. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

6. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 11

Тема: Пісочна терапія

4. Всім студентам необхідно знайти матеріал по пісочної терапії та підготувати невелике повідомлення. Можливі теми повідомлень (Обладнання кімнати для пісочної терапії, пескотерапія з дітьми, пескотерапія з дорослими і т.д.).

5. Прослухавши всі повідомлення, необхідно скласти пам'ятку щодо застосування пісочної терапії для дітей.

6. Зробити висновки і занести їх в зошит.

література

3. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

4. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 12

Тема: Танцювальна терапія

4. Всім студентам підготувати невеликі доповіді по темі.

5. Скласти пам'ятку щодо застосування танцетерапія.

6. Висновки записати в зошит

література

3. Єжова Н. Н. Робоча книга практичного психолога. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2008. - 314 С.

4. Осипова А. А. Загальна психокорекція. - М .: ТЦ Сфера, 2002. - 512 С.

Лабораторна робота № 13

Тема: Інші методи арттерапії

4. Приготувати реферати з таких методів, як кінотерапія, кольоротерапія і т.д.

5. Написати пам'ятки по застосуванню даних методів.

6. Зробити висновки і занести їх в зошит.

 Матеріали до семінарських занять | Завдання для самостійної роботи студентів

I. НОРМАТИВНИЙ БЛОК | Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату | освітні технології | Тематика семінарських занять | Тематика лабораторних робіт | Вимоги до іспиту | Співвідношення видів навчальної діяльності студента, що враховуються в рейтинговій оцінці по даній дисципліні | Методичні рекомендації по бально-рейтингової оцінки знань для студентів і викладачів | Матеріали для тестування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати