На головну

Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту

  1. CD-диск «Колекція навчальних матеріалів». - М., - МФПА 2010.
  2. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 1 сторінка
  3. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 10 сторінка
  4. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 11 сторінка
  5. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 2 сторінка
  6. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 3 сторінка
  7. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 4 сторінка

Необхідно скласти тези доповідей, попередньо обговоривши їх з керівником. Роботу над тезами слід починати відразу ж після ознайомлення з відкликанням і рецензією і використовувати їх при підготовці тез.

Дипломник не тільки захищає дипломну роботу, а й захищає себе як фахівця.

У доповіді висвітлюються такі питання, як актуальність теми, мети і завдання роботи, а також розкриваються її зміст, результати та висновки, що випливають з проведеного дослідження. Особливу увагу необхідно приділити викладу того, що зроблено самим студентом в ході дипломної роботи.

На початку виступу доцільно дати коротку характеристику організації, в якій студент проходив переддипломну практику, якщо тематика дипломної роботи відповідає особливостям підприємства. Потім зробити висновок про необхідність розробки роботи, і при цьому по можливості підкреслити його наукову і практичну цінність для даної організації. Далі коротко викладаються результати виконаної роботи. В кінці виступу можна також коротко сказати про можливі перспективи розвитку дипломної роботи.

Бажано супровід доповіді презентацією, при цьому обов'язково ілюструвати тези доповіді на слайдах. Ілюстративний матеріал може бути оформлений на слайдах або у вигляді окремих буклетів в якості роздаткового матеріалу для кожного члена атестаційної комісії. Використовуваний ілюстративний матеріал повинен бути пронумерований, мати назви. Рекомендується за допомогою ілюстративного матеріалу показати структурно-логічну схему роботи, яка відображатиме її задум.

У разі подання ілюстративного матеріалу на слайдах, при захисті проекту використовуються технічні засоби типу слайд проектора, тверді копії слайдів представляються членам ІАК. У разі використання буклетів кожен лист повинен бути проштампований і підписаний студентом, керівником, консультантом і рецензентом.

Студент повинен за день до захисту письмово повідомити про презентацію в навчальну частину і здати матеріали презентації методисту.

Весь матеріал, що виноситься на плакати, креслення, слайди або в буклети, обов'язково повинен бути ідентичний ілюстрацій, поданих у дипломній роботі.

Необхідно продумати більш наочне уявлення ілюстративного матеріалу, що відображає сильні сторони роботи і скорочує час виступу. Не рекомендується використовувати типову і загальновідому інформацію.

 Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Підготовка до захисту

Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ | вибір теми | Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Оформлення організаційних документів | Методи викладу матеріалу дипломної роботи | КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Захист дипломної роботи | Загальні правила | оформлення списків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати