Головна

На дипломну роботу

  1. V. ВІДГУК КЕРІВНИКА НА КУРСОВУ РОБОТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
  2. Активна медитація повинна народжуватися щомиті як спроба зупинити роботу розуму, спрямовану на реалізацію (в будь-якій формі) думок і бажань.
  3. Бланк рецензії на курсову роботу
  4. Ніби їй не плювати в порядку я, ніби її цікавить ще щось, крім того засвоїв я повідомлену мені інформацію, і чи виконала вона свою роботу належним чином.
  5. В кінці курсу студент повинен виконати реферативну роботу по заздалегідь обраній темі.
  6. У зазначені терміни дипломник повинен здати дипломну роботу на кафедру (в Санкт-Петербурзі або в філіях).
  7. В ході циклу Карно робоче речовина отримує від нагрівача тепло 300 кДж. Температура нагрівача 450 К, температура холодильника 270 К. Визначити корисну роботу за один цикл.

Студента групи ___ Спеціальності ___

Прізвище ім'я по батькові___

Керівник дипломної роботи ___ ___

___

консультанти ___

___

Термін виконання дипломної роботи з ___200 р по ___200 р

1. Тема дипломного проекту (роботи) ___

___

2. Зміст і обсяг роботи, які повинні бути виконані графічні роботи, розрахунки, список рекомендованої літератури та ін. ___

___

3. План виконання дипломної роботи ___ ___

___

 Назва розділів проекту (роботи)  %  терміни  % виполненіяработи  підпис керівника або консультанта
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Завдання прийняв до виконання «__» ___ 200_р.

студент ___ / /

(Підпис)

Керівник дипломного проекту (роботи) ___ / /

Зав.уч. методичної частини ___ / /

Тема затверджена наказом № ___ від ___200 р

Заступник директора з НВР ___ ___ / /

«___» ___ 200 р

Дипломна робота закінчена ___

Оцінка консультантів: 1. ___

2. ___

3. ___

Вважаю за можливе допустити студента ___ до захисту його дипломної роботи в підсумковій атестаційної комісії

Керівник ___ / /

Допустити студента ___ ___ до захисту дипломної роботи в підсумковій атестаційної комісії (протокол засідання ЦМК № __ від «___» ___ 200_ р

Заступник директора з НВР ___ / /

Захист призначити на ___ 200_ р

Директор коледжу ___ / /

Додаток 3

Зразок титульного аркуша дипломної роботи

Автономна некомерційна освітня організація

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ при ПГУ

«Допущений до захисту»

Заступник директора з НВР

___ / Зеленецкая Е. А. /

«___» ___200_ Р

Тема: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПЛАНУВАННЯ ЕФІРУ ДЛЯ телерадіокомпанії

Дипломна робота

студента IV курсу

денного (заочного) відділення

спеціальності «___»

___ (Підпис)

(Прізвище І.Б.)

керівник:Розрахункові формули | На дипломну роботу студента

Загальні правила | оформлення списків | оформлення таблиць | З вирівнюванням по центру області друку заголовка | Якщо в роботі одна ілюстрація, то її не позначав і не нумерують. | Оформлення посилань в тексті | Оформлення списку використаних джерел | Додаток 10 | Приклади часто допускаються помилок при підготовці дипломної роботи | Приклад оформлення використовуваних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати