На головну

ЕТАПИ НАПИСАННЯ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  6. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  7. I. Мета і завдання роботи.

Перед виходом на переддипломну практику студент представляє в навчальну частину наступні документи:

- Студентський квиток (оригінал);

- Відомості про місце проходження переддипломної практики (договір, лист-згода підприємства і т.д);

- Залікова книжка з допуском (оригінал);

- Прибуткові ордера про оплату за весь період навчання;

- копія паспорта;

- Документ про зміну прізвища (при необхідності);

Процес підготовки і написання роботи здійснюється в такі терміни:

- вибір теми дипломної роботи - з початку 8 семестру до кінцевого терміну першого етапу переддипломної практики (кваліфікаційної);

- завдання на дипломну роботу (див. Додаток 2) - видаються студенту не пізніше, ніж за 2 тижні до початку переддипломної практики;

- складання плану роботи і затвердження його керівником - протягом місяця після затвердження теми дипломної роботи і закріплення керівника;

- Строки подання глав дипломної роботи науковому керівнику - згідно з графіком,складеним керівником;

- Напрямок дипломної роботи на рецензування - Проте, ніж за 7 днів до встановленого терміну захисту;

- Уявлення дипломної роботи (у двох примірниках) в навчальну частину із завданням, відкликанням керівника і рецензією - не пізніше, ніж за 1 тиждень до захисту;

- Зміст рецензії доводиться до відома студентівне пізніше ніж за 2 днідо захисту роботи.

Весь процес підготовки і захисту роботи передбачає наступні етапи:

- Вибір і узгодження теми дипломної роботи з керівником, твердження;

- Підбір літератури;

- Оформлення організаційних документів;

- Вивчення вимог до оформлення роботи;

- Складання плану роботи;

- Вивчення підібраної літератури;

- Написання дипломної роботи;

- Оформлення дипломної роботи;

- Розробка тез доповіді для захисту;

- Уявлення дипломної роботи з підписом і письмовим відкликанням керівника, консультанта, рецензента, завданням в навчальну частину;

- захист дипломної роботи.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

При написанні і оформленні дипломної роботи слід дотримуватися наступних положень:

- Дипломна робота повинна мати теоретичну і практичну спрямованість.

- Питання теорії повинні бути пов'язані з практикою і проілюстровані статистичною інформацією.

- Випускна кваліфікаційна (дипломна) робота повинна ґрунтуватися на проблемної тематики, відображати різні точки зору на проблему, а також містити аргументовану позицію автора.

- Практична частина роботи повинна виконуватися на основі всебічного вивчення і аналізу фактичного матеріалу по досліджуваній темі з використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду, статистичного матеріалу, даних періодичної преси.

- Обов'язковою для дипломної роботи є використання таблиць, схем, графіків, діаграм, що характеризують позитивний і негативний досвід досліджуваного виду управлінської діяльності.

- Дипломна робота повинна демонструвати знання законодавчих і нормативних актів по темі, стандартів, монографічної літератури і статей періодичної преси.

- Дипломна робота, яка не містить аналізу цифрового фактичного матеріалу, що не узагальнююча практичний матеріал, не ілюструє на конкретних прикладах сформовану практику, не береться науковим керівником і Державною екзаменаційною комісією до захисту.

- При підготовці роботи обов'язково повинні використовуватися різні методи аналізу, включаючи економіко-математичні методи, передові технології, а також комп'ютерну техніку.

- Всі пропозиції та висновки в дипломній роботі повинні бути аргументовані, науково обгрунтовані, і мати практичну і наукову цінність.

- Робота повинна бути правильно оформлена.

- Дипломи здаються в обкладинці (перший лист обкладинки - прозорий) в двох примірниках, (другий примірник виконується у вигляді реферату), копія видається в навчальну частину на електронному носії.

- Дипломні роботи повинні бути виконані студентом самостійно.Мета та завдання НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | вибір теми

Рекомендації по роботі з літературними джерелами | Оформлення організаційних документів | Методи викладу матеріалу дипломної роботи | КЕРІВНИЦТВО ДИПЛОМНОЇ РОБОТОЮ | Рецензування ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Розробка тез доповіді та матеріалів для захисту | Підготовка до захисту | Захист дипломної роботи | Загальні правила |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати