На головну

Якщо в роботі одна ілюстрація, то її не позначав і не нумерують.

  1. D) У роботі
  2. I. 10. Що таке резонанс? Поясніть явище акустичного резонансу в лабораторній роботі.
  3. I. 9. Поясніть дію магнітного поля Землі на магнітну стрілку. Чому ми можемо в роботі виміряти тільки горизонтальну складову напруженості магнітного поля Землі?
  4. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  5. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  6. II. 11. Наведіть принципову схему установки і поясніть, як в лабораторній роботі визначали чутливість осцилографа.
  7. II. 7. Поясніть метод визначення довжини світлової хвилі в лабораторній роботі.

Підписи до рисунків друкуються під малюнками. Підпис до рисунку підпис починається зі слова «Рис.» (З великої літери) і номери малюнка. Між словом «Рис.» У відповідному місці біля підпису і самим малюнком залишається один порожній рядок. Після номера рисунка ставиться крапка. Далі слід власне заголовок малюнка (див. Рис. 1).

       
 
   
 
 
 

 
 


Мал. 1. Підпис до малюнка вирівнюється по центру, друкується нежирним шрифтом розміром 12 пунктів і при необхідності може бути
 продовжена на наступному рядку

Після місці біля залишається один порожній рядок і продовжується друк тексту статті.

 З вирівнюванням по центру області друку заголовка | Оформлення посилань в тексті

КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | Підготовка до захисту | Захист дипломної роботи | Загальні правила | оформлення списків | оформлення таблиць | Оформлення списку використаних джерел | Розрахункові формули |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати