На головну

КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. II. Виконання дипломної роботи
  4. II. Керівництво маневровою роботою
  5. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  6. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  7. II. Етапи виконання дипломної роботи

З метою надання дипломникові теоретичної і практичної допомоги в період підготовки і написання дипломної роботи призначається керівник. Студент може вказати бажаного керівника в заяві на тему дипломної роботи. При цьому зазначений керівник повинен поставити на заяві свій підпис, що буде означати його згоду на керівництво. Проте, остаточне рішення залишається Коледжем.

Керівник дипломної роботи здійснює теоретичну і практичну допомогу студенту в період підготовки і написання дипломної роботи, дає студенту рекомендації по структурі, змісту та оформлення роботи, підбору літературних джерел і т. д. Крім того, керівник вказує на недоліки аргументації, композиції, стилю і т. п. , радить, як їх усунути.

Крім керівника дипломної роботи також призначається консультант. У його функції входить перевірка роботи на предмет відповідності встановленим вимогам, що пред'являються до дипломної роботи. Крім того, він може консультувати студента за специфічними питань диплома: особливості оформлення, використання математичних методів, особливості предметної області і т. Д. Якщо студент потребує такої специфічної консультації, то він може вказати бажаного консультанта в заяві на тему дипломної роботи.

Якщо в процесі написання дипломної роботи у студента з яких-небудь вагомих причин не склалися стосунки з керівником, то він має право його замінити. Для цього необхідно подати заяву на ім'я заст. директора з НВР, і студенту призначать нового керівника. Те ж саме справедливо і щодо консультанта.

Студент, спільно з керівником, становить завдання на дипломну роботу, яка включає план - графік роботи, перелік основних літературних джерел і т. д. Завдання повинно мати всі зазначені підписи.

Завдання видається студенту для узгодженняс керівництвом організації - Місця переддипломної практики. Погоджувальна підпис керівництва організації свідчить про те, що дипломна робота реальна і актуальна для підприємства і є підставою для отримання студентом необхідної інформації для її виконання.

Оформлене завдання обов'язково для студента і прикладається до готової дипломної роботи при представленііее на захист в підсумкову атестаційну комісію.

Відповідно до завдання на першій консультації студент, за погодженням з керівником, розробляє план - графік виконання етапів дипломної роботи і приблизний список джерел (Див. Додаток 12). Потім, відповідно до розробленого завданням, студент пише дипломну роботу.

Студенту слід періодично (за обопільною домовленістю, приблизно раз на тиждень) інформувати керівника про хід підготовки дипломної роботи і проводити консультації з зухвалим утруднення питань. Крім того, студент у міру готовності повинен надавати керівнику для прочитання частини дипломної роботи, а потім готову роботу.

Виконана і повністю оформлена робота передається студентом керівнику. керівник перевіряє правильність оформлення (титульний лист, рецензію, список літератури, додатки і т. д.), і підписує всі необхідні документи.

Потім керівник складає письмовий відгук, В якому характеризує якість дипломної роботи, оцінює її і мотивує можливість подання дипломної роботи для попереднього захисту і дає рекомендації до її захисту на засіданні ІАК.

У відгуку керівник повинен оцінити якість дипломної роботи, правильність прийнятих рішень, розрахунків, відповідність оформлення вимогам ГОСТу і справжнім вимогам, самостійність роботи. Оцінка виконаної роботи виставляється за шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і рекомендації (не рекомендація) щодо допуску її. Зразок бланка відкликання керівника наведено в додатку 7.

Керівник визначає основні питання, які необхідно відобразити в доповіді при захисті, допомагає йому з підготовкою презентації доповіді, орієнтує на можливі запитання під час захисту.

При отриманні позитивного відгуку керівника, дипломна робота разом із завданням представляється в навчальну частину для проведення попереднього захисту.

 



Методи викладу матеріалу дипломної роботи | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ | вибір теми | Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Оформлення організаційних документів | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | Підготовка до захисту | Захист дипломної роботи | Загальні правила | оформлення списків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати