На головну

Приклад оформлення використовуваних джерел

  1. A. виділіть першу порожню осередок шпальти «Число джерел викидів шкідливих речовин в атмосферу (од.)».
  2. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  3. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  4. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  5. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  6. II. 17. Поясніть, чому прилад називається тангенс-гальванометром? Поясніть на прикладі тангенс-гальванометра принцип суперпозиції магнітних полів. Виведіть розрахункову формулу.
  7. II. 9. Сформулюйте критерій Релея-Джинса для роздільної здатності точкових джерел. Поясніть роздільну здатність дифракційної решітки.
 1.  Пур А. Накопичувачі XXI століття // PC Magazine / Russian Edition. 1997. № 4. С.138-146.
 2.  Борзенко А. і ін. Комп'ютерна азбука // Комп'ютер-прес. 1996. № 11. С.124-130.
 3.  Татарников О. Хто був першим? Коротка хроніка ключових подій комп'ютерної індустрії (1941-1981 роки) // Компьютерра. 1996. №45. С.50-53.
 4.  Надарували Е. а. Про оцінку регресії // Теорія ймовірностей і її застосування. 1964. Т. 9. Вип. 1. С. 157-159.
 5.  Billings S.A., Fadzil M.B., Sulley J., Johnson P.M. Identification of a non-linear difference equation model of an industrial diesel generator // Mechanical Systems and Signal Processing. 1988. Vol. 2. No 1. P. 59-76.
 6.  Ахметов К. с. Курс молодого бійця. М .: ТОВ фірма «Комп'ютер-Прес», 1994. 320 с.
 7.  Громов Г. р. Нариси інформаційної технології. М .: Інфоарт, 1993. 336с.
 8.  Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. Д. с. молякова. 5-е изд. перераб. і доп. М .: Фінанси і статистика, 1997. 400 с.
 9.  Качала В. в. Попереднє обстеження при реорганізації управління підприємством // 3-тя Російська науково-практична конференція «Реінжиніринг бізнес-процесів». м .: Изд-во Моск. госуд. ун-т економіки, статистики та інформатики, 1999. С. 248-253.
 10.  Райбман Н. с. Методи нелінійної і мінімаксної ідентифікації // Сучасні методи ідентифікації систем / Под ред. П. Ейкхоффа. М .: Світ, 2005. С. 177-277.
 11.  Смольников І. а. Робочий конспект для впровадження інформаційних технологій в школі. Центр «Інформіка». http // www.informika.ru / text / school / its.html (18 Лютого. 1999).
 12.  Закон РФ Про внесення змін і доповнень до окремих законів Російської Федерації про податки від 22 грудня 1992р. №4178-1 // Ріс. газета.1993.27 січ.
 13.  Конституція (Основний закон) Російської Федерації. М .: Известия, 1992. с.112.
 14.  Збірник наукових праць / Челяб. Політехнічний ін-т. Челябінськ: Вид-во Челяб. Політехн. ін-ту, 1997.256с.

 Приклади часто допускаються помилок при підготовці дипломної роботи | Правила оформлення

оформлення таблиць | З вирівнюванням по центру області друку заголовка | Якщо в роботі одна ілюстрація, то її не позначав і не нумерують. | Оформлення посилань в тексті | Оформлення списку використаних джерел | Розрахункові формули | На дипломну роботу | На дипломну роботу студента | Додаток 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати